Studia przypadków / Komunikacja przemysłowa

System BMS Wydziału Pakowania Produktów Leczniczych

01.09.2015 Producent: MOXA Zastosowanie: Zakłady przemysłowe
Wizerunek autora
System BMS Wydziału Pakowania Produktów Leczniczych

Zastosowanie urządzeń firmy Moxa pozwoliło zmniejszyć ilość prac związanych z prowadzeniem tras kablowych poprzez wykorzystanie funkcjonalności magistrali szkieletowej TCP/IP. Kompaktowa konstrukcja zastosowanych modułów umożliwiła montaż w istniejących szafach automatyki. Tak zbudowany podsystem, dzięki oprogramowaniu narzędziowemu, podlega łatwej konfiguracji oraz diagnostyce, co w znaczący sposób skraca czas niezbędny dla uruchomienie systemu BMS.

W ramach modernizacji systemu zastosowano następujące urządzenia Moxa:

  • moduły kontrolno-pomiarowe ioLogic E1241 realizujące funkcje sterownia klapami przepływu powietrza z pomieszczeń produkcyjnych w celu zapewnienia kaskady ciśnień pomiędzy pomieszczeniami, siłowniki klap z wejściem sterującym 0÷10V.

Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu operator systemu SCADA, z poziomu stacji operatorskiej, może sterować klapami przepływu powietrza, co zapewnia nadzór nad wprowadzanymi zmianami w parametrach pracy systemu klimatyzacji oraz ułatwia pracę służbą technicznym. Należy nadmienić, że szczególnie w przypadku przemysłu farmaceutycznego, jest to obszar krytyczny ze względu na wysoki reżim związany z kontrolą środowiska wytwarzania i przechowywania.

Projekt został zrealizowany w czerwcu 2012 roku.

Przykłady fizycznego montażu urządzeń Moxa:

 

Dane wykonawcy projektu

Senga s.c.
ul.Mogilska 80
31-546 Kraków
tel (012) 617-81-14
tel/fax (012) 617-83-97
senga@senga.com.pl
http://www.senga.com.pl/

Komentarze