Routery Advantech - Bezpośrednia komunikacja złącza szeregowego z modułem komórkowym

03.09.2020 How to / Komunikacja przemysłowa
Routery Advantech - Bezpośrednia komunikacja złącza szeregowego z modułem komórkowym
Wizerunek autora
Przemysław Strzała
Producent: Advantech
  • Zakłady przemysłowe
  • Energetyka
  • Woda i ścieki
  • Gaz i Paliwa

Bezpośrednia komunikacji złącza szeregowego z modułem komórkowym (komendy gsmat).

 

Nasze routery wykorzystują moduł GSM do połączenia z siecią mobilną i jest to jedna z głównych funkcji, do których są wykorzystywane. Wszystkie ustawienia modułu GSM są przeprowadzane w interfejsie głównym urządzenia i jest to domyślnie główne połączenie WAN. Do kontroli stanu połącznie można wykorzystać komendę „gsmat”. Może ona również posłużyć do jego konfiguracji, ale nie jest to opcja zalecana.

Ujmując to w proste słowa nasze urządzenia są routerami, a nie modemami co wprowadza możliwość wykorzystania dodatkowych funkcjonalności z wykorzystaniem komend „gsmat”. Funkcjonalności te dzielą się na dwa typy określane jako:

  • Non-exclusive access – dla użytkowników mniej doświadczonych z taką obsługą modułu,
  • Exclusive access – przeznaczone dla zaawansowanych.

Wejście w drugi z trybów powoduje wstrzymanie komunikacji z siecią mobilną i pozwala na parametryzowanie dodatkowych opcji. Wykorzystywany jest on głownie do debugowania połączenia mobilnego. 

W celu konfiguracji komunikacji złącza szeregowego z modułem komórkowym należy:

1. Wyłączyć połączenie PPP.

2. Wpisać poniższe komendy do sekcji Startup Script.

ifconfig lo up # this is not needed in newer firmware (from fw version 3.0.7)

portd -c /dev/ttyXXXX -b 115200 -d 8 -p N -s 1 -l 20 -o tcp -h 127.0.0.1 -t 8000 &

Gdzie /dev/tty/XXXX jest określeniem portu modułu komórkowego. Listę dostępnych portów można odnaleźć w tabeli „Porty komunikacyjne modułów komórkowych” zamieszczonej poniżej.

Przykład skryptu poniżej:

3. Z sekcji odpowiadającej za konfigurację portów rozszerzeń należy aktywować opcję „Enable expansion port access over TCP/UDP” oraz potwierdzić ją przyciskiem „Apply”.

4. Zresetować router i spróbować połączyć się z routerem (modułem GSM) z wykorzystaniem portu (RS232). Powinno to umożliwić bezpośrednią komunikację z modułem GSM.

Porty komunikacyjne modułów komórkowych:

Moduł komórkowy

Kanał 1

Kanał 2

MC75

/dev/ttyS1

/dev/ttyS2

EES3

/dev/ttyACM0

/dev/ttyS2

TRM3

/dev/ttyUSB7

/dev/ttyUSB8

HC15

/dev/ttyACM0

/dev/ttyUSB8

HC25

/dev/ttyACM0

/dev/ttyUSB8

EU3

/dev/ttyUSB10

/dev/ttyUSB8

PHS8

/dev/ttyUSB9

/dev/ttyUSB8

PLS8-E_R1

/dev/ttyUSB8

/dev/ttyUSB8

PLS8-E_R2

/dev/ttyUSB9

/dev/ttyUSB8

PLS8-X_R2

/dev/ttyUSB9

/dev/ttyUSB8

MC7304

/dev/ttyUSB8

/dev/ttyUSB8

MC7700

/dev/ttyUSB8

/dev/ttyUSB8

MC7710

/dev/ttyUSB9

/dev/ttyUSB8

MC7750

/dev/ttyUSB8

/dev/ttyUSB8

MC8705

/dev/ttyUSB9

/dev/ttyUSB8

MC8790

/dev/ttyUSB9

/dev/ttyUSB8

ME909

/dev/ttyUSB6

/dev/ttyUSB8

L280

/dev/ttyACM9

/dev/ttyACM8

LE910-EU

/dev/ttyACM11

/dev/ttyACM8

LE910-NA1

/dev/ttyACM11

/dev/ttyACM8

GOBI3K

/dev/ttyUSB8

/dev/ttyUSB8

VWM10

dev/ttyACM0

/dev/ttyUSB8

MPNX00

/dev/ttyUSB7

/dev/ttyUSB8

MPL200

dev/ttyUSB8

/dev/ttyUSB8

EC25

/dev/ttyUSB9

/dev/ttyUSB8

BG96

/dev/ttyUSB9

/dev/ttyUSB8