Przewodnik po ESG

27.12.2023 How to / Sterowanie i akwizycja danych, Oprogramowanie przemysłowe
esg
Wizerunek autora
Producent: ICONICS

 

W obliczu globalnych wyzwań, Unia Europejska podejmuje decydujące kroki, aby kształtować przyszłość biznesu w kierunku zrównoważonego rozwoju i większego łądu korporacyjnego. Co w związku z tym?

Centralnym punktem tych działań jest przeorientowanie kapitału na działalność zgodną z zasadami ESG (środowiskowymi, społecznymi i ładu korporacyjnego). Teraz, więcej niż kiedykolwiek, od firm oczekuje się nie tylko oceny finansowej wydajności, ale również uwzględnienia szerszego spektrum pozafinansowych ryzyk i możliwości. W tym dynamicznym krajobrazie, inwestorzy również poszukują nowych sposobów na ocenę przedsiębiorstw, potrzebując wiarygodnych, porównywalnych danych niefinansowych, które pomogą im w podejmowaniu świadomych decyzji. W naszym tekście pokażemy, jak nowoczesne technologie i strategie mogą ułatwić to zadanie, zapewniając firmom narzędzia niezbędne do efektywnego zarządzania aspektami ESG i komunikacji z inwestorami.


Czym jest ESG?

ESG to więcej niż tylko akronim odnoszącyu się do Environmental, Social, and Governance, czyli trzech głównych filarów zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego zarządzania w biznesie. Kryteria ESG różnią się znaczeniem w zależności od branży. Na przykład, w sektorze technologicznym kluczowe mogą być innowacje i odpowiedzialne zarządzanie danymi, natomiast w przemyśle energetycznym główną rolę odgrywają praktyki związane z ochroną środowiska i zrównoważonym wykorzystaniem zasobów. ESG w kontekście 'środowiskowym' (Environmental) dba o wpływ firmy na przyrodę, 'społecznym' (Social) koncentruje się na interakcjach z ludźmi i społeczeństwem, a  przy 'zarządzaniu' (Governance) obejmuje etykę i standardy zarządzania wewnętrznego (np. przestrzegania praw pracowniczych, respektowanie praw udziałowców, struktura zarządu przedsiębiorstwa).


Podstawa prawna do raportowania niefinansowego

Czerwiec 2022 roku przyniósł przełom w zakresie zrównoważonej sprawozdawczości, zarysowując nową erę w raportowaniu niefinansowym. Europejski Standard Raportowania Zrównoważonego Rozwoju, wsparty dyrektywą CSRD, otwiera nowy rozdział dla blisko 49 000 firm w UE, w tym dla 3,600 dużych przedsiębiorstw w Polsce - zarówno tych notowanych na giełdzie, jak i pozostałych. W myśl tych przepisów, zgodnie z duchem ESG, firmy stają przed zadaniem ujawnienia kompleksowych i szczegółowych danych o swoich osiągnięciach w dziedzinie zrównoważonego rozwoju oraz o wpływie tych działań na ich strategię biznesową. Kluczowe w tym procesie są europejskie standardy sprawozdawczości ESRS, które definiują ramy i wytyczne dla raportowania ESG, rysując nowe kontury transparentności biznesowej.


Kiedy i kogo dotyczy ESG?

Wytyczne dotyczące sprawozdawczości z zakresu ESG wkroczą w życie już od roku obrotowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2024, zgodnie z nowymi standardami określonymi przez CSRD. Zmiany te wpłyną zarówno na prywatne, jak i publiczne podmioty gospodarcze, ustanawiając nowe wymogi raportowania.

Kluczowe daty i grupy docelowe dla ESG:

Jednakże, to, że niektóre firmy nie podlegają bezpośrednio tym regulacjom, nie oznacza, że mogą pozostać w tyle. W rzeczywistości, już teraz większe podmioty zaczynają stawiać wymagania dotyczące ESG mniejszym firmom, które są ich partnerami biznesowymi. To pokazuje, że przyszłość biznesu to transparentność i odpowiedzialność na każdym szczeblu współpracy.


Jakie są tego konsekwencje?

Wchodząc w nową erę transparentności, sprawozdania zrównoważonego rozwoju nabierają nowego wymiaru - stają się kluczowym elementem sprawozdań działalności firm. To nie tylko krok naprzód w zakresie odpowiedzialności biznesowej, ale również wzrost odpowiedzialności prawnej organów spółki. Zgodnie z najnowszymi przepisami, zarządy firm muszą teraz stawić czoła solidarnej odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia w sprawozdaniach, co może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i finansowych.

W szczególności, niedokładne lub wprowadzające w błąd informacje w sprawozdaniach zrównoważonego rozwoju mogą skutkować nie tylko sankcjami administracyjnymi, ale także odpowiedzialnością karną. To podkreśla, jak poważnie traktowane są obecnie kwestie zrównoważonego rozwoju i ESG – nie są to już tylko aspekty 'dodatkowe' działalności biznesowej, lecz integralne elementy, które wymagają precyzyjnego i transparentnego podejścia. Państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do wprowadzenia rygorystycznych sankcji za niewłaściwe realizowanie obowiązków raportowych, co pokazuje globalne przesunięcie w kierunku bardziej odpowiedzialnego biznesu.


Co możemy zyskać dzięki wdrożeniu ESG?

W obliczu zmian regulacyjnych i inicjatyw Unii Europejskiej, staje się jasne, że przyszłość należy do firm działających zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i ESG. Działania te nie tylko wspierają środowisko i społeczeństwo, ale także otwierają nowe możliwości w zakresie pozyskiwania kapitału i finansowania.

Kluczowe inicjatywy UE obejmują:

Firmy, które nie dostosują się do wymogów środowiskowych, społecznych i korporacyjnych, mogą napotkać trudności w pozyskiwaniu finansowania. Z drugiej strony, te, które aktywnie angażują się w zrównoważony rozwój, mogą oczekiwać szerszego dostępu do kapitału i szerszych możliwości finansowania. W nowej rzeczywistości gospodarczej, bycie 'zielonym' i odpowiedzialnym to nie tylko moralny imperatyw, ale także praktyczny klucz do sukcesu.


Rozpatrując 'E' w ESG

Skupmy się na tym, jak działania firmy wpływają na naszą planetę. To nie tylko kwestia korzystania z zasobów naturalnych, ale także śladu, jaki pozostawiamy na środowisku poprzez naszą działalność gospodarczą. Kluczowe pod kątem ESG wskaźniki w tej dziedzinie obejmują:

A także inne kluczowe dla ESG, w zakresie zrównoważonego rozwoju, wskaźniki takie jak:

Zarządzanie odpadami

(Metody i efektywność gospodarowania odpadami)

Zużycie wody

(Ilość zużytej wody, podkreślająca efektywność wykorzystania zasobów wodnych)

Zarządzanie zasobami wodnymi

(Strategie optymalizacji i ochrony zasobów wodnych)

Polityka środowiskowa

(Strategie i zobowiązania firmy w zakresie ochrony środowiska)

Wpływ na bioróżnorodność

(Działania mające na celu ochronę i wspieranie różnorodności biologicznej)

To właśnie te aspekty środowiskowe związane z ESG stają się coraz bardziej istotne w ocenie działalności przedsiębiorstw przez inwestorów, klientów i regulatorów. W naszej ofercie znajdziesz rozwiązania, które mogą pomóc Twojej firmie w zarządzaniu tymi kluczowymi obszarami.


Rozwiązanie - systemy ESG

W odpowiedzi na rosnące wymagania raportowania ESG, kluczowym elementem stają się Systemy ESG. Te innowacyjne narzędzia nie tylko usprawniają proces raportowania, ale również pomagają w rozładowaniu ciężaru odpowiedzialności, który spoczywa na przedsiębiorstwach. Dzięki automatyzacji szeregu procesów, Systemy ESG otwierają nowe możliwości dla efektywniejszego zarządzania aspektami środowiskowymi, społecznymi i zarządzania.

Ale co dokładnie mogą zaoferować takie systemy?

Ich funkcjonalności mogą się znacząco różnić, w zależności od specyfiki branży i indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Przykładowo, systemy ESG mogą zawierać funkcjonalności takie jak:

 • Inteligentna Analiza Ekologiczna
  Przetwarzanie danych na temat emisji gazów cieplarnianych, zużycia energii i wody, oraz innych czynników środowiskowych. System oferuje wgląd w ślad węglowy firmy na wszystkich poziomach, od operacji wewnętrznych po łańcuch dostaw.

 • Dynamiczne Zarządzanie Danych ESG
  Rozbudowany system zbierania i weryfikacji danych pozwala na precyzyjne monitorowanie i raportowanie wskaźników ESG. Dzięki temu firmy mogą lepiej zarządzać odpowiedzialnością za wprowadzanie i akceptowanie danych.

 • Wizualizacja Trendów i Wnioskowanie
  Zaawansowane narzędzia do analizy danych umożliwiają prezentację trendów, analizę zmian
  i identyfikację obszarów do poprawy. Ułatwia to zrozumienie wpływu działań firmy na środowisko i społeczność.

 • Zintegrowany Audyt i Dokumentacja
  Narzędzie gromadzące niezbędną dokumentację i ułatwiające audyt, co jest kluczowe dla weryfikacji
  i potwierdzenia zgodności z wymogami ESG.

Odkryj naszą gamę produktów dedykowanych ESG

Nasze rozwiązania są dostosowane do różnorodnych potrzeb i wyzwań, z jakimi mogą się spotkać przedsiębiorstwa różnych branż, pomagając im w efektywnym zarządzaniu aspektami środowiskowymi, społecznymi i zarządczymi. Pozwalają na świadome zużycie energii a tym samym zbliżyć firmę w swojej działalności do modelu, który jest bliższy filozofii zrównoważonego rozwoju.

Zapraszamy do rozmowy z nami, aby dowiedzieć się więcej o wpływie ESG na Twój biznes i odkryć, jak nasze rozwiązania mogą przyczynić się do jego rozwoju i zrównoważonej przyszłości.

elmatic@elmark.com.pl

Skontaktuj się ze specjalistą Elmark

Masz pytania? Potrzebujesz porady? Zadzwoń lub napisz do nas!