How to / Komunikacja przemysłowa

Routery Advantech - Aktywacja Telnet i FTP poprzez skrypt w routerach serii v3

19.04.2019 Producent: Advantech Zastosowanie: Zakłady przemysłowe, Energetyka, Woda i ścieki, Gaz i Paliwa
Wizerunek autora
Przemysław Strzała Inne artykuły tego autora
Routery Advantech - Aktywacja Telnet i FTP poprzez skrypt w routerach serii v3

Aktywacja Telnet i FTP poprzez skrypt w routerach serii v3.

W celu aktywacji Telnet oraz FTP na routerach z serii v3 możemy wykorzystać skrypt startowy umieszczany w sekcji „Startup Script”. Przykład takiego skryptu znajduje się poniżej:

#!/bin/sh

#

# This script will be executed *after* all the other init scripts.

# You can put your own initialization stuff in here.

 

echo -e "auth       required    pam_unix.so\naccount    required    pam_unix.so\nsession    required    pam_unix.so" > /var/pam.d/ftp

echo "telnet stream tcp nowait root /usr/sbin/telnetd telnetd" > /etc/inetd.conf

echo "ftp     stream tcp nowait root /usr/sbin/ftpd ftpd -d -a pam" >> /var/inetd/inetd.conf

/usr/sbin/inetd 2> /dev/null &