How to /

Hierarchia projektu PLC - podprogramy

07.11.2019 Producent: Zastosowanie:
Wizerunek autora

Lekcja omawiająca podprogramy w projekcie dla PLC. Tworzenie bardziej przejrzystych projektów.

Zawartość lekcji

Wpis ten powstał w celu przybliżenia czytelnikowi mechanizmu wykonywania podprogramów w projekcie dla sterownika. Podprogramy pomagają wprowadzić swego rodzaju hierarchię i zwiększyć przejrzystość logiki budowanej dla PLC. Dzięki nim możliwe jest zawarcie pewnych powtarzalnych części programu w jednym bloku, który następnie można wywołać wielokrotnie w programie głównym. Powoduje to zaoszczędzenie czasu oraz uproszczenie schematów drabinkowych.

Dodatkowo, efekty pracy z tej lekcji (widok HMI sterownika) pokazano na ekranie komputera za pomocą narzędzia Remote Operator.

Projekt PLC - podprogramy

W jednym z poprzednich wpisów, o tworzeniu pierwszego programu w VisiLogic, podano uproszczony schemat obiegu każdej z pętli sterowania PLC. W jej skład wchodziły kolejno następujące etapy:

  • odczyt wejść,
  • wykonanie programu,
  • ustawienie wyjść,
  • aktualizacja ekranu.

Wszelkie operacje związane z wykonywaniem podprogramów są częścią drugiego etapu - wykonania programu.

W celu realizacji swojej logiki, sterownik PLC rozpoczyna pracę od głównego podprogramu o nazwie "!Main Routine". Następnie, wykonuje wszystkie polecenia zawarte w schemacie drabinkowym w kolejności: od góry do dołu i od lewej do prawej.

Jeśli natrafi na bloczek "Call Subroutine" - wywołujący podrogram, przejdzie on do pierwszej instrukcji wskazanego podprogramu. Będzie go wykonywał tak długo, aż nie natrafi na bloczek "Return". Po napotkaniu bloczka "Return", PLC wróci do programu nadrzędnego, do miejsca gdzie został wywołany dopiero co zakończony podprogram.

Oczywiście, wywołania podprogramów ("Call Subroutine") nie muszą się znajdować jedynie w podprogramie głównym. Ogólny schemat przejść do podprogramów przedstawiony jest niżej.

Podprogramy w VisiLigic - schemat wykonywania
Podprogramy w VisiLigic - schemat wykonywania

Podprogramy w praktyce

W celu lepszego zrozumienia powyższych treści, należy oczywiście przećwiczyć te zagadnienia. W ramach tej lekcji dodane zostaną 3 podprogramy do nowego projektu w VisiLogic. Co więcej, dodano je w osobnym Module Programowym. Będą one kolejno wywołane w podprogramie głównym.

Moduły programowe dodaje się w celu grupowania własnych podprogramów. Pozwalają one między innymi na szybszy eksport wielu podprogramów do zewnętrznych plików.

Dodatkowo, dodano po jednej zmiennej typu "boolean" (bit) do każdego z podprogramów. Na ich podstawie wyświetlimy informacje o wykonaniu każdego z podprogramów na ekranie HMI sterownika.

Podprogramy w VisiLogic - prosty przykład

Po wszystkim należy skompilować program oraz wgrać go na sterownik. Póki co, nie ma znaczenia, której opcji do wgrywania projektu użyje się w tym przypadku.

Jeśli nie pamiętasz, jak należy to zrobić, cofnij się do lekcji dotyczącej pierwszego programu w VisiLogic.

Prezentacja efektów

Efekty kroków poczynionych do tej pory można obserwować za pomocą programu Remote Operator, oferowanego przez Unitronics. W tym przypadku wykorzystywane jest połączenie szeregowe sterownika z komputerem.

Przed połączeniem z PLC, należy jeszcze dodać do jego logiki bloczek ustawiający nazwę urządzenia (PLC NAME). Można to zrobić jak na zdjęciu poniżej.

Dodanie bloczka PLC NAME do logiki sterownika
Dodanie bloczka PLC NAME do logiki sterownika

Teraz, po uruchomieniu Remote Operator, możliwe jest zarówno wyświetlenie zawartości HMI, jak i interakcja z nim, za pomocą myszy.

Remote Operator - zdalny dostęp do HMI

Oczywiście, napisany przez nas program pozwala tylko jeden raz przetestować działanie podprogramów - w żadnym miejscu odpowiednie bity (MB 1, MB 2, MB 3) nie są resetowane. Można natomiast dodać kolejny przycisk do HMI, który będzie na nowo ustawiał ich wartość na "niską".

Pamiętaj, że nie można jednocześnie łączyć się szeregowo ze sterownikiem za pomocą Remote Operator i wgrywać na niego programu.

Do pobrania

W razie problemów z poprawnym wykonaniem zaprezentowanych tu kroków, możesz bezpłatnie pobrać plik projektu w VisiLogic oraz plik konfiguracyjny Remote Operator. Zaleca się jednak, aby podczas nauki programowania, zadania te wykonywać samodzielnie.

W celu otrzymania linku do plików, wypełnij poniższy krótki formularz.

[contact-form-7 id="3939" title="Przykłady - podprogramy VisiLogic"]

Pamiętaj, że ustawienia komunikacji ze sterownikiem PLC, zarówno w VisiLogic, jak i Remote Operator są tu wprowadzone dla połączenia szeregowego z Vision V430. Powinieneś/aś je podmienić na takie, które odpowiadają Twojej konfiguracji.

Podsumowanie

Używanie podprogramów w prostych i krótkich aplikacjach może wydawać się nieco przesadzonym pomysłem. Jednak prawdziwa funkcjonalność tego rozwiązania przejawia się tam, gdzie w wielu miejscach jednego programu należy wykonać powtarzające się procedury. Wtedy, zamknięcie ich wszystkich w jeden podprogram niesie za sobą spore zalety. Po pierwsze, oszczędza się czas potrzebny na zbudowanie odpowiedniej logiki. Po drugie, projektowany schemat drabinkowy staje się o wiele bardziej przejrzysty, jeśli wiele poziomów logiki można zastąpić jednym odwołaniem do podprogramu.

Aby uzyskać dostęp do innych lekcji, powróć do strony startowej tego kursu.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: sterowniki@elmark.com.pl . Chętnie wysłuchamy również każdą konstruktywną krytykę na temat jakości tego kursu.

Komentarze