Routery Advantech - Otrzymywanie wiadomości SMS w przypadku spadku napięcia zasilania poniżej pewnego poziomu

30.04.2021 How to / Komunikacja przemysłowa
Routery Advantech - Otrzymywanie wiadomości SMS w przypadku spadku napięcia zasilania poniżej pewnego poziomu
Wizerunek autora
Przemysław Strzała
Producent: Advantech
  • Zakłady przemysłowe
  • Energetyka
  • Woda i ścieki
  • Gaz i Paliwa

Otrzymywanie wiadomości SMS w przypadku spadku napięcia zasilania poniżej pewnego poziomu

W celu realizowania takiej funkcjonalności konieczne jest wykorzystanie odpowiedniego skryptu, który znajduje się poniżej. Należy wkleić go do sekcji „Startup Script” i edytować zmienne „Umin”, „Num” dostosowując je do swoich wymagań po czym zapisać i zrestartować router.

„Umin” to napięcie, po przekroczeniu którego wysłana zostanie wiadomość SMS.

„Num” definiuje numer telefonu (wraz z numerem komórkowym), na który zostanie wysłane powiadomienie SMS.

#!/bin/sh

#

# This script will be executed *after* all the other init scripts.

# You can put your own initialization stuff in here.

 

mkdir -p /var/voltaged

Umin=16.3

Num=+48500123456

 

cat > /var/voltaged/voltaged << EOF

#!/bin/sh

old=0

while true

  do

    Uget=\`status sys | awk '/^Supply Voltage/ { print \$4 }'\`

 

      if [ \$(echo "\$Uget $Umin" | awk '{print (\$1 < \$2)}') == 1 ]; then

        if [ \$old -eq 0 ]; then

          led on

          gsmsms $Num "Low voltage!!! Voltage is only \$Uget V"

          old=1

        fi

      else

        led off

        old=0

      fi

  sleep 5

done

EOF

 

chmod +x /var/voltaged/voltaged

/var/voltaged/voltaged &

Skontaktuj się ze specjalistą Elmark

Masz pytania? Potrzebujesz porady? Zadzwoń lub napisz do nas!