Rozwiązania IoT z łatwym dostępem do chmury

19.10.2016 Informacje produktowe / Sterowanie i akwizycja danych
Rozwiązania IoT z łatwym dostępem do chmury
Wizerunek autora
Jarosław Molenda
Producent: Advantech
  • Zakłady przemysłowe
  • Inteligentne miasta

Internet of Things, czyli koncepcja wymiany przez urządzenia informacji w ramach sieci Internetowej. Sama ideologia powstała pod koniec ubiegłego wieku i dzisiaj jest rozumiana jako nie tylko wymiana danych, ale także ich gromadzenie bądź przetwarzanie. Tropem tym podążył również znany ze swoich rozwiązań I/O Advantech wprowadzając nową rodzinę modułów WISE (ang. mądry). Prostota ich obsługi oraz konfiguracji powoduje, że nadają się one zarówno do zastosowania komercyjnego, jak i przemysłowego.

Data logger
Nową serię produktów możemy podzielić na dwie kategorie: urządzenia bezprzewodowe i przewodowe. Obie, z pozoru podobne, różnią się pewnymi szczegółami, dlatego należy rozpatrywać je osobno. To co je łączy i jednocześnie charakteryzuje to wbudowany data logger, czyli pamięć buforowa pamiętająca do 10 tys. ostatnich pomiarów wraz ze znacznikiem czasowym. Archiwizacja w obrębie każdego modułu daje dodatkową pewność, że w przypadku wystąpienia problemów z komunikacją cenne informacje nie zostaną utracone.

Bezprzewodowe moduły WISE
Stanowią doskonałe rozwiązanie do zastosowań w miejscach trudnodostępnych dla infrastruktury kablowej. Ich wyróżnikiem jest przede wszystkim możliwość łatwego wysyłania danych do chmury takiej jak Dropbox, iSenscing, WebAccess czy lokalnej chmury prywatnej. W przypadku usługi Dropbox należy wygenerować link umożliwiający nadpisywanie danej lokalizacji, a następnie wprowadzić do pamięci modułu. Tak skonfigurowany przekazuje paczki informacji, co ściśle określony czas pozwalając na zdalny dostęp i pracę na nich. W przypadku zewnętrznych brokerów, takich jak iSensing będziemy musieli skorzystać z protokołu MQTT.

Inną charakterystyczną cechą jest możliwość bezpośredniego bezprzewodowego dostępu z urządzeń zewnętrznych, takich jak laptopy, tablety, czy telefony komórkowe. Należy przy tym wspomnieć o dwóch trybach w jakich może się to odbywać. Pierwszy z nich, Access Point, umożliwia połączenie jeden-do-jednego. Przy jego wyborze to moduł dystrybuuje sygnał szukając urządzenia, które chce się z nim połączyć. Nawiązanie kontaktu uniemożliwia w tym czasie połączenie z innymi punktami dostępu. Drugi z trybów, Infrastructure Mode, pozwala na dostęp wielu klientów w tym samym czasie. Warunkiem, aby go uruchomić jest posiadanie zewnętrznego Access Pointa, który nawiązuje kontakt z modułem WISE i udostępnia go dla reszty urządzeń włączonych do sieci.
Wizualizacja pomiarów PrzebiegiPrzejrzysty interfejs Webowy pozwala na dostęp w 3 trybach. Dwa pierwsze z nich, czyli Root i Admin zostały stworzone w celu podglądu, jak i konfigurowania modułu, natomiast tryb klienta wykorzystywany jest jedynie do samej obserwacji danych. Zebrane próbki można odczytywać zarówno w formie tabelarycznej, jak i przy wykorzystaniu wbudowanych wizualizacji, a przebieg zmian analizować na dostępnych wykresach.

Przewodowe moduły WISE
Urządzenia wyposażone w łączność Ethernetową brak dostępu do usług chmurowych rekompensują wbudowanym serwerem Webowym. Dzięki jego obecności użytkownik sam może tworzyć wizualizacje dopasowane do jego potrzeb. Łączność przewodowa dodatkowo upraszcza dostęp do modułu – dysponują nim wszyscy użytkownicy sieci.Tak jak poprzednio moduł pozwala na logowanie przy pomocy 3 dostępnych kont: Root, Admin oraz Client.

Cechy wspólne 
Godnym wyróżnienia jest fakt, że klient ma możliwość utworzenia własnej wersji pliku HTML zawierającego wizualizację i pobierającego dane z modułów grupowo. Znacznie upraszcza to odczytywanie informacji, gdy sieć składa się z większej liczby urządzeń oraz pozwala na integracje zarówno z modułami bezprzewodowymi, jak i tymi włączonymi do sieci lokalnej.
Do wyboru klienta są wersje wyposażone w:

- wejścia/wyjścia cyfrowe
- wejścia/wyjścia analogowe
- wejścia/wyjścia konfigurowalne
- wyjścia przekaźnikowe

Wyżej wymienione wejścia mogą pracować w trybie dry/wet conntact, a także dają możliwość pomiaru częstotliwości (do 3kHz). Pulsacyjny sygnał generowany na wyjściach podlega ograniczeniu do 1kHz. Jeśli chodzi o komunikację z modułem, to  ta odbywa się przy pomocy uniwersalnego, otwartego protokołu Modbus/TCP, umożliwiającego swobodną konfigurację rejestrów wewnętrznych. Predyspozycje do pracy w trudnych warunkach podkreśla również fakt szerokiego zakresu dopuszczalnej temperatury pracy (-40-70OC - wersje przewodowe i -25-70OC - wersje bezprzewodowe).