picture

Kolej

Specyfika warunków pracy w branży kolejowej, gdzie występujące wibracje, wstrząsy, ekstremalne temperatuy, czy zakłócenia elektromagnetyczne są codziennością, wymaga od stosowanych urządzeń spełnienia wysokich standardów projektowania i budowy określonych w normach kolejowych.

Portfolio produktowe firmy Elmark Automatyka odpowiada szerokiemu spektrum potrzeb infrastrukturalnych występujących w przemyśle kolejowym zarówno dla samego taboru, jak i aplikacji stacjonarnych. Oferujemy przewodowe oraz bezprzewodowe urządzenia sieciowe, komputery przemysłowe oraz inne urządzenia stanowiące bazę dla systemów obsługi pasażerskiej, a także monitoringu i zarządzania składami pociągowymi, czy trakcjami kolejowymi.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz artykułami powiązanymi z branżą.

Dedykowane urządzenia