Studia przypadków / Komunikacja przemysłowa, Sterowanie i akwizycja danych

System monitorowania skuteczności kompensacji mocy biernej i zużycia energii elektrycznej

01.09.2015 Producent: MOXA Zastosowanie: Energetyka
Wizerunek autora
System monitorowania skuteczności kompensacji mocy biernej i zużycia energii elektrycznej

Firma Twelve Electric dostarcza i montuje układy kompensacji mocy biernej w układach zasilania sklepów sieci Żabka Polska SA. Baterie kondensatorowe wyposażone są w urządzenia do pomiaru, sterowania i transmisji danych związanych z wykonywanymi procesami np. pomiar zużycia energii elektrycznej. Jednym z elementów dostarczanego systemu są konwertery ethernetowe MOXA.

Baterie kondensatorowe instalowane przez firmę Twelve Electric w sieci sklepów Żabka Polska SA służą do kompensacji mocy biernej obciążeń niesymetrycznych. Efektem działania baterii jest wyeliminowanie opłat za ponadumowny pobór energii biernej a konsekwencji ograniczenie kosztów za energię elektryczną. Ponadto baterie wyposażone są w analizator parametrów sieci AS3 który, poza monitorowaniem parametrów jakościowych energii elektrycznej, umożliwia rejestrację zużycia energii czynnej i biernej oraz profili mocy a także kontroluje warunki eksploatacji baterii kondensatorów. Dane z analizatora wysyłane są do centralnej bazy danych gdzie są analizowane i raportowane.

W projekcie wykorzystywany jest NPort 5232I/EU, konwerter dwóch portów szeregowych RS485 na sieć ethernet. Konwerter zapewnia komunikację pomiędzy analizatorem parametrów sieci AS-3mini i regulatorem mocy biernej MRM-3f a nadrzędnym programem do zarządzania danymi ASKoncentrator. Całość stanowi element rozległego systemu monitorowania jakości zasilania, kontroli skuteczności kompensacji mocy biernej i warunków eksploatacji baterii kondensatorów.

System umożliwia:

  • Monitorowanie zużycia energii elektrycznej w rozległej sieci obiektów;
  • Monitorowanie warunków pracy baterii;
  • Alarmowanie przekroczeń zadanych tolerancji oraz stanów awaryjnych;
  • Raportowanie warunków pracy mierzonego obiektu;
  • Cenę skuteczności procesu kompensacji.

Planowane jest rozszerzenie funkcjonalności systemu o diagnostykę awarii i kontrolę poprawności pracy sprzętu elektrotechnicznego a także o kontrolę zadziałania zabezpieczeń.

Dane wykonawcy projektu

Twelve Electric Sp. z o.o.
http://www.twelvee.com.pl/

Komentarze