Studia przypadków / Komunikacja przemysłowa

System sterowania w zakładzie farmaceutycznym

01.09.2015 Producent: Advantech, MOXA Zastosowanie: Zakłady przemysłowe
Wizerunek autora
System sterowania w zakładzie farmaceutycznym

Firma ELEKTRO-SYSTEM s.c. od kilku lat w swoich projektach wykorzystuje komputery wbudowane  MOXA. W większości przypadków są to układy automatyki przemysłowej -  sterowania. Firma powoli rezygnuje ze standardowych sterowników PLC na rzecz  komputerów z wbudowanych systemem Linux.

Automatyka zbudowana na komputerze UC-7410-LX steruje i nadzoruje pracę  stacji wody oczyszczonej w zakładzie farmaceutycznym (filtrowanie,  oczyszczanie - odwrócona osmoza, dejonizacja, magazynowanie). Dodatkowo oprócz panelu operatorskiego na szafie zainstalowano komputerowy system wizualizacji (monitoringu).

Do komputera MOXY podłączono:

 • system wizualizacji zainstalowany na PC z komunikacją RS485, MODBUS RTU
 • moduły IO (3x ADAM-4051, 2x ADAM-4056, 1x ADAM-4017) - RS485, MODBUS RTU
 • panel operatorski 6.2" - RS485, MODBUS RTU komunikacja z pompami GRUNDFOS - RS485, protokół GeniBus
 • komunikacja z przetwornikiem przepływu SIMEX - RS485, MODBUS RTU
 • komunikacja z regulatorem PID, LIM-9300 - RS485, MODBUS RTU
 • komunikacja z systemem odwróconej osmozy - RS485, MODBUS RTU
 • komunikacja z systemem dejonizacji - RS485, MODBUS RTU

Przez moduły ADAM-4056 zapewnione jest sterowanie zaworami  pneumatycznymi, pompkami dozującymi i innymi urządzeniami. Moduły  ADAM-4051 odczytują stan wejść binarnych a moduł ADAM-4017+ zapewnia  pomiar wartości analogowych (4-20mA).

Aplikacja napisana w C++, na  klasach, oparta o wątki. Każdy element systemu (zawór, pompa, regulator  PID, RO itd.) to obiekt odpowiedniej klasy. Takie podejście do tworzenia  systemu umożliwia przeniesienie rzeczywistych urządzeń i ich cech,  właściwości i funkcjonalności do programu (kodu źródłowego). Dalsza  obsługa takich obiektów, jest prosta, intuicyjna i bezpieczna dla  procesu projektowania.

Każdy moduł komunikacyjny obsługujący swój  port szeregowy pracuje w osobnym wątku, do tego wątki obsługujące  lokalny wyświetlacz LCD oraz wątek głównego procesu (w sumie 10 wątków).

Z ciekawostek na wyświetlaczu LCD MOXY jest możliwość podglądu:

 • statusu systemu - czasu uruchomienia, czasu pracy systemu,
 • czas obiegu ramek komunikacyjnych dla poszczególnych portów szeregowych,
 • statusu urządzeń podłączonych do portów szeregowych,
 • statusu dostępnej pamięci operacyjnej w systemie.

Programowanie  systemu, pisanie aplikacji jest bardzo elastyczne, szybkie, precyzyjne i  daje ogromne możliwości nieosiągalne w sterowaniach opartych na PLC  programowanych w tradycyjny sposób.

Przykłady fizycznego montażu urządzeń Moxa:

Dane wykonawcy projektu

Elektro-System s.c.
ul. Sienkiewicza 25
99-300 Kutno
tel 24 361 35 63
fax 24 361 35 73
http://www.elektro-system.pl/

Komentarze