Moxa AeroMag – szybka i łatwa konfiguracja sieci Wi-Fi

10.04.2018 Informacje produktowe / Komunikacja przemysłowa
Moxa AeroMag – szybka i łatwa konfiguracja sieci Wi-Fi
Wizerunek autora
Dariusz Molenda
Producent: MOXA
 • Zakłady przemysłowe
 • Logistyka

W ostatnim czasie na naszym blogu pojawiło się kilka wpisów odnośnie łączności bezprzewodowej na obiektach przemysłowych. Pisaliśmy o problemach, które możemy napotkać i wyzwaniach, którym musimy stawiać czoła podczas budowy czy modernizacji sieci Wi-Fi. W oparciu o te informacje pokazaliśmy również jak rozlokować nasze Access Pointy czy urządzenia klienckie na obiekcie, a także jak je skonfigurować w odpowiednich trybach.

Być może część z naszych czytelników zadawała sobie pytanie czy nie można tych procesów uprościć? Odpowiedź brzmi – tak, można! I o tym będzie mowa właśnie w tym wpisie. Czyli jak budować lub modernizować sieć Wi-Fi w prosty, przyjemny, a co najważniejsze skuteczny sposób.

 

Problemy & Wyzwania

Myślę, że na wstępie warto przypomnieć z jakimi najczęstszymi problemami mamy do czynienia podczas budowania naszej sieci bezprzewodowej.

2

Jedną z podstawowych rzeczy jest z pewnością niewystarczająca wiedza inżynierów w zakresie technologii komunikacji radiowej. Często bywa tak, że pracownicy nie są odpowiednio przeszkoleni z danych rozwiązań i nie są w stanie poprawnie skonfigurować urządzeń, a tym bardziej zestawić optymalnych połączeń w naszej sieci. Jeśli mamy do czynienia z kilkoma urządzeniami na obiekcie być może nie jest to tak odczuwalne, bowiem proces ich konfiguracji powinien być stosunkowo szybki, problem natomiast rośnie wraz z liczbą włączanych od sieci urządzeń. Jeśli w naszej sieci jest kilkadziesiąt urządzeń to konfiguracja i dobór odpowiednich parametrów zabiera dużo czasu, a jak powszechnie wiadomo czas to pieniądz. Co więcej, wcale nie mamy pewności, że konfiguracja urządzeń i zestawione między nimi połączenia są możliwe najbardziej wydajne.

Do innego rodzaju problemów możemy zaliczyć zewnętrzne zakłócenia mające wpływ na jakość naszych połączeń. Mam tutaj na myśli zarówno zakłócenia pochodzące od przeszkód fizycznych takich jak chociażby metalowe konstrukcje, zakłócenia elektromagnetyczne pochodzące np. od silników DC czy falowników jak i również te pochodzące od urządzeń wykorzystujących do komunikacji tą samą częstotliwość 2.4 GHz. Należy zatem zadbać o odpowiednie ulokowanie naszych urządzeń oraz wybór optymalnych kanałów.

Ponadto musimy zadbać o bezpieczeństwo naszej sieci i chronić ją przed atakami z zewnątrz. Należy zatem wprowadzić jakieś kroki zapobiegające potencjalnym atakom jak chociażby hasłowanie dostępu do urządzeń czy szyfrowanie przesyłanych danych.

 

Jak uprościć cały proces?

Moxa AeroMag to rozwiązanie, które ułatwia proces zestawiania połączeń bezprzewodowych Wi-Fi pomiędzy urządzeniami bez zastosowania jakiegokolwiek zewnętrznego kontrolera sieci Wi-Fi Cały proces konfiguracji możemy zamknąć w 4 krokach.

3

Krok 1 – podłączenie urządzeń do zasilania

Krok 2 – aktywacja Moxa AeroMag

Krok 3 – automatyczna samokonfiguracja urządzeń

Krok 4 – automatyczne zestawianie połączenia

To wszystko, urządzenia są już gotowe do pracy!

 

Zasada działania

Aby wpis był bardziej przejrzysty zdecydowałem się na przedstawienie materiału w punktach. Omówmy zatem krok po kroku jak działa funkcja Moxa AeroMag.

 1. AeroMag APs spośród wszystkich dostępnych AP wyznaczy jednego do działania jako Master Access Point (pozostałe to tzw. Slave AP).
 2. Access Pointy automatycznie wygenerują podstawowe ustawienia sieciowe takie jak: SSID, WPA2 password, RF type, channel bazując na wybranym Masterze
 3. Wszystkie AP skanują widmo kanału zarówno dla sygnałów 802.11 jak i innych niż 802.11.
 4. Każdy AeroMag Slave AP wysyła raport o stanie spektrum do Access Pointa pełniącego rolę Mastera. 4
 5. W oparciu o otrzymane informacje Master AP wybiera 3 najlepsze kanały i wysyła te informacje do pozostałych Access Pointów. W naszym przypadku najwydajniejsze kanały to kanał 36, 60 oraz 52. 5
 1. Urządzenia Slave APs uzupełniają podstawową konfigurację Wi-Fi, używając jednego z trzech "najlepszych" kanałów dostarczonych przez Master AP.
 2. Urządzenia klienckie (AeroMag Clients) wysyłają żądania połączenia do dostępnych AP i łączą się po dwukierunkowym procesie uwierzytelniania również w sposób automatyczny wykorzystując technologię AeroMag. 6
 3. Access Pointy przypisują optymalną konfigurację wygenerowaną do podłączonych klientów do poszczególnych AP.
 4. Ostatnim (opcjonalnym) krokiem jest możliwość „zamknięcia” sieci, odseparowując ją tym samym od innych urządzeń. Takie działanie ma na celu zapobieganie dodawaniu nowych nieautoryzowanych urządzeń do naszej sieci i jest to tym samym jeden z rodzajów zabezpieczeń przed cyberatakami.

Ponadto w celu zapewnienia bezpieczeństwa wymienianych danych, Access Pointy oraz urządzenia klienckie komunikują się z wykorzystaniem protokołu WPA2. Tak skonfigurowana sieć jest już gotowa do testowania!

 

Modernizacja sieci

Co w przypadku gdy nasza sieć ulega modernizacji i zachodzi potrzeba dodania np. kolejnego AP do pokrycia kolejnych kilku Clientów? Sytuacja jest równie prosta jak w przypadku budowania sieci od zera. Wystarczy odblokować wcześniej odseparowaną sieć, która po tym zabiegu będzie dostępna dla nowych urządzeń. Następnie należy podłączyć nowego AP lub Clienta z aktywowaną funkcją AeroMag do naszej sieci, a urządzenie samo pobierze informacje na temat SSID, kluczy WPA2 czy RF type i dołączy do istniejącej topologii. 8

 

Co więcej, użytkownik odpowiedzialny za rozbudowę i konfigurację urządzeń nie musi zaprzątać sobie głowy logowaniem się do urządzenia aby je aktywować jako AP lub Client, a wystarczy że naciśnie 4 razy przycisk „reset” na urządzeniu i w ten sposób aktywuje je do działania jako AeroMag AP.

Kolejne pytanie, które się nasuwa na myśl w przypadku modernizacji sieci to czy nowe urządzenia nie będą prowadziły do wzajemnych zakłóceń, a dotychczasowe połączenia nie stracą na wydajności? Dołączając nowe urządzenia z pewnością możemy napotkać sytuację, w której będzie dochodziło do zapychania wykorzystywanych kanałów, a co za tym idzie znacznego pogorszenia transmisji.

Rozwiązanie Moxa AeroMag pozwala użytkownikowi na odświeżenie stanu aktualnej sieci i ponowne zestawienie możliwie najlepszej komunikacji. Po dołączeniu nowych urządzeń jedyne co należy zrobić to skorzystać z funkcji „Refresh Channel”. Urządzenie automatycznie zestawi połączenie w oparciu o najlepsze aktualnie dostępne kanały, redukując tym samym wysiłek związany z manualnym dobieraniem odpowiednich parametrów.

7

 

Podsumowanie

Dobranie odpowiednich parametrów zapewniających niezawodną wymianę danych między urządzeniami z wykorzystaniem bezprzewodowych sieci Wi-Fi możemy z pewnością zaliczyć do procesów pracochłonnych i czasochłonnych. Warto zatem być na bieżąco z aktualnie dostępnymi rozwiązaniami oferowanymi na rynku i nie bać się z nich korzystać.

Zachęcamy do zapoznania się z zasadą działania Moxa AeroMag również w formie video.

Komentarze
Leave your comment