Modernizacja układów zasilania w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym w Olsztynie z wykorzystaniem analizatorów energii firmy Janitza

01.09.2015 Studia przypadków / Sterowanie i akwizycja danych
Modernizacja układów zasilania w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym w Olsztynie z wykorzystaniem analizatorów energii firmy Janitza
Wizerunek autora
Piotr Gocłowski
Producent: Janitza
  • Energetyka

                   Zgodnie z wytycznymi inwestora w modernizowanych stacjach transformatorowych, złączach kablowych oraz węźle kablowym należało zamontować układy SZR umożliwiające automatyczne przełączenie zasilania z dwóch punktów zasilania oraz agregatu prądotwórczego.

Układy SZR mają pozwolić na przejście zasilania budynku ze stacji S3 na stację S2 w przypadku awarii a w razie braku napięcia zarówno na stacji S2 jak i S3 umożliwić przejście na zasilanie z agregatu prądotwórczego. Ponadto we wszystkich modernizowanych złączach kablowych, rozdzielnicach na stacji S2 oraz S3 należało zamontować analizatory jakości energii, do pomiaru napięcia i natężenia prądu. W tym celu wykorzystano urządzenia firmy Janitza® UMG 508 oraz UMG 96RM. Zgodnie z wytycznymi inwestora, analizatory miały zostać połączone w magistrali RS-485 a następnie z dyspozytornią, gdzie w pomieszczeniu Z-cy Dyrektora ds. Eksploatacyjno – Technicznych dostępny będzie w czasie rzeczywistym monitoring parametrów elektrycznych na ekranie komputera. Analizatory UMG 96RM oraz UMG 508 zostały połączone w magistrali RS-485 i komunikacja odbywała się z wykorzystaniem protokołu Modbus RTU.

 

                   Jeden z analizatorów UMG 508 został wykorzystany jako jednostka nadrzędna (master) i pracował w trybie bramy Modbus RTU na Modbus TCP (Ethernet gateway). Stanowił on bramę dostępową dla pozostałych urządzeń, dzięki czemu mogły być one widoczne z poziomu oprogramowania w dyspozytorni. Komunikacja pomiędzy dyspozytornią a masterem zrealizowana została z wykorzystaniem komunikacji bezprzewodowej Wi-Fi. Zdalny podgląd i monitoring parametrów sieci zapewniał GridVis - dedykowane oprogramowanie firmy Janitza®. Specjalnie na potrzeby projektu, z wykorzystaniem aplikacji GridVis, została wykonana wizualizacja, na której widoczny był budynek szpitala z odpowiednio przypisanymi lokalizacjami rozdzielnic i węzłów. Umożliwiała ona odczyt parametrów sieci w węzłach, oraz stacjach transformatorowych w przejrzysty sposób i co najważniejsze w czasie rzeczywistym. Ponadto wykorzystując wejścia oraz wyjścia cyfrowe analizatorów UMG 508, zrealizowany został system alarmowy, który informuje m. in. o załączeniu agregatu. W przypadku wystąpienia alarmu stosowny alert wyświetlany jest na stronie wizualizacji na ekranie komputera w dyspozytorni. W przypadku zaniku napięcia na którejś z faz w analizatorach UMG 508, zostanie wyświetlony alert na stronie topologii. Zostało to zrealizowane za pomocą mini programów, utworzonych przy pomocy intuicyjnego języka graficznego Jasic.

Całość analizy sieci zrealizowana została przez firmę ELNET z wykorzystaniem narzędzi oraz urządzeń dostarczanych przez firmę Janitza®. 

Wizualizacja parametrów energii elektrycznej za pomocą oprogramowania GridVis

Dane wykonawcy projektu

ELNET Sp. z o.o.
http://www.elnet.pro/