Informacje produktowe / Serwery portów szeregowych

Funkcje serwerów portów szeregowych z serii EKI-1500 firmy Advantech

20.09.2017 Producent: Advantech Zastosowanie: Zakłady przemysłowe
Wizerunek autora
Jarosław Molenda Inne artykuły tego autora
Funkcje serwerów portów szeregowych z serii EKI-1500 firmy Advantech

Serwery firmy Advantech wyposażone zostały w funkcjonalność TCP/IP/UDP zarówno Client jak i Serwer. W trybie Serwer użytkownik może utworzyć połączenie z portem szeregowym bez konieczności instalacji driverów, a jedynie poprzez podanie adresu IP i numeru portu TCP.  Dodatkowo możliwe jest nawiązanie do 4 jednoczesnych połączeń różnych hostów z każdym z portów szeregowych. Jest to o tyle korzystne, że w tradycyjnych systemach operacyjnych takich jak Windows, porty RS mogą komunikować się tylko z jedną aplikacją w danej chwili. W trybie Client połączenie inicjowane jest ze strony portu szeregowego, który łączy się z określonym hostem TCP. W puli adresów można zdefiniować do 16 hostów do których przesłane zostaną pakiety przychodzące z danego portu RS. Pozwala to także na utworzenie połączenia typu Peer-to-Peer, czyli połączenia pomiędzy dwoma urządzeniami EKI, bez udziału komputera centralnego. Serwery mogą pracować także w trybie Virtual COM pozwalającym na tworzenie wirtualnych porów szeregowych. Odpowiedni driver emuluje tu dodatkowe porty COM (w systemie operacyjnym Windows) o funkcjonalności standardowego portu RS. Instalacja odbywa się przy pomocy dostarczonego narzędzia konfiguracyjnego, w którym należy podać jeden z dwóch adresów IP serwera.

Multi-Access - Broadcast Operation Mode
Seria serwerów szeregowych EKI wyposażona została w dwa typy operacji związanych z wielodostępem. Tryb Broadcast pozwala na przesyłanie danych z portu szeregowego do wszystkich użytkowników podłączonych do tego portu.  Opcję tą włącza się poprzez zaznaczenie pola Response Timeout jako Disable (domyślnie) w trybie Virtual COM. Czas Host Idle Timeout określa okres po którym serwer przełączy się w tryb nasłuchiwania i zwolni zasoby przypisane do zamapowanego portu.

Multi-Access - Polling Operation Mode
Funkcja Polling mode zapewnia transmisję tylko w obrębie danej sieci w której informacje będą przesyłane wyłącznie pomiędzy odpowiednio zdefiniowanymi punktami. Opcję tą włącza się poprzez zaznaczenie pola Response Timeout jako Enable. W starszych wersjach AE, w przypadku pracy w trybie USDG Mode należ uaktywnić pole Enable Time Sharing (bez wypełniania zakładki Peers). Dzięki temu serwer zapamięta host z którego nadchodzą dane i odpowiedź z portu szeregowego wyśle tylko w kierunku tego hostu. Jeżeli w czasie zdefiniowanym w polu (Response Timeout) serwer nie otrzyma odpowiedzi z wybranego portu szeregowego wówczas nastąpi wysyłka następnych danych czekających w kolejce na transmisję. Aby skrócić czas transmisji pomiędzy poszczególnymi pakietami w polu Frame Break można zdefiniować czas przerwy pomiędzy poszczególnymi ramkami. Jeżeli czas oczekiwania na odpowiedź przekroczy ten zdefiniowany w polu Frame Break wtedy transmisja zostanie potraktowana jako kompletna i wysłany zostanie kolejny pakiety danych.

Linia Backup
Dwa odrębne gniazda Ethernetowe zapewniają redundancje w przypadku gdy nastąpi nagłe zerwanie połączenia na jednej z linii.

Redundantny Ethernet
W sytuacji, gdy porty szeregowe komunikują się z kilkoma hostami jednocześnie (max. 5), nagłe przerwanie jednej z linii ethernetowych nie powoduje zerwania komunikacji z portem RS, ponieważ transmisja zostanie przekierowana na drugą, zapasową ścieżkę.