Routery Advantech - Jak rozszerzyć sekcję odpowiedzialną za przekierowanie portów

18.11.2020 How to / Komunikacja przemysłowa
Routery Advantech - Jak rozszerzyć sekcję odpowiedzialną za przekierowanie portów
Wizerunek autora
Przemysław Strzała
Producent: Advantech
  • Zakłady przemysłowe
  • Energetyka
  • Woda i ścieki
  • Gaz i Paliwa

Jak rozszerzyć sekcję odpowiedzialna za przekierowanie portów?

Podstawowym miejscem, gdzie dokonywana jest parametryzacja przekierowania portów jest zakładka „NAT”. Zgodnie z tym, co można zauważyć na poniższym zrzucie zawiera ona 16 pól, gdzie można dokonywać takich wpisów. Pojawia się więc pytanie, co zrobić gdy potrzebujemy ich więcej?

Odpowiedź jest bardzo prosta. Parametryzacji możemy również dokonać poprzez odpowiednie wpisy w sekcji „Startup Script”.

Poniżej przykład wpisów, które są logiczną kontynuacją tych z powyższego zrzutu ekranu.

# forward rule

/sbin/iptables -t nat -A pre_nat -p tcp --dport 10016 -j DNAT --to-destination 192.168.1.26:80

# firewall permission

/sbin/iptables -t mangle -A pre_nat -p tcp --dport 10016 -j ACCEPT

 

# forward rule

/sbin/iptables -t nat -A pre_nat -p tcp --dport 10017 -j DNAT --to-destination 192.168.1.27:80

# firewall permission

/sbin/iptables -t mangle -A pre_nat -p tcp --dport 10017 -j ACCEPT

 

Skontaktuj się ze specjalistą Elmark

Masz pytania? Potrzebujesz porady? Zadzwoń lub napisz do nas!