Rozbudowa centralnego systemu nadzoru

01.09.2015 Studia przypadków / Komunikacja przemysłowa
Rozbudowa centralnego systemu nadzoru
Wizerunek autora
Tomasz Sokół
Producent: MOXA
  • Inteligentne miasta

Urządzenia MOXA NPort podłączone są do central za pomocą dwóch portów szeregowych. Każdy port obsługiwany jest osobno przez niezależny proces systemu nadzoru. Na jednym porcie realizowany jest stały nasłuch alarmów i zdarzeń generowanych przez monitorowane urządzenia. Drugi port umożliwia realizację funkcji administracyjnych (wysyłanie poleceń, zmiany konfiguracji itp).

 

Centralny system nadzoru typu "umbrella" został rozbudowany o dedykowane moduły wiedzy, które za pomocą urządzeń MOXA umożliwiły włączenie do systemu urządzeń z interfejsami typu szeregowego. Dzięki temu system monitoringu udostępnia operatorom Centrum Nadzoru takie same funkcjonalności zarządzania i monitoringu zarówno do urządzeń starszego typu jak i do nowoczesnych urządzeń zarządzanych za pomocą interfejsu ethernet. Przy pomocy pojedynczego interfejsu zarządzania możliwe są operacje na wielu skonfigurowanych obiektach bez potrzeby uruchamiania dodatkowych modułów dla każdego obiektu. Zestaw zrealizowanych funkcji umożliwia tworzenie logiki i jej automatyzację (skrypty) dla operacji wykonywanych z użyciem portu szeregowego.

Z punktu widzenia klienta końcowego możliwe stało się znaczące uproszczenie procedur i czynności utrzymaniowych. Ponadto zmniejszone zostało ryzyko awarii poprzez zwiększenie poziomu monitorowania urządzeń z interfejsem szeregowym.

Dane wykonawcy projektu

Tieto Poland sp. z o.o.
http://www.tieto.com/