Routery Advantech - Jak stworzyć połączenie OpenVPN do pracy z wieloma klientami na routerach Advantech

15.04.2021 How to / Komunikacja przemysłowa
Routery Advantech - Jak stworzyć połączenie L2TP/IPsec z systemem Windows
Wizerunek autora
Przemysław Strzała
Producent: Advantech
  • Zakłady przemysłowe
  • Energetyka
  • Woda i ścieki
  • Gaz i Paliwa

Jak stworzyć połączenie OpenVPN do pracy z wieloma klientami na routerach Advantech?

Bardzo często pojawia się problem, w którym producent maszyny, szafki sterowniczej lub innych urządzeń rozlokowanych w różnych lokalizacjach potrzebuje dostać się do nich w celu diagnostyki lub aktualizacji oprogramowania.

Pomocne w takim przypadku okazuje się oprogramowanie VPN i opcja pracy w trybie „multiclient”. W takim wypadku router podłączony do naszego komputera winien mieć publiczny adres IP i łączyć się ze wszystkimi urządzeniami peryferyjnymi. Konfiguracja takiego połączenia zamieszczona jest poniżej.

Sama koncepcja jest skalowalna i wygląda jak na obrazku poniżej:

W takim założeniu jak poniżej „johny.dynalias.com” jest odzwierciedleniem publicznego adresu IP jaki można dostać od operatora sieci.

Ze względu na to, iż jest to bardziej zaawansowany tryb połączenia jego parametryzacji dokonywać będziemy poprzez wgrywanie plików konfiguracyjnych oraz kluczy bezpośrednio do routera z wykorzystaniem serwera plików FTP. W celu aktywacji FTP na routerze należy w sekcji NAT zaznaczyć „Enable remote FTP access on port”:

Oraz w sekcji Services -> FTP zaznaczyć „Enable FTP service” i zaakceptować.

Następnie na komputerze tworzymy plik server.ovpn o następującej treści:

server 10.8.0.0 255.255.255.0

port 1194 proto tcp-server

dev tun

comp-lzo

keepalive 10 60

dh /root/dh1024.pem

ca /root/ca.crt

key /root/server.key

cert /root/server.crt

ifconfig-pool-persist ipp.txt

status openvpn-status.log

client-config-dir /root/ccd

persist-key

persist-tun

verb 3

route 192.168.1.0 255.255.255.0

route 192.168.2.0 255.255.255.0

route 192.168.3.0 255.255.255.0

 

Oraz generujemy klucze i certyfikaty o nazwach jak poniżej przy wykorzystaniu oprogramowania OpenVPN na komputerze:

dh1024.pem

ca.crt

server.key

server.crt

 


 

Po ich wygenerowaniu kopiujemy je do katalogu „root” w pamięci flash lub „/var/data” w pamięci MRAM. W wypadku ważnych danych lepsza będzie druga opcja, gdyż pamięć MRAM nie jest kasowana przy zaniku zasilania. Do tymczasowych testów wystarczy folder „root”. Listę plików przedstawia zrzut poniżej.

Pliki ipp.txt oraz openvpn-status.log tworzone są automatycznie po uruchomieniu usługi.

Na zrzucie widać również folder /ccd. Ten również należy utworzyć ręcznie i zamieścić w nim 3 pliki z następującymi wpisami.

Plik Client001 odpowiadającemu konfiguracji sieci pierwszego klienta. W naszym przykładzie jest to:

Client001
iroute 192.168.1.0 255.255.255.0

 

Plik Client002 odpowiadającemu konfiguracji sieci pierwszego klienta. W naszym przykładzie jest to:

Client002
iroute 192.168.2.0 255.255.255.0

 

Plik Client003 odpowiadającemu konfiguracji sieci pierwszego klienta. W naszym przykładzie jest to:

Client003
iroute 192.168.3.0 255.255.255.0

 

 

Lista plików na routerze powinna wyglądać następująco.

Ostatnim krokiem realizowanym po stronie serwera VPN powinno być dodanie skryptu w sekcji UP/Down Script o treści:

/usr/sbin/openvpnd --syslog --dev tun --config /root/rerver.ovpn &

Zapewni on uruchomienie konfiguracji na routerze.

Konfiguracja po stronie klienta jest prostsza i ogranicza się do wykorzystania graficznego interfejsu użytkownika.

W sekcji OpenVPN -> 1st Tunnel należy zamieścić ustawienia jak poniżej:

 

W każdym z routerów należy wgrać wszystkie wymagane w nich certyfikaty. Remote IP Address w przykładzie określony jako „johny.dynalias.com” powinien być publicznym adresem IP routera pracującego w trybie serwera.

Konfiguracje Client002 oraz Client003 są tożsame i różnią się jedynie polem Description.