Problematyka konfiguracji i zarządzania sieciami Ethernet na przykładzie pakietu MXstudio

20.12.2017 How to /
Wizerunek autora
Wpis ma na celu zapoznanie z problematyką oraz możliwościami jakie są obecnie dostępne w zakresie konfiguracji, zarządzania oraz utrzymania przemysłowych sieci Ethernet. Ethernet dominującym medium transmisyjnym Obserwujemy ciągły rozwój oraz rozbudowę takiej infrastruktury co jednocześnie przynosi coraz to nowe wyzwania w zakresie ich sieci. Ethernet natomiast jako medium transmisyjne zyskuje bez wątpienia miano technologii numer 1 pośród wszystkich dostępnych technologii transmisji danych stosowanych w środowiskach przemysłowych. Efektem tego liczba urządzeń włączanych do sieci rośnie w tempie wykładniczym, co jednocześnie skutkuje ciągłym rozwojem i rozbudową infrastruktury sieciowej na wszelkiego typu obiektach przemysłowych. O krytyczności funkcjonowania sieci myślę że nie trzeba przekonywać, problemy w tym obszarze są z reguły odczuwalne w wielu miejscach bez względu czy sieć dotyczy pojedynczego systemu czy też jest współdzielona przez różne aplikacje. Z reguły nie rzadko w takich sytuacjach przyczyna występowania takiego zjawiska orz jej miejsce są również trudne w identyfikacji, szczególnie jeśli nie posiadamy w tym celu odpowiednich narzędzi. Oprogramowanie Obecnie sieci to nie tylko przemysłowe urządzenia, ale również dedykowane oprogramowanie, dostosowane do wymagań i potrzeb panujących w warunkach przemysłowych. Pomimo faktu że bazujemy tu na otwartych technologiach nie rzadko jakiekolwiek próby wdrażania narzędzi monitorujących pracę sieci kończą się niepowodzeniem, co skutkuje zaprzestaniem jakichkolwiek działań w tym obszarze. Można nawet wysunąć stwierdzenie iż większość sieci przemysłowych nie posiada obecnie wdrożonych narzędzi, które pozwalałyby na monitorowanie jej stanu i diagnostykę. Przy coraz większej skali takich instalacji jest to zdecydowanie błędne podejście, dla przykładu każdy kto posiada taką infrastrukturę może sobie przytoczyć sytuację z przeszłości gdzie napotykał problemu z siecią, natomiast nie był w sposób jednoznaczny stwierdzić co jest problem, a tym bardziej gdzie leży jego przyczyna. Problemy w sieci Problemy mogą dotyczyć np.:
 • błędna konfiguracja
 • nieprawidłowa działanie jakiegoś urządzenia
 • błędy w okablowaniu
 • przerwanie światłowodu
 • patchcord w przełącznicy
 • zlokalizowanie miejsca występowania burzy w sieci
 • i wiele innych
MXstudio Jednym z narzędzi, które zostanie tu przedstawione i jednocześnie przychodzi z pomocą w takich sytuacjach jest pakiet dedykowanego oprogramowania firmy Moxa - MXstudio. Dzięki niemu inżynierowie są w sposób scentralizowany mogą zarządzać siecią w całym cyklu jej życia, od jej instalacji i uruchomienia, późniejsze utrzymanie i monitoring i na diagnostyce problemów kończąc. Pakiet MXstudio składa się z trzech narzędzi, każde z nich jest specjalnie dedykowane do zapewniania konkretnych efektów na poszczególnych etapach jej funkcjonowania. Ich możliwości i zastosowanie bardzo dobrze obrazuje poniższa grafika:MXstudio_diagram Mamy tu więc do dyspozycji trzy narzędzia: MXconfig, MXview oraz N-Snap. Ich sprawne wykorzystanie daje inżynierom odpowiedzialnym za infrastrukturę sieciową niespotykaną możliwość centralnego zarządzania oraz utrzymanie całej sieci przy minimalnych nakładach ludzkich ze strony firmy. Oczekiwany efekt uzyskujemy m.in. poprzez:
 • Optymalizację procesu uruchomienia sieci - MXconfig
  • Automatyczne wyszukiwanie urządzeń sieciowych
  • Inteligentną masową konfigurację adresów IP, VLAN, protokołów redundancji
  • Grupową aktualizację firmware oraz import konfiguracji
  • Przydzielanie adresów IP dla nowych urządzeń z tym samym adresem IP
 • Efektywne utrzymanie ciągłości działania sieci - MXview
  • Przeprowadzanie automatycznych kopii zapasowych urządzeń sieciowych
  • Generowanie raportów o dostępności sieci
  • Łatwą Integrację z oprogramowaniem SCADA
  • Graficzną stanów wizualizacje sieci
  • Możliwość integracji urządzeń trzecich producentów
 • Szybsze diagnozowanie usterek i problemów - MXview oraz N-Snap
  • Graficzną wizualizację zdarzeń sieciowych (urządzenia, okablowania)
  • Centralne zbieranie logów z urządzeń sieciowych w czasie rzeczywistym
  • Możliwość odtworzenia sekwencji zdarzeń
  • Szybkie zlokalizowanie zmian w sieci oraz konfiguracji urządzeń sieciowych poprzez analizę jej stanu dedykowanymi narzędziami
  • Dostępna aplikacja na urządzenia mobilne
butten_nsnap
 • Bezpieczeństwo sieci - MXview oraz MXconfig
  • Dodawanie i usuwanie kont użytkowników z jednego miejsca i dla wszystkich przełączników jednocześnie
  • Graficzna wizualizacja skonfigurowanych mechanizmów zabezpieczających urządzenia sieciowej jak i całą sieć
  • Możliwość grupowej konfiguracji mechanizmów zabezpieczeń sieciowych
  • Dedykowany „Security Wizzard” wg. normy IEC 62443 do konfiguracji mechanizmów bezpieczeństwa
Więcej na temat możliwości każdego z narzędzi można dowiedzieć się po kliknięciu na powyższe odnośniki. Wartym podkreślenia jest tu również fakt iż w większości są to narzędzia darmowe. Jednym narzędziem wymagającym opłaty jest tu narzędzie MXview, niemniej jednak wersja obejmująca monitorowanie do 20 węzłów jest w pełni darmowa. W celach testowych można z niej korzystać bez żadnych zobowiązań. Koszt licencji również nie jest wysoki jeśli weźmiemy pod uwagę możliwości jakie oferuje narzędzie, czas jaki oszczędzimy dzięki jego obecności oraz iż jest to opłata jednorazowa. Narzędzia wspierają bez żadnych dodatkowych działań ze strony użytkownika praktycznie większość urządzeń Moxy takich jak switche zarządzalne, routery urządzenia WIFI, serwery portów szeregowych NPort, bramy protokołów i dzięki ciągłemu inwestowaniu w jego rozwój ciągle ich przybywa. Podobnie wygląda sprawa z nowymi funkcjonalnościami, praktycznie każda aktualizacja przynosi nowe możliwości. Zawsze aktualna wersja oprogramowania jest do pobrania jest z naszego serwera pomocy technicznej, także zachęcamy do aktywnego pobierania i testów. http://support.elmark.com.pl/moxa/MXstudio/

 
Komentarze
Leave your comment