Studia przypadków / Komunikacja przemysłowa, Sterowanie i akwizycja danych

Modernizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej

01.09.2015 Producent: MOXA Zastosowanie: Energetyka
Wizerunek autora
Modernizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej

Firma ABB zrealizowała w 2010 roku projekt "Modernizacji układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej na przyłączach Stacji „Lubocza” i Stacji „Wanda” zakładu ENION S.A. Oddział w Krakowie do Głównych Stacji Transformatorowych w zakładzie ArcelorMittal Poland S.A Oddział w Krakowie.

Firma ABB, lider technologii energetyki i automatyki, zrealizowała projekt modernizacji układu pomiarowo-rozliczeniowego energii w Krakowie. Do realizacji tej instalacji ABB wykorzystało m.in. dwa typy urządzeń firmy Moxa: przemysłowe konwertery MOXA typu IMC-21 oraz różne wersje serwerów portów szeregowych serii MOXA NPort 5000. Urządzenie te posłużyły do transmisji danych z układów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych na liniach 110 kV i transformatorach mocy po stronie 110 kV zasilających hutę im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie, należącą do koncernu Arcelor Mittal Poland.

Serwery portów szeregowych serii NPort 52xx oraz NPort 54xx w tej instalacji zostały wykorzystane do zbierania potrzebnych danych pomiarowych z liczników pomiaru energii firmy Landis&Gyr i przesyłania ich dalej, enkapsulując tym samym sygnały portów szeregowych w ramki ethernetowe. Dane te następnie są przesyłane do urządzeń MOXA IMC-21-S-SC oraz IMC-21-M-SC, które pełnią rolę konwerterów pomiędzy interfejsem miedzianym typu Ethernet 10/100BaseTX a medium światłowodu, umożliwiając dalszą transmisję na znaczne odległości. Przy wykorzystaniu transmisji poprzez światłowody dane te są przekazywane aż do komputerowych systemów rozliczania energii (Dialog i Converge oraz eSPIM) zainteresowanych stron (huty ArcelorMittal Poland S.A Oddział w Krakowie i zakładu energetycznego ENION S.A.).

Dane wykonawcy projektu

ABB Sp. z o.o.

Komentarze