Komunikacja peer-to-peer w automatyce na podstawie ioLogik

13.03.2024 How to / Komunikacja przemysłowa
Komunikacja peer-to-peer w automatyce na podstawie ioLogik
Wizerunek autora
Bartłomiej Brodacz Były pracownik Elmark Automatyka S.A.
Producent: MOXA
  • Zakłady przemysłowe

Niniejszy wpis wyjaśnia czym są sieci Peer-to-peer, kiedy i jak je stosować oraz pokazuje proces konfiguracji takiej sieci na podstawie urządzeń Moxa.

CZYM SĄ SIECI PEER-TO-PEER?

W niektórych implementacjach automatyki zachodzi konieczność przeniesienia sygnałów cyfrowych, analogowych na znaczną odległość. Komunikacja peer-to-peer pozwala na łatwe przeniesienie sygnałów I/O przez sieć Ethernet. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy wykorzystać różne media transmisyjne takie jak skrętka, światłowód czy WiFi. Istotną zaletą jest również łatwa i elastyczna konfiguracja opisana szczegółowo w dalszej części wpisu. Najważniejsze cechy komunikacji peer-to-peer: 

- Użytkownik może zdefiniować maksymalnie 50 reguł.

- Każda reguła dotyczy pojedynczego kanału.

- Możliwe jest przeniesienie stanu wejściowego do kilku lokalizacji.

- Stan wyjść może być aktualizowany okresowo lub w przypadku zmiany stanu.

WYSPY I/O ioLOGIK OD FIRMY MOXA

Do stworzenia połączenia peer-to-peer wykorzystamy urządzenia IO z serii ioLogik E1200, jest to seria inteligentnych modułów wejścia-wyjścia produkowanych przez firmę Moxa. Oferują zaawansowane rozwiązania dla automatyzacji przemysłowej, które umożliwiają zdalny dostęp i monitorowanie sygnałów I/O z różnych urządzeń. Urządzenia te oferują znaczne możliwości integracji i skalowalności, dzięki czemu mogą być stosowane w różnych aplikacjach przemysłowych, takich jak energetyka, transport, produkcja, automatyka budynkowa i wiele innych.

OPIS USTAWIEŃ PEER-TO-PEER 

Wyspy z serii ioLogik E1200 obsługują do 50 reguł mapowania peer-to-peer, a jednoczeście można skonfigurować do 10 kanałów. Aby włączyć reguły rozwiń zakładkę Peer to Peer Settings, wejdź w Rule 1-10 i zaznacz pole Enable All, aby włączyć wszystkie 10 reguł lub zaznacz pole Enable indywidualnie dla każdej reguły. Menu rozwijane w kolumnie Local Channel umożliwia określenie kanału ioLogik E1200, który chcemy skonfigurować.  

W przypadku gdy wybierzemy sygnał wejściowy (DI lub AI) podajemy następujące parametry: 

- Remote IP: adres zdalnego urządzenia ioLogik E1200 do którego chcemy przekazać stan danego wejścia. 

- Remote port: port TCP na którym nasłuchuje zdalny ioLogik (pole "Local listen port" zdalnego ioLogik'a; domyślnie 9020). 

- Interval time: pole to definiuje jak często będzie uaktualniana wartość danego sygnału. 

- On Change: zaznaczenie tego checkbox'a spowoduje, że stan wejścia zostanie przekazany do modułu zdalnego natychmiast po wystąpieniu zmiany sygnału. 

- Pozostałe pola są nieaktywne. 

W przypadku gdy wybierzemy sygnał wyjściowy (DO lub AO) należy skonfigurować następujące parametry: 

- Remote IP: adres IP ioLogik, z którego pobieramy stan wejścia. 

- Remote Channel: wybieramy kanał wejściowy modułu zdalnego, którego stan chcemy pobierać. 

- Pozostałe pola są nieaktywne. 

Domyślny numer lokalnego portu nasłuchiwania to 9020, wartość tę można ustawić w zakresie od 1 do 65535.  

Uwaga! 
Jeśli w polu Local Channel wybierzesz wejście DI lub AI, pole Remote Channel będzie nieaktywne. 

  

HEARTBEAT

Funkcja Heartbeat może monitorować pakiety przesyłane pomiędzy klientem peer-to-peer, a serwerem. Gdy serwer peer-to-peer nie odbierze pakietu od klienta w ciągu zdefiniowanego przedziału czasu, serwer przejdzie w tryb Safe Mode. Domyślna wartość interwału funkcji Heartbeat to 60 sekund, wartość tę można ustawić dowolnie w zakresie od 0 do 65535 (0 oznacza, że funkcja pulsu jest wyłączona).

 

 

PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA PEER-TO-PEER

Poniżej znajduje się przykład konfiguracji funkcji peer-to-peer dla wejść/wyjść cyfrowych na podstawie wysp I/O:

  • Serwer ioLogik E1212-T: wyjście DO-0 (IP:192.168.127.254)
  • Klient ioLogik E1210: wejście DI-0 (IP:192.168.127.253)

Serwer:

 

Klient:

Po przeprowadzonej konfiguracji pozostaje połączyć dwa moduły I/O np. poprzez kabel Ethernet. W nastepnym kroku należy zweryfikować czy rzeczywiście sygnał z klienta został odwzorowany na serwerze, sprawdzić można to poprzez zakładkę Overview, w której znajdują się wszelkie informacje na temat aktywnych, nieaktywnych kanałów:

Widok wejść klienta:

 

Widok wyjść serwera:
Jak widzimy w sekcji DO Channel wejście DI-0 z klienta zostało przetransportowane i odwzorowane na wyjściu DO-0 serwera, świadczy to o poprawnym skonfigurowaniu obu urządzeń. Gdyby serwer nie odbierał sygnału od klienta w kolumnie Status wyświetlaną wartością byłoby OFF.

KONFIGURACJA TRYBU BEZPIECZNEGO WYJSĆ CYFROWYCH DO

W przypadku gdy reguła peer-to-peer na lokalnym kanale DO jest nieprawidłowa lub połączenie peer-to-peer nie działa (np. przewód Ethernet jest odłączony lub urządzenie uruchamia się ponownie), lokalny kanał DO przejdzie do trybu Safe Mode. Tryb ten można skonfigurować poprzez zakładkę DO Safe Mode Settings w rozwinięciu Peer-to-Peer Settings.

 

W menu rozwijanym kolumny Safe Mode Flag można wybierać spośród trybów takich jak:

  • Hold Last: Kolumna Safe Status będzie trzymać ostatni ustawiony stan wyjść bezpiecznych i nie będzie go zmieniać nawet w przypadku wystąpienia awarii lub problemów z komunikacją.

  • On: Kolumna Safe Status będzie zawsze ustawiona w trybie włączonym, co oznacza, że wyjście bezpieczne będzie zawsze aktywne.

  • Off: Kolumna Safe Status będzie zawsze ustawiona w trybie wyłączonym, co oznacza, że wyjście bezpieczne będzie zawsze dezaktywowane.

Gdy kanał DO przejdzie w tryb bezpieczny, pole w kolumnie Safe Status zmieni się na wartość ON.
Po ponownym połączeniu urządzeń kliknij przycisk Clear_Safe_Flag, aby pole Safe Status powróciło do statusu OFF. W przeciwnym razie pozostanie w pozycji ON.

KONFIGURACJA TRYBU BEZPIECZNEGO WYJSĆ ANALOGOWYCH AO

Analogicznie jest w przypadku wyjść analogowych, gdy reguła peer-to-peer na lokalnym kanale AO jest nieważna lub połączenie nie działa, lokalny kanał AO przejdzie w tryb Safe Mode. Możesz ustawić wartość tego trybu dla kanału AO z zakresu 0–4095 lub włączyć opcję Hold Last Status w kolumnie Safe Mode Value. W momencie, gdy kanał AO przejdzie w tryb Safe Mode, pole Safe Status zmieni się na ON.


Kliknij przycisk Clear_Safe_Status, aby zmienić Safe Status z powrotem na OFF. W przeciwnym razie pozostanie on w trybie ON.

PODSUMOWANIE

Funkcja Peer-to-Peer, zaimplementowana w urządzeniach ioLogik, umożliwia odwzorowanie wejść oraz wyjść cyfrowych i analogowych poprzez medium komunikacyjne takie jak skrętka, światłowód czy Wi-Fi, bez potrzeby stosowania jednostek nadrzędnych takich jak sterowniki PLC. Niweluje to koszty poniesione w przypadku użycia metrów zbędnego okablowania między urządzeniami bez funkcji peer-to-peer. Łatwa rozbudowa topologii poprzez dodanie kolejnych urządzeń do sieci, pozwala na dostosowanie do zmieniających się potrzeb.

W podsumowaniu, ioLogik to innowacyjne i zaawansowane rozwiązanie dla przemysłu, które umożliwia zdalny dostęp, monitorowanie i kontrolę sygnałów I/O w czasie rzeczywistym. Dzięki swojej niezawodności i uniwersalności, może być stosowany w różnych branżach i przyczynić się do zwiększenia wydajności i bezpieczeństwa procesów produkcyjnych.

Skontaktuj się ze specjalistą Elmark

Masz pytania? Potrzebujesz porady? Zadzwoń lub napisz do nas!