How to / Komunikacja przemysłowa

Routery Advantech - Jak rozszerzyć sekcję odpowiedzialną za przekierowanie portów

18.11.2020 Producent: Advantech Zastosowanie: Zakłady przemysłowe, Energetyka, Woda i ścieki, Gaz i Paliwa
Wizerunek autora
Przemysław Strzała Inne artykuły tego autora
Routery Advantech - Jak rozszerzyć sekcję odpowiedzialną za przekierowanie portów

Jak rozszerzyć sekcję odpowiedzialna za przekierowanie portów?

Podstawowym miejscem, gdzie dokonywana jest parametryzacja przekierowania portów jest zakładka „NAT”. Zgodnie z tym, co można zauważyć na poniższym zrzucie zawiera ona 16 pól, gdzie można dokonywać takich wpisów. Pojawia się więc pytanie, co zrobić gdy potrzebujemy ich więcej?

Odpowiedź jest bardzo prosta. Parametryzacji możemy również dokonać poprzez odpowiednie wpisy w sekcji „Startup Script”.

Poniżej przykład wpisów, które są logiczną kontynuacją tych z powyższego zrzutu ekranu.

# forward rule

/sbin/iptables -t nat -A pre_nat -p tcp --dport 10016 -j DNAT --to-destination 192.168.1.26:80

# firewall permission

/sbin/iptables -t mangle -A pre_nat -p tcp --dport 10016 -j ACCEPT

 

# forward rule

/sbin/iptables -t nat -A pre_nat -p tcp --dport 10017 -j DNAT --to-destination 192.168.1.27:80

# firewall permission

/sbin/iptables -t mangle -A pre_nat -p tcp --dport 10017 -j ACCEPT