Routery Advantech - Lista Router Apps

04.11.2022 Informacje produktowe / Komunikacja przemysłowa
Routery Advantech - Lista Router Apps
Wizerunek autora
Producent: Advantech
 • Zakłady przemysłowe
 • Woda i ścieki
 • Energetyka
 • Gaz i Paliwa

Router Apps to dedykowane aplikacje doinstalowywane do routera w celu rozbudowania jego funkcjonalności. Oznaczenie w nawiasie za nazwą aplikacji określa, w której serii produktów możemy go użyć.

Seria V2: routery z serii UR5i i LR77.
Seria V2i: routery z serii ICR-2000 oraz serie SmartFlex oraz SmartMotion.
Seria V4: routery z serii ICR-4000.

Każda z sekcji, do których prowadzą linki zawiera pliki bazowe .tgz doinstalowywane do urządzenia oraz notę aplikacyjną opisującą zasadę działania. 

Lista modułów użytkownika:

 1. 802.1.X Authenticator (V2, V2i, V3, V4) – uruchamia hostapd na wybranych portach ethernetowych i blokuję resztę ruchu z wyjątkiem ruchu dla MAC adresów, które uzyskają autoryzację poprzez protokół 802.1.X.
 2. AT Modem Emulator (V2,V2i, V3) - emulacja modemu telefonicznego pozwalająca na wykorzystanie komend AT.
 3. Azure IoT SDK Python3 API Version 2 (V2, V3, V4) - SDK pozwalające na połączenie routera z chmurą Azure Microsoftu. Do poprawnego działania niezbędne jest zainstalowanie modułu użytkownika Python3 (poniżej na liście). Python3 jest wymagany dla Azure IoT SDK Python do poprawnego działania.
 4. Backup APN (V2, V2i, V3, V4) – pozwala na wyspecyfikowane głównego i backupowego APN dla karty SIM i daje możliwość przełączania między nimi w przypadku awarii połączenia lub jego nieuzyskania w określonym czasie.
 5. Band Select (V2, V2i, V3, V4) – umożliwia użytkownikowi na wybór pasm częstotliwości, z którymi ma łączyć się router.
 6. Bluetooth (V3) – moduł przeznaczony dla modeli z serii ICR-3200 wyposażonych w Bluetooth. Bluetooth z wsparciem dla Bluez 5.55 i D-Bus 1.12.20.
 7. Bondix S.A.NE Enterprise (V2, V2i, V3, V4) – z Bondix S.A.NE Enterprise dwa lub więcej połączeń WAN może być agregowanych w celu uzyskania większej przepustowości.
 8. Captive Portal (V2, V2i, V3, V4) - pozwala na stworzenie tzw. Captive portal, czyli strony logowania do sieci Wi-Fi. Moduł oprócz wymuszenia logowania pozwala na monitorowanie ruchu podłączonych użytkowników oraz wprowadzenia ograniczenia co do ruchu sieciowego dla różnego typu użytkowników (QoS).
 9. Cumolocity (V2, V2i, V3, V4) – agent dla platformy chmurowej Cumulocity IoT.
 10. CURL (V2, V2i, V3, V4) - biblioteka i linia komend umożliwiająca transfer plików z wykorzystaniem URLów. Jest to część firmware'u od wersji 5.0.0.
 11. Customer Logo (V2, V2i, V3, V4) – moduł umożliwiający użytkownikowi zmianę loga wyświetlanego w nagłówku interfejsu webowego. Aplikacja wspierana jest od wersji firmware’u 6.2.0 i nie jest wspierana przez routery platformy V2.
 12. Daily Reboot (V2, V2i, V3, V4)- moduł umożliwiający sparametryzowane resetowanie routera co wskazany okres czasu.
 13. DHCP based on MAC OUI (V2, V2i, V3, V4) – pozwala tylko na OUI w polu mac w konfiguracji DHCP routera.
 14. DHCP Relay (over IPsec) (V2, V2i, V3, V4) – moduł użytkownika umożliwiający agentowi DHCP na komunikację pomiędzy serwerem DHCP i klientami DHCP w podsieciach innych niż te, w których znajduje się serwer. Aplikacja musi być używana w połączeniu z route-based IPSec.
 15. DNP3 Outstation (V2, V2i, V3)- pozwala na zachowywanie się portów I/O, jak slave DNP3.
 16. Docker (V3, V4) - Docker to otwarta platforma do tworzenia i uruchamiania aplikacji. Docker pozwala napakowanie i uruchamianie aplikacji w izolowanym środowisku nazywanym kontenerem. Aplikacja działa od wersji firmware’u 6.3.2 wzwyż.
 17. EasyVPN Client (V2, V2i, V3)- umożliwia bezpieczne zaszyfrowane połączenie pomiędzy dwoma sieciami LAN.
 18. Ethernet Mirroring (V2, V2i, V3, V4)- moduł wykorzystywany do duplikowania ruchu na porcie Ethernet w celu analizy przychodzących i wychodzących pakietów. Moduł kompatybilny z oprogramowaniem od 6.1.8 w górę.
 19. Ethernet Port Detector (V2, V2i, V3)- wykrywa fizyczne odłączenie kabla z portu Ethernet i umożliwia zablokowanie komunikacji z jego wykorzystaniem. Komunikacja jest wznawiana po sygnale z systemu centralnego. Zapewnia kontrolę dostępu i próby włamania do urządzenia.
 20. Event Notificator (V2, V2i, V3, V4) – aplikacja pozwalająca na wysyłanie powiadomień (zmiana konfiguracji, hasła, nieudane logowanie i wiele innych) e-mailem lub z wykorzystaniem SNMP. Wartościowe narzędzie w celu poprawienia bezpieczeństwa.
 21. Ext4_tools (V3, V4) - dodaje możliwość tworzenia, sprawdzania i instalacji plików ext4. Moduł przeznaczony jedynie dla routerów z serii SmartFlex i SmartMotion z oprogramowaniem 5.3.4 lub nowszym. 
 22. File Uploader (V2, V2i, V3, V4)- okresowe wysyłanie pliku z logami i raportami na wybrany adres e-mail oraz serwer FTP.
 23. FOTA (V2, V2i, V3, V4)- Firmware Over-The-Air, czyli możliwość bezprzewodowego uaktualnienia oprogramowania modułu komórkowego. Głównym celem implementacji modułu jest poprawa bezpieczeństwa i względu funkcjonalne.
 24. FRR (V2, V2i, V3, V4) – FRRouting (FRR) to moduł routingowy zawierający daemony dla BGP, IS-IS, LDP, OSPF, PIM, RIP, MPLS, LDP i VRF.
 25. GDB (GNU Debugger) (V2, V2i, V3) – aplikacja wykorzystująca GDB do debugowania programów napisanych w C, C++. Uruchamia się poprzez komendę shellową gdb. Raz wystartowany czyta komendy z terminala do momentu wyłączenia komendą quit. W celu uzyskania pomocy online należy zastosować komendę help.
 26. GPS (V2, V2i, V3, V4)- moduł wspierający odbiornik GPS/GNSS.
 27. HMPClient (V2, V2i, V3) - klient działający na urządzeniu pozwalający na dostęp do chmury konfiguracyjnej SmarWorx Hub.
 28. HTTPS Login Banner (V2, V2i, V3, V4) – pozwala użytkownikowi na dodanie banneru powyżej okienka logowania.
 29. L2TP Pseudowire (V2, V2i, V3, V4) - protokoły warstwy 2 w konfiguracji pseudo-wire.
 30. Layer 2 Firewall (L2FW) (V2, V2i, V3, V4)- moduł pozwalający na filtrację ruchu opartą na zdefiniowanej liście adresów MAC.
 31. Loopback (V2, V2i, V3, V4) - wirtualny interfejs konfiguracyjny.
 32. LUA (V2, V2i, V3, V4) – zapewnia wsparcie dla języka skryptowego LUA.
 33. Modnight Commander (V2, V2i, V3) – Midnight Commander to wizualny manager plików (aplikacja konsolowa z interfejsem tekstowym). Główny interfejs składa się z dwóch paneli wyświetlających system plików.
 34. Modbus logger (V2, V2i, V3)- odczytuje dane z slave'ów Modbus/RTU i wrzuca odczytane dane na serwer SFTP.
 35. Modbus to LwM2M (V2, V3) – zapewnia komunikację pomiędzy urządzeniami Modbus/TCP oraz urządzeniami LwM2M.
 36. Modbus to MQTT (V2, V3) – pozwala na komunikację pomiędzy urządzeniami Modbus/TCP i MQTT.
 37. MQTT Broker (V2, V3, V4) – broker oparty na brokerze Mosquitto. Wspiera MQTT w wersji 5.0, 3.1.1 oraz 3.1.
 38. MQTT Manager (V2, V2i, V3, V4) – umożliwia kontrolę i monitorowanie routerów Advantech poprzez MQTT. Pozwala na wysyłanie komend MQTT zmieniających np. stan wyjścia cyfrowego. Użytkownik może sprawdzać status routera poprzez subskrypcję określonego topicu.
 39. NAT (V2, V2i, V3, V4) – rozszerza opcję konfiguracji NAT o SNAT (Source NAT oraz DNAT (Destination NAT). Pozwala na 32 + 32 reguły NAT.
 40. NetFlow/IPFIX (V2, V2i, V3, V4) – aplikacja NetFlow/IPFIX stworzona jest do monitorowania ruchu sieciowego. NetFlow umożliwia zbieranie informacji na temat ruchu IP, po czym wysyła te dane do kolektora i analizera NetFlow.
 41. NMAP (V2, V2i, V3, V4) - umożliwia skanowanie ruchu TCP oraz UDP.
 42. Node-RED (V3, V4) - graficzne środowisko programistyczne z interfejsem przeciągnij/upuść do łączenia z urządzeniami peryferyjnymi. Umożliwia konwersję protokołów, pobieranie, przetwarzanie oraz wizualizację danych. Obsługiwane z perspektywy przeglądarki internetowej. Do działania oprogramowania niezbędne jest doinstalowanie modułu Node.js.
 43. Node-RED AWS Node (V3, V4) – dodaje wsparcie dla chmury AWS w Node-RED. Użytkownik utrzymuje zestaw nodów do Amazon cloud services.
 44. Node-RED Azure Node (V3, V4) – dodaje wsparcie dla platformy chmurowej Azure IoT w Node-RED. Nody pozwalają na połączenie z Azure IoT Hub, Azure IoT Central i używanie Azure IoT Edge jako przezroczystej bramy.
 45. Node-RED Bluetooth Node (V3, V4) – dodaje wsparcie dla Bluetooth do Node-RED. Pozwala na skanowanie w poszukiwaniu urządzeń BLE oraz odczytywanie/wysyłanie danych.
 46. Node-RED Dashboard (V3, V4) – dodaje wsparcie dla Dashboardu w Node-RED. Dzięki dodatkowi użytkownik jest w stanie tworzyć GUI dla swoich algorytmów.
 47. Node-RED ndp3 Node (V3, V4) – dodaje wsparcie dla protokołu DNP3 w Node-RED. Router może pracować jako DNP3 outstation.
 48. Node-RED Filesystem Node (V3, V4) - dodaje wsparcie operacji na plikach, takich jak: kopiowanie, przenoszenie, toworzenie linków, usuwanie, tworzenie katalogów, list, statystyk, dostępu testowego.
 49. Node-RED FTP Node (V3, V4) - bloczek do oprogramowania Node-RED umożliwiający wykorzystanie podstawowych komend ftp LIST, GET, PUT, DELETE, MKDIR na serwerze FTP lub SSH.
 50. Node-RED GPSd Node (V3, V4) - bloczek do oprogramowania Node-RED pozwalający na obsługę wbudowanego modułu GPS. Przekazuje zdarzenia GPS, które można poddać dalszej filtracji.
 51. Node-RED gzip Node (V3, V4) - bloczek do oprogramowania Node-RED pozwalający na skompresowanie lub wypakowanie payload przy pomocy kompresji gzip.
 52. Node-RED KNX Node (V3, V4)  – dodaje wsparcie dla protokołu KNX do Node-RED. Zainstalowane Nody pozywalają na kontrolę instalacji KNX.
 53. Node-RED LwM2M Node (V3, V4) – dodaje wsparcie dla protokołu OMA Lightweight M2M w Node-RED. Moduł dedykowany do komunikacji z urządzeniami M2M lub IoT w celu zarządzania oraz dostępu do urządzeń.
 54. Node-RED Modbus Node (V3, V4) - bloczek do oprogramowania Node-RED odpowiadający za komunikację z urządzeniami peryferyjnymi z wykorzystaniem protokołów Modbus/TCP oraz Modbus/RTU. Zawiera bloki Modbus Master oraz Modbus Slave.
 55. Node-RED OPC UA Node (V3, V4) – dodaje wsparcie dla protokołu OPC UA w Node-RED. Router może być zarówno klientem jak i serwerem OPC UA.
 56. Node-RED PLC EtherNet/IP Node (V3, V4) – dodaje wsparcie dla protokołu EtherNet/IP w Node-RED. Pozwala na komunikację ze sterownikami PLC Allen Bradley/Rockwell poprzez Ethernet.
 57. Node-RED PLC Melsec Node (V3, V4) – dodaje protokół PLC Melsec do Node-RED. Pozwala na komunikację ze sterownikami PLC Mitsubishi poprzez Ethernet.
 58. Node-RED Splunk Node (V3, V4) – dodaje wsparcie dla chmury Splunk do Node-RED. Pozwala na publikację do http Event Collectora Splunk.
 59. node.js(V3, V4) - runtime JavaScript zbudowany w oparciu o silnik V8 JavaScript Chrome V8 . Node.js to komponent niezbędny do działania oprogramowania Node-RED.
 60. npm (V2, V2i, V3, V4) – npm jest oficjalnym narzędziem do zarządzania nodami Node.js. Advantech udostępnia narzędzie, ale nie zapewnia wsparcia dla Nodów instalowanych poprzez narzędzie. Istnieją pewne ograniczenia i ryzyko powiązane z używaniem tego narzędzia. Prosimy o dokładne zapoznanie się z rozdziałem 4.5 w opisie aplikacyjnym Node-RED (dostępny wraz z dodatkiem Node-RED).
 61. NTP (V2, V2i, V3, V4) – synchronizacja czasu wykorzystująca protokół NTP w wersji 4. Moduł wspiera działanie w trybie klienta oraz serwera zgodnie z IETF RFC 5905.
 62. NTRIP Client (V2, V2i, V3) - pozwala na uzyskanie lokalizacji o większej dokładności z wykorzystaniem protokołu Ntrip. Każdy z routerów z zainstalowanym modułem może być rozpatrywany jako klient Ntrip.
 63. OpenVPN Custom Config (V2, V2i, V3, V4) - pozwala na konfigurację czterech dodatkowych tunelów OpenVPN na routerze.
 64. Operating Hours Counter (V2, V2i, V3)- umożliwia uruchomienie resetowalnego i nieresowalnego licznika czasu dla każdego z wejść cyfrowych w routerze.
 65. Packet Splitter (V2, V2i, V3, V4) - duplikuje strumień danych do kilku kolejnych źródeł docelowych (do 7 różnych połączeń).
 66. PduSMS (V2, V2i, V3, V4)- umożliwia wysyłanie wiadomości SMS dłuższych niż standardowe 160 znaków.
 67. Pinger (V2, V2i, V3, V4)- automatycznie lub manualnie weryfikuje połączenie pomiędzy routerem, a podłączonym urządzeniem. Do tego celu wykorzystywane są komendy ping oraz traceroutre.
 68. PLMN Whitelist (V2, V2i, V3, V4) – pozwala na utworzenie białej listy operatorów przypisanych do danej karty SIM.
 69. pppGateway (V2, V2i, V3) - uruchamia połączenie PPP pomiędzy routerem, a urządzeniem peryferyjnym wykorzystującym łączność szeregową.
 70. Protocol ALPHA-MODBUS (V2, V2i, V3) - moduł konwersji protokołów z Mitsubishi ALPHA2 na Modbus/TCP.
 71. Protocol BGP (V2, V2i, V3, V4) - dodaje wsparcie dla protokołu routingu BGP, co pozwala na routing pomiędzy systemami autonomicznymi. 
 72. Protocol DF1-Ethernet (V2, V2i, V3) - moduł konwersji szeregowego protokołu DF1 na TCP/IP.
 73. Protocol IEC101-104 (V2, V2i, V3) - moduł konwersji szeregowego protokołu IEC101 na Ethernetowy protokół IEC104.
 74. Protocol IS-IS (V2, V2i, V3, V4)- dodaje wsparcie dla protokołu routingu IS-IS. 
 75. Protocol MODBUS-RTU2TCP (V2, V2i, V3) - moduł konwersji z protokołu Modbus/RTU na Modbus/TCP. Dodatkowo wiadomości mogą być przechowywane w zewnętrznej pamięci Flash.
 76. Protocol MODBUS-RTUMAP (V2, V2i, V3)- moduł konwersji szeregowego protokołu Modbus/RTU z więcej niż jednego urządzenia slave i mapowanie przesłanych danych na jedno połączenie Modbus/TCP.
 77. Protocol MODBUS-TCP2RTU (V2, V2i, V3)- Moduł konwersji Ethernetowego protokołu Modbus/TCP na szeregowy Modbus/RTU dodatkowo umożliwiający wykorzystywanie portów I/O jako slave'ów w komunikacji Modbus/TCP.
 78. Protocol NHRP (V2, V2i, V3, V4) - protokół Next Hop Resoluton odgrywający rolę w sieciach Dynamic Multipoint Virtual Private Network.
 79. Protocol OSPF (V2, V2i, V3, V4) - dodaje wsparcie dla protokołu routingu OSPF. Protokół zarządza mapą sieci, która jest aktualizowana przy każdej zmianie topologii sieci.
 80. Protocol PIM-SM (V2, V2i, V3, V4) - dodaje wsparcie dla multicastowego protokołu routigu PIM-SM.
 81. Protocol RIP (V2, V2i, V3, V4) - dodaje wsparcie dla protokołu routingu RIP. RIP jest protokołem, w którym router nie zna całej topologii sieci.
 82. Python (V2, V2i, V3, V4) - moduł wspierający programowanie w języku Python 2.x. Aplikacja ta wymaga co najmniej 8MB wolnej pamięci na aplikacje.
 83. Python3 (V2, V2i, V3, V4) - moduł wspierający programowanie w języku Python 3.x. Aplikacja ta wymaga co najmniej 8MB wolnej pamięci na aplikacje.
 84. Python3 with pip (V2, V3, V4) – moduł wspierający programowanie w języku Python 3.x z pip (narzędzie do instalowania i zarządzania paczkami w Python. Moduł użytkownika wspiera jedynie paczki, które nie wymagają dodatkowej kompilacji. Aplikacja ta wymaga co najmniej 10MB wolnej pamięci na aplikacje.
 85. Samba (V2, V2i, V3, V4) – Windows Share (samba) na routerze /var/data/samba. Wspiera również NetBIOS nameserver.
 86. Scailable AI Manager (V3, V4) – aplikacja Scailable AI Manager zmienia router w urządzenie AI. Pozwala na podłączenie do 4 kamer do routera. Algorytmy zaimplementowane w aplikacji pozwalają na lokalizację ludzi, monitorowanie zajętości miejsc na parkingu, dokonywanie kontroli wstępu i wiele innych. Dodatkowo pozwala na dowanie własnych modeli AI.
 87. SCEP Client (V2, V2i, V3, V4) - SCEP jest protokołem komunikacyjnym PKI. Celem SCEP jest zarządzanie certyfikatami sieci oraz ich skalowalność.
 88. Secure Syslog (V2, V2i, V3, V4) – implementuje zaawansowanego klienta syslog, który pozwala na wysyłanie informacji do serwera poprzez bezpieczne połączenie TLS zgodne z RFC 5425.
 89. SendReport (V2, V2i, V3) - moduł pozwalający na regularne wysyłanie logów systemowych i plików z raportami na sparametryzowane adresy e-mail lub serwer FTP.
 90. Serial to network proxy (V2, V2i, V3) - moduł umożliwiający połączenie z sieci Ethernet do portu szeregowego.
 91. Serial2TCP(V2, V2i, V3) - pozwala na połączenie linii szeregowej z serwera lub serwerów TCP. Komunikacja realizowana jest w obie strony, czyli z łącza szeregowego do TCP i odwrotnie.
 92. Service Access Limitation(V2, V2i, V3, V4) - ograniczenia dostępu poprzez HTTP, FTP, SSH na określonych interfejsach.
 93. Sleep Mode (V3, V4) - przełącza router w tryb niskiego zużycia energii oraz wzbudza go. Opcje trybu oparte są na stanach wejść cyfrowych oraz czasie.
 94. SSHClient (V2, V2i, V3) - dodaje możliwość wykorzystania routera jako klienta SSH. Oznacza to, że moduł umożliwia utworzenie połączenia SSH ze zdalnym routerem i egzekwowanie na nim komend.
 95. Stunnel (V2, V2i, V3, V4) - tworzy zaszyfrowany tunel sieciowy wykorzystujący SSL.
 96. TCP SYN Keep-Alive (V2, V2i, V3, V4)- pozawala na sprawdzanie połączenia TCP ze zdefiniowanym adresem IP.
 97. Technical Report 069 (TR-069) (V2, V2i, V3, V4) – protokół warstwy aplikacji do zdalnego zarządzania i monitorowania routera.
 98. Transparent mode (V2, V2i, V3, V4) - umożliwia przypisanie komórkowego adresu WAN IP do urządzenia podłączonego do portu Ethernet. W takim przypadku router jest przezroczysty.
 99. UDP Communication Watchdog (V2, V2i, V3, V4) – sprawdza odpowiedzi na pewne dedykowane pakiety UDP i w przypadku braku odpowiedzi przełącza PPP (połączenie komórkowe) na drugą kartę SIM.
 100. URL Blocker (V2, V2i, V3, V4) - moduł pozwalający na blokowanie wyspecyfikowanych adresów URL poprzez interfejs Wi-Fi.
 101. USB over IP (Electronic Team) (V2, V2i, V3, V4) – integruje biblioteki Eltima w celu konwersji USB-Ethernet. Wymaga firmware’u w wersji wyższej niż 6.3.5.
 102. USR LED Management (V2, V2i, V3, V4) – moduł pozwalający na zdefiniowane działania kontrolki LED USR.
 103. Vim (V2, V2i, V3) – Vim to konfigurowalny edytor tekstowy.
 104. WebAccess/VPN (VPN Portal) (V2, V2i, V3, V4) – pozwala na połączenie routera z serwerem WebAccess/VPN.
 105. Web Terminal(V2, V2i, V3, V4)- moduł umożliwiający wykorzystywanie komendy systemowych (shell commands) na routerze poprzez standardowe połączenie HTTP(S).
 106. WebAccess/DMP Client (V2, V2i, V3, V4) – klient aplikacji WebAccess/DMP służącej do zarządzania i konfigurowania routerów Advantech.
 107. WiFi SSID Switch (V2, V2i, V3) - pozwala na automatyczne przełączanie się routera pomiędzy różnymi sieciami WiFi (do 4 różnych SSID).
 108. WiFi STA Relay (V2, V2i, V3, V4)- tryb przezroczystego połączenia. Zmostkowanie interfejsu WiFi w trybie klienta z interfejsem Ethernet.
 109. wM-BUS CONCENTRATOR (V2, V3) - moduł służący do przetwarzania danych z bezprzewodowych liczników M-BUS (Wireless M-Bus). Do tego celu wykorzystywane są pliki XML.
 110. WoLGateway(V2, V2i, V3) - moduł nasłuchujący komunikacji na wyznaczonym porcie UDP i przekazujący pakiety na odpowiedni adres jako broadcast.
 111. XCCNT_Update (V2) - pozwala na zmianę trybu pracy wejść cyfrowych w dodatkowym module I/O. Do wyboru jest jedna z 3 opcji: 4x BI, 3x BI + 1x CNT, 2x BI + 2x CNT.
 112. Zabbix Agent (V2, V2i, V3, V4) – agent software’owy sieci Zabbix.

 

Skontaktuj się ze specjalistą Elmark

Masz pytania? Potrzebujesz porady? Zadzwoń lub napisz do nas!