Getac LumiBond® 2.0: wytrzymały ekran dotykowy, który nie ma sobie równych

11.08.2021 Informacje produktowe / Komputery mobilne
Getac LumiBond 2.0
Wizerunek autora
Marek Ołdakowski
Producent: Getac
  • Zakłady przemysłowe
  • Służby mundurowe
  • Energetyka

Jakość wyświetlacza urządzenia jest jednym z najważniejszych czynników określających postrzeganą wygodę i przyjemność z jego użytkowania, szczególnie gdy chodzi o wyświetlacze dotykowe. Jeśli jednak twoja firma nigdy wcześniej nie korzystała z komputerów typu wytrzymałego, jakość ekranu dotykowego może nie być pierwszym (czy nawet jednym z pierwszych) kryteriów ich zakupu. Kryterium to jest jednak bardzo ważne, i to z trzech powodów.

Po pierwsze, urządzenia o zwiększonej wytrzymałości są przeznaczone do użytku na zewnątrz pomieszczeń, więc ich ekrany muszą być wystarczająco jasne, aby dało się z nich czytać w świetle słonecznym. Jeśli nie są takie, to będą po prostu zbyt ciemne w świetle słonecznym, a zatem zakupione urządzenia będą niemal bezużyteczne za dnia. Po drugie, wyświetlacz dotykowy musi nadawać się do użytku w deszczu oraz być wodoodporny zgodnie z ogólnym stopniem ochrony całego urządzenia mobilnego.

Po trzecie, wytrzymałe urządzenia są odporne na uderzenia, wibracje i inne rodzaje silnych oddziaływań mechanicznych. Jeśli wyświetlacz dotykowy pęknie, uszkodzenie takie najczęściej nie będzie wyłącznie kosmetyczne – w przeciwieństwie do pęknięcia np. obudowy urządzenia. Może pogorszyć się czułość i reakcja ekranu na dotyk, podobnie jak jego odporność na wodę (która trafia na wyświetlacz palcami użytkownika), kurz (który wyświetlacze przyciągają podczas pracy) i inne szkodliwe czynniki.

Jeśli rozważymy wszystkie te trzy czynniki łącznie, jakość wyświetlacza dotykowego staje się najważniejsza dla trafnego wyboru urządzeń o dużej odporności mechanicznej. Dlatego właśnie firma Getac, specjalizująca się w urządzeniach o wysokiej wytrzymałości, poświęciła wiele staranności i wysiłku, by stworzyć technologię najbardziej wytrzymałego wyświetlacza dotykowego na świecie: jest nim LumiBond® 2.0.

Czym to jest LumiBond® 2.0?

LumiBond® 2.0 to zastrzeżona przez firmę Getac technologia, która rozszerza możliwości użytkowania wzmocnionych wyświetlaczy dotykowych na wiele sposobów – dzięki unikalnej budowie i wyjątkowym rozwiązaniom technicznym. Jest to najjaśniejszy wyświetlacz na rynku urządzeń wysokiej wytrzymałości (osiąga jasność rzędu 1500 nitów lub kandeli na metr kwadratowy), wyróżnia się doskonałym kontrastem, nasyceniem barw i dokładnością ich odwzorowania, dużym kątem widzenia oraz zwiększoną odpornością na wilgoć – w tym na jej skraplanie się w niskich temperaturach, a także zwiększoną odporność na skutki różnych wypadków losowych.

Konstrukcja jedyna w swoim rodzaju

Jeśli chcemy zrozumieć jak działa wyświetlacz LumiBond® 2.0, należy najpierw poznać jego budowę. Większość wytrzymałych wyświetlaczy składa się z dwóch funkcjonalnych warstw szkła, warstwy ekranu dotykowego na wierzchu i warstwy podświetlenia LCD od wewnątrz, ze szczeliną powietrzną pomiędzy ostatnimi dwoma z wymienionych tu elementów. Jednak konstrukcja LumiBond® 2.0 nie ma takiej szczeliny powietrznej, optycznie łącząc warstwę ekranu dotykowego i LCD za pomocą przezroczystej żywicy, co pod względem funkcjonalnym daje jedną warstwę szkła. Jest to jedyny na rynku zaprojektowany w taki sposób wytrzymały ekran dotykowy, dzięki czemu wyróżnia się szeregiem zalet.

Getac LumiBond 2.0

Bezkompromisowa odporność na uszkodzenia

Wyświetlacz LumiBond® 2.0 nie ma szczeliny powietrznej – w wyświetlaczu tym dwie cienkie warstwy szkła połączone są w jedną grubszą warstwę, o budowie wewnętrznej i zaletach dla odporności wyświetlacza podobnych do szkła pancernego. Wyświetlacz może znieść bez szwanku upadek z wysokości od 1 do 3 metrów, a także skrajne temperatury zewnętrzne podczas pracy – od -30oC do 50oC, a nawet w szerszym zakresie. Wyświetlacz może pracować na drgających powierzchniach, znosząc jednocześnie inne oddziaływania mechaniczne, m.in. uderzenia i zderzenia z różnymi przedmiotami, na przykład drzwiami, narzędziami, a nawet kamieniami – pozwala to korzystać z wytrzymałych urządzeń wyposażonych w taki ekran bez konieczności dodatkowego zabezpieczenia go przed zniszczeniem.

Odporność na wodę i skropliny

Wytrzymałe urządzenia nadają się do pracy w temperaturach sięgających nawet -30oC
(-22oF), lecz w niskich temperaturach, gdy wilgotne powietrze ma kontakt z ekranem, na jego szkle mogą pojawić się skropliny (rosa). Woda na ekranie dotykowym może stwarzać problemy – woda przewodzi prąd, podobnie jak opuszki palców, więc gdy jest na powierzchni wyświetlacza, ten może reagować na nią jak na dotknięcia palców w niepożądany sposób. Jednakże wyświetlacz LumiBond® 2.0 ma dwa różne rozwiązania służące eliminacji tego zjawiska.

Po pierwsze, wrażliwość ekranu na dotyk w obecności wody może się zmienić, co zmniejsza prawdopodobieństwo przypadkowej reakcji interfejsu na elektryczne oddziaływanie wilgoci. Technicznie rzecz ujmując, polega to na przełączeniu się wyświetlacza z trybu wzajemnie pojemnościowego na tryb samoczynnie pojemnościowy. Kolejną zaletą takiej zmiany trybu jest łatwość korzystania z wyświetlacza dotykowego w rękawiczkach, które wymagają znacznie większej czułości niż podczas obsługi gołymi palcami – rękawiczki utrudniają przewodzenie ładunków elektrycznych od ciała użytkownika.

Po drugie, brak wspomnianej wcześniej szczeliny powietrznej minimalizuje skraplanie się pary wodnej na wyświetlaczu przy niskich temperaturach otoczenia. Brak szczeliny utrzymuje wyższą temperaturę szyby wyświetlacza, ponieważ wewnątrz niego jest mniej powietrza, które mogłoby się ochłodzić, zaś powierzchnia zewnętrzna wyświetlacza łatwiej przejmuje ciepło od podzespołów wewnętrznych urządzenia. Dzięki temu urządzenia Getac pracują jak należy i zgodnie z ich specyfikacją.

Doskonała jakość obrazu

Wyświetlacz LumiBond® 2.0 wyróżnia się jakością obrazu, która jest najlepsza w każdej najważniejszej kategorii wizualnej, w tym jasności, kontrastu, dokładności odwzorowania barw i szerokości kąta widzenia (czytelności) wyświetlacza. Wynika to z dwóch wyjątkowych elementów budowy ekranu. Jednym z nich jest podświetlenie ekranu, które Getac zaprojektowała tak, aby było jaśniejsze niż podświetlenie w urządzeniach konkurencyjnych – lecz bez typowego wzrostu zużycia prądu, typowego dla wyższej jasności wyświetlaczy LCD.

Drugim jest brak szczeliny powietrznej między warstwami wyświetlacza. Ogranicza to do minimum wewnętrzne odbicia (tj. zakłócenia optyczne) w obrazie generowanym przez podświetlenie. Dzięki temu na zewnątrz ekranu przedostaje się więcej światła od elementu podświetlającego, a zakłócenia świetlne od zewnątrz są ograniczone, co sprzyja jakości obrazu.

Getac LumiBond 2.0

Głęboka czerń (wysoki współczynnik kontrastu)

Obraz o wysokim kontraście oznacza, że czerń ekranu jest rzeczywiście czarna, a nie ciemnoszara – dzięki temu ciemniejsze elementy obrazu na wyświetlaczu są lepiej widoczne i łatwiej odróżnić jest odcienie jaśniejsze od ciemniejszych. Zwiększa to czytelność tekstu w świetle słonecznym, a jednocześnie pozwala dostrzec szczegóły w ciemniejszych częściach obrazów – np. ułatwiając obserwację obrazu z transmisji wideo na żywo od współpracownika przebywającego pod ziemią. Jeśli ekran ma niski kontrast, ciemniejsze części obrazu będą się zlewać w jedną szarość, co skutkuje utratą szczegółów. Jeśli ekran ma wysoki kontrast, ciemniejsze elementy obrazu będą wyraźniejsze i bardziej szczegółowe. Dlatego im wyższy współczynnik obrazu, tym lepiej.

Minimalizacja odbić dzięki budowie wyświetlacza LumiBond® 2.0 pozwala zachować czystość czerni obrazu – poprzez ograniczenie jasności odbicia światła zewnętrznego, np. słonecznego, od ekranu ku oczom użytkownika. Oczy użytkownika widzą zatem obraz generowany przez podświetlenie – i tylko przez podświetlenie, dzięki czemu jest on co najwyżej minimalnie zakłócany przez zewnętrzne źródła światła (więcej na ten temat podano poniżej).

Nasycenie i dokładność odwzorowania barw

Wspomniany już brak odbicia światła zewnętrznego wpływa również korzystnie na charakterystykę barwną obrazu na wyświetlaczu LumiBond 2.0. Nasycenie barw jest wyższe (tj. kolory są głębsze) dzięki rozwiązaniu stojącym za dużą głębią czerni obrazu na wyświetlaczu. Kolory są zatem bardziej wyraziste, co wyostrza obraz i czyni go czytelnym w silnym świetle otoczenia.

Wyświetlacz odbija mniej światła do oczu użytkownika, przez co barwy oddawane przez podświetlenie pozostają wyraźne, czyste i bez żółtawego odcienia, który występuje często w warunkach odbicia światła słonecznego od powierzchni ekranu. Wyższa wierność odwzorowania barw dobrze wpływa na jakość obrazów nieruchomych i ruchomych – czyli szczególnie przydaje się podczas współpracy zdalnej z połączeniami wideo. Wyświetlacz ogranicza do minimum różnice między obrazem na ekranie a jego faktycznym wyglądem u źródła transmisji – zatem „widzisz to, co jest”.

Kąt widzenia

Kąt widzenia jest częstym problemem w przypadku niektórych telewizorów o płaskim ekranie, ponieważ postrzegana jasność i współczynnik kontrastu wyświetlacza stają się ciemniejsze, jeśli użytkownik patrzy na ekran pod większym kątem, a są najlepsze, gdy patrzymy na wyświetlacz na wprost. Jednakże niekiedy nie bierzemy intuicyjnie pod uwagę kątów widzenia, zastanawiając się nad zakupem urządzenia z ekranem dotykowym – zwykle nabywca wyobraża sobie, że będzie patrzył na wyświetlacz oddalony na wyciągnięcie ręki użytkownika.

Należy pamiętać, że nie zawsze w taki sposób pracuje się z urządzeniami dotykowymi. Wyobraźmy sobie, że dowódca straży pożarnej przygląda się planom budynku na wyświetlaczu tabletu przemysłowego, przygotowując odprawę dla podwładnych, którzy tłoczą się wokół niego, by zobaczyć coś na ekranie. Wyobraźmy sobie też laptop przemysłowy, zamontowany stacjonarnie w pomieszczeniu warsztatu podczas wideokonferencji, zaś osoba przed kamerą (i ekranem) laptopa wykonuje różne czynności, poruszając się między stanowiskami pracy.

W obu przypadkach wyświetlacz znacznie ułatwia pracę z urządzeniem, jeżeli obraz na ekranie jest taki sam pod każdym kątem widzenia. Jest to możliwe w przypadku wyświetlacza LumiBond® 2.0, który nie ma wewnętrznych odbić – im mniej wewnętrznych odbić, tym więcej kierunków, w których podświetlenie wewnątrz ekranu może rozsyłać światło tworzące obraz.

Jasność

Jasność jest najważniejszym czynnikiem określającym przydatność wyświetlacza do pracy na zewnątrz pomieszczeń. Postrzegana jasność każdego źródła światła zależy od jasności innych źródeł światła w otoczeniu. Właśnie dlatego można zmniejszyć jasność ekranu do zaledwie kilku procent i móc czytać go bez problemu w zaciemnionym pomieszczeniu, podczas gdy w świetle dziennym trzeba zwiększyć jasność ekranu do niemal 100%.

Wytrzymałe urządzenia projektuje się szczególnie z myślą o pracy w bezpośrednim świetle słonecznym. Im jaśniejszy jest wyświetlacz, tym wygodniej można go oglądać i czytać pod słońce. Przeciętny ekran laptopa klasy konsumenckiej ma jasność około 200 nitów. Jednakże minimalny poziom jasności umożliwiający wygodną obserwację wyświetlacza w bezpośrednim świetle słonecznym wynosi 1000 nitów. Wyświetlacz LumiBond® 2.0 osiąga wartość 1500 nitów, dając obraz czytelny w świetle słonecznym i nie męcząc oczu użytkownika. Inne wyświetlacze dotykowe o wzmocnionej konstrukcji nie mogą się z nim równać.

Jest to zasługą wspomnianego wcześniej ultra jasnego podświetlenia, zaś brak wewnętrznych odbić światła w technologii wyświetlacza LumiBond® 2.0 minimalizuje straty emisji światła podświetlenia. Wyświetlacze dotykowe klasy konsumenckiej które nie są przeznaczone do użytku w bezpośrednim świetle słonecznym, tracą około 13,5% światła emitowanego przez podświetlenie w wyniku odbić. W przypadku konkurencyjnych ekranów dotykowych do urządzeń o wzmocnionej budowie, stopień straty światła podświetlenia maleje do mniej niż dziesięciu procent. Jednakże wyświetlacz LumiBond 2.0® traci zaledwie 0,2% światła podświetlenia pod wpływem odbicia – jest to wynik niezrównany w naszej branży.

Dzięki wyższej wydajności energetycznej naszego specjalnie zaprojektowanego podświetlenia – które to rozwiązanie nie zwiększa ciężaru urządzenia – LumiBond® 2.0 daje jasny, czytelny obraz bez żadnych kompromisów.

Co dokładnie oznacza „jasny”?

Cytując recenzję zamieszczoną w serwisie RuggedPCreview.com, „Wyświetlacz jest bardzo jasny, zaś wpływ światła w otoczeniu na obraz na ekranie został ograniczony szeregiem zabiegów optycznych. Jest to ważne, ponieważ stosunek jasności podświetlenia do jasności światła zewnętrznego odbitego od ekranu jest skutecznym współczynnikiem kontrastu, który przekłada się na rzeczywistą czytelność wyświetlacza na zewnątrz pomieszczeń. Sama już jasność wyświetlacza wyklucza rozmycie obrazu w sposób typowy dla ekranów o gorszych parametrach. Wyświetlacz spisuje się doskonale w niemal każdych warunkach oświetlenia. Przekłada się to obecnie na najwyższą możliwą jakość”.

Wspomniana najwyższa w branży jasność wyświetlacza w połączeniu z wymienionymi dotychczas technikami poprawy jakości obrazu, wytrzymałości na ciężkie oddziaływania mechaniczne oraz odporności na warunki otoczenia dają klientom firmy Getac gwarancję, że nabywają urządzenia z najlepszym ekranem dotykowym.

Niektóre opisy techniczne i ilustracje na tym blogu dotyczące działania wyświetlacza LumiBond® 2.0 zostały uproszczone, zmienione lub uogólnione w sposób ułatwiający czytelnikowi zapoznanie się z przedmiotem publikacji. W sprawie szczegółowych informacji skontaktuj się z najbliższym przedstawicielem firmy Getac.

 

Chun Kuo

Chun Kuo jest starszym dyrektorem ds. planowania produktów (Senior Director of Product Planning) w firmie Getac. Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu na rynkach konsumenckich i pionowych, Chun może pochwalić się fachową wiedzą z dziedziny planowania produktów, zarządzania oraz rozwoju rynków.

Skontaktuj się ze specjalistą Elmark

Masz pytania? Potrzebujesz porady? Zadzwoń lub napisz do nas!