Aplikacja wizualizująca dane z rozdzielni 15kV

01.09.2020 Studia przypadków / Sterowanie i akwizycja danych
Aplikacja wizualizująca dane z rozdzielni 15kV
Wizerunek autora
Producent: UNITRONICS
  • Energetyka

Firma Shemeck została założona w 2010 roku, lecz działalność osób związanych z firmą rozpoczęła się dużo wcześniej. Firma zajmuje się wsparciem technicznym związanym z programowaniem i projektowaniem aplikacji informatycznych oraz aplikacji automatyki przemysłowej. Głównym kierunkiem jaki obrała firma Shemeck jest kompleksowe dostarczanie rozwiązań klientom oraz dostosowanie zbudowanych aplikacji do ich potrzeb. Aktualnie firma prowadzi wsparcie techniczne kilku ośrodków przemysłowych oraz posiada już gotowe, elastyczne, aplikacje.

Wykorzystując możliwości sterowników Unitronics, w tym przypadku Vision V130, oraz udostępnionej przez firmę Unitronics bibliotece .Net, zbudowano aplikację wizualizującą dane z rozdzielni 15kV. Sterownik Vision V130 w tym systemie pełni rolę elementu zbierającego dane na temat stanu wyłączników w rozdzielni. Sygnały 24VDC ze styków informacyjnych wyłączników zostały doprowadzone do listwy sterownika w celu rejestracji
i przesłania do systemu.

Każda zmiana stanu wyłącznika jest symbolizowana odpowiednim kolorem na wizualizacji zielony - włączony, czerwony - wyłączony oraz pomarańczowy - do potwierdzenia. Zmiana stanu wyłącznika z wyłączonego na włączony musiała być sygnalizowana oraz potwierdzona przez operatora obsługującego stację. Wszystkie akcje jak zmiana stanu wyłącznika oraz potwierdzenie przez operatora są rejestrowane w bazie danych. Dodatkowo sterownik zbiera również informacje z sygnalizacji alarmowej rozdzielni, co również jest widoczne w głównym oknie.

Do napisania aplikacji zostało wykorzystane środowisko programowania obiektowego WinDev oraz biblioteka .Net dostarczona przez firmę Unitronics. Dzięki temu mogliśmy umieścić wszystkie potrzebne nam elementy w odpowiedniej formie oraz miejscu. Funkcjonalnością bardzo ważną dla użytkowników systemu była możliwość "zwinięcia" okna wizualizacji do paska Windows a w przypadku zmiany stanu, któregokolwiek z sygnałów "maksymalizacja" okna. Dzięki temu użytkownik od razu jest informowany, iż nastąpiła zmiana w sygnałach układu. Rejestracja zdarzeń logowana jest w plikowej bazie danych, nie ma jednak problemu aby była przeprowadzana w bazie typu SQL. Jednym z atutów aplikacji jest również możliwość wykorzystania darmowej dostarczanej wraz ze środowiskiem programowania bazy danych HyperFileSQL.

Biblioteka .Net firmy Unitronics w prosty sposób pozwala na komunikację ze sterownikiem za pomocą Ethernetu lub łącz szeregowych. Głównymi funkcjami jakimi programista posługiwał się podczas budowania tej aplikacji były: ReadOperands i WriteOperands (jeżeli chcemy wysłać coś do sterownika). Funkcje te pozwalają na odczyt i zapis rejestrów sterownika. Biblioteka .Net to również szereg innych funkcji pozwalających również na obsługę tabel danych oraz kart SD w sterowniku. Dużą zaletą zastosowania biblioteki .Net dostarczanej przez Unitronics jest kompatybilność ze wszystkimi sterownikami tej firmy. Zmiana sterownika nie wymaga od nas ingerencji w oprogramowanie wizualizacyjne. Również zmiana sposobu komunikacji np. z szeregowego na Ethernet nie stanowi żadnego problemu.

 
Dane wykonawcy projektu
SHEMECK
Shemeck

Przemysław Oleszczak
ul.Czerwonych Beretów 14
00-910 Warszawa
tel. kom. 721-901-256
tel.: +48 22 24-42-392
fax: +48 22 24-42-971
p.oleszczak@shemeck.pl
http://www.shemeck.pl/