Studia przypadków / Komunikacja przemysłowa

System RMS Magazynu Produktów Leczniczych

01.09.2015 Producent: MOXA Zastosowanie: Zakłady przemysłowe
Wizerunek autora
System RMS Magazynu Produktów Leczniczych

System RMS (Room Monitoring System) wykonano na terenie zakładów farmaceutycznych, celem ciągłego monitoringu i wizualizacji parametrów środowiska przechowywania produktów leczniczych.

Zastosowanie urządzeń firmy Moxa pozwoliło zmniejszyć ilość prac związanych z prowadzeniem tras kablowych poprzez wykorzystanie funkcjonalności magistrali szkieletowej TCP/IP. Tak zbudowany podsystem, dzięki oprogramowaniu narzędziowemu, podlega łatwej konfiguracji oraz diagnostyce, co w znaczący sposób skraca czas niezbędny dla uruchomienie systemu BMS. 

W ramach budowy systemu zastosowano następujące urządzenia Moxa:

  • moduły kontrolno-pomiarowe ioLogic E1241 realizujące odczyt temperatury i wilgotności względnej z czujników rozmieszczonych w obszarze magazynu, czujniki z wyjściem prądowym 4÷20mA,
  • moduły kontrolno-pomiarowe ioLogic E1260 realizujące odczyt temperatury z czujników rozmieszczonych w obszarze magazynu, czujniki rezystancyjne PT100.

Źródłem danych dla aplikacji SCADA jest oprogramowanie Moxa Active OPC Serwer, które zapewnia komunikację z modułami kontrolno-pomiarowymi ioLogic E1240 oraz ioLogic E1260.

Projekt został zrealizowany w styczniu 2012 roku.

Przykłady fizycznego montażu urządzeń Moxa:

Dane wykonawcy projektu

Senga s.c.
ul.Mogilska 80
31-546 Kraków
tel (012) 617-81-14
tel/fax (012) 617-83-97
senga@senga.com.pl
http://www.senga.com.pl/

Komentarze