Routery Advantech - Bezpieczna komunikacja LTE dla maszyn loteryjnych

12.10.2021 Studia przypadków / Komunikacja przemysłowa
Routery Advantech - Bezpieczna komunikacja LTE dla maszyn loteryjnych
Wizerunek autora
Przemysław Strzała
Producent: Advantech
  • Zakłady przemysłowe
  • Energetyka
  • Woda i ścieki
  • Gaz i Paliwa

Bezpieczna komunikacja LTE dla maszyn loteryjnych

Nowe technologie bezpiecznej komunikacji w branży loteryjnej

W ostatnich latach sektor hazardowy okazał się niezwykle skuteczny w integracji i wykorzystaniu nowych technologii. W tym kontekście odnotowano znaczący wzrost globalnej sprzedaży w branży loterii. Według niedawnego globalnego raportu biznesowego w latach 2018–2022 rynek loterii urośnie o około 173,54 mld USD. Wraz ze wzrostem odsetka światowej populacji podłączonego do Internetu loterie internetowe i mobilne rozwijają się jednocześnie.

Wyzwania: Zarządzanie maszynami do loterii i zapewnianie bezpieczeństwa cyfrowego

Ponieważ maszyny do loterii są instalowane w różnych lokalizacjach, takich jak ogólnodostępne centra handlowe i stadiony sportowe, urzędnicy często wymagają integracji z technologiami łączności danych. Choć integracja danych oferuje fascynujące możliwości operatorom systemu loterii, stwarza krytyczne problemy związane z optymalnym zapewnieniem cyberbezpieczeństwa.

Studium przypadku: Europejski system loterii krajowej

Organizator europejskiej loterii krajowej dążył do umieszczenia maszyn w lokalizacjach dogodnych dla potencjalnych klientów. Jednak lokalizacje nie zawsze były dogodne dla instalacji. Uwarunkowania lokalne często sprawiały, że kable światłowodowe lub miedziane były niepraktyczne. Podczas instalacji i eksploatacji koszty wynikające z zakupu kabli, zatrudnienia zespołów i konserwacji mogą być zaporowe. Ze względu na konieczność zniechęcenia oszustów do oszukiwania systemu urzędnicy kontynuowali dostosowywanie i poprawianie zabezpieczeń maszyn. Loteria potrzebowała rozwiązania bezprzewodowego, które byłoby wysoce bezpieczne i dostatecznie wytrzymałe do zastosowań w pomieszczeniach i na zewnątrz.

Routery komórkowe Advantech zapewniają bezpieczną bezprzewodową łączność sieciową

Organizator loterii wyposażył swoje maszyny w czteropasmowe routery komórkowe Advantech. Produkt oferował wszechstronny wybór routerów i bram zaprojektowanych i wyprodukowanych w Unii Europejskiej, z odpowiednimi prędkościami transmisji danych i właściwymi interfejsami, zgodnych z solidnymi specyfikacjami, które były wymagane.

Łączność Modbus, Ethernet i 4G

Routery zapewniły połączenia Ethernet wszędzie tam, gdzie była łączność komórkowa, wraz z dużą przepustowością, nawet do zastosowań wymagających wideo. Wszędzie tam, gdzie technologia 4G docierała do infrastruktury, połączenia bezprzewodowe były pragmatycznym wyborem. Routery połączyły sieci LAN i pojedyncze urządzenia, w tym urządzenia wykorzystujące protokoły sieciowe danych, takie jak Modbus lub RS-232/422/485.

Dwie karty SIM zapewniają nieprzerwaną łączność sieciową

Dwa gniazda karty SIM zapewniają nadmiarowość sieci, ponieważ routery automatycznie przełączają operatora sieci komórkowej w przypadku awarii połączenia.Rozwiązanie nadmiarowości wyeliminowało niepewność bezprzewodowej łączności sieciowej i zwiększyło pewność użytkowników.

Uproszczona konstrukcja Plug-and-Play z rozbudowanymi funkcjami zarządzania

Inteligentne routery komórkowe Advantech zostały wyprodukowane i zoptymalizowane do zastosowań infrastruktury krytycznej w najtrudniejszych lokalizacjach zdalnych i środowiskach.

Uproszczona konstrukcja Plug-and-Play z rozbudowanymi funkcjami zdalnego zarządzania umożliwia użytkownikom szybkie konfigurowanie, wdrażanie i dostosowywanie instalacji za pośrednictwem sieci IP.

Tunele VPN gwarantują bezpieczną łączność

Dodatkowo bezpieczeństwo zostało zapewnione poprzez utworzenie tuneli VPN dla wysokiego poziomu bezpieczeństwa łączności danych. Poufne dane loterii zostały skutecznie zabezpieczone przed hakerami w celu zapewnienia integralności systemu loterii dla konsumentów.

Wysoka elastyczność tworzenia samodzielnie dostosowanego oprogramowania

Routery komórkowe Advantech umożliwiły operatorowi wprowadzenie skryptów systemu Linux i utworzenie wielu konfiguracji dla tego samego routera. Przełączanie konfiguracji jest możliwe w dowolnej chwili.

Ponadto nowe wymagania odnośnie danych dla IoT lub inicjatyw optymalizacji operacji otworzyły nowe pytania dotyczące miejsca kompilowania, wzbogacania i przetwarzania danych. Dzięki API wbudowanemu dla wybranych platform aplikacji i otwartemu środowisku ze wsparciem programowania aplikacji w językach Java, Python, C/C++ i Node Red, routery miały przewagę nad konkurencyjnymi rozwiązaniami ze względu na niezwykłą elastyczność.

Funkcja automatycznej aktualizacji ogranicza koszty i pracochłonność konserwacji

Aktualizacje konfiguracji i oprogramowania routerów komórkowych Advantech z centralnego serwera operatora odbywają się automatycznie, co umożliwia jednoczesną masową zmianę konfiguracji wszystkich routerów w sieci. Ta funkcja obniża koszty konserwacji i pracy poprzez ograniczenie czasu podróży i pracy oraz zapewnienie bardziej efektywnego planu konserwacji urządzeń.

Wykorzystanie doświadczenia Advantech w branży hazardowej

Routery komórkowe Advantech to odporne rozwiązanie łączności bezprzewodowej do zdalnego zarządzania. Zapewniają one bezpieczną łączność Internetową dla urządzeń i sieci LAN za pośrednictwem sieci komórkowych. Dzięki dwóm kartom SIM i otwartej platformie programowania router komórkowy stanowi doskonałe rozwiązanie pod względem mobilności i bezpieczeństwa podczas przygotowania przyszłej instalacji. Zastosowanie rozwiązania firmy Advantech umożliwia branży loterii zapewnienie bezpieczniejszych połączeń komórkowych i poprawę efektywności zdalnego zarządzania.

Skontaktuj się ze specjalistą Elmark

Masz pytania? Potrzebujesz porady? Zadzwoń lub napisz do nas!