System BMS Kryta Pływalnia Miasta Limanowa

01.09.2015 Studia przypadków / Komunikacja przemysłowa
System BMS Kryta Pływalnia Miasta Limanowa
Wizerunek autora
Piotr Gocłowski
Producent: MOXA
  • Zakłady przemysłowe

System BMS (Building Management System) wykonano na zlecenie generalnego wykonawcy drugiego etapu inwestycji celem ciągłego monitoringu i wizualizacji pracy układów automatyki instalacji technologicznych.

Ze względu na różnorodność urządzeń i systemów oraz rozległość obiektu, zastosowano urządzenia firmy Moxa, które umożliwiły przeprowadzenie integracji systemów automatyki obiektowej z zachowaniem optymalizacji kosztów.

Zastosowanie urządzeń firmy Moxa pozwoliło zmniejszyć ilość prac związanych z prowadzeniem tras kablowych poprzez wykorzystanie funkcjonalności obiektowej magistrali szkieletowej TCP/IP, która została w tym celu odpowiednio zmodyfikowana. Kompaktowa konstrukcja zastosowanych modułów umożliwiła montaż w istniejących szafach automatyki. Tak zbudowany podsystem, dzięki oprogramowaniu narzędziowemu, podlega łatwej konfiguracji oraz diagnostyce, co w znaczący sposób skraca czas niezbędny dla uruchomienie systemu BMS.

 

W ramach integracji systemów automatyki zastosowano następujące urządzenia Moxa:

  • serwer portu szeregowego NPort 5130 (komunikacja RS-485, protokół ModbusRTU) realizujące monitoring oraz sterowanie pracą 9 central klimatycznych wyposażonych w sterowniki firmy Carel oraz centralą klimatyczną firmy Accerus,
  • serwer portu szeregowego NPort 5130 (komunikacja RS-485, protokół ModbusRTU) realizujący monitoring zestawu hydroforowego firmy Instal Compact,
  • serwer portu szeregowego NPort 5110 (komunikacja RS-232, protokół ModbusRTU) realizujący monitoring zestawu pieców gazowych firmy Hoval,
  • moduły kontrolno-pomiarowe ioLogic E1242realizujące monitoring układów automatycznej kontroli i regulacji parametrów wody Astral Pol (odczyt pH, chlor, redox, , sygnalizacja pracy pomp odczynników chemicznych, alarmowanie).

 

Dane z central klimatycznych, pieców gazowych oraz zestawu hydroforowego odczytywane są za pośrednictwem serwera OPC dla protokołu ModBus poprzez serwery portów szeregowych NPort. Komunikacja wykorzystuje mechanizm mapowania portów szeregowych, skonfigurowany dzięki oprogramowaniu NPort Administration Suite. Drugim źródłem danych do aplikacji SCADA jest oprogramowanie Moxa Active OPC Serwer, które zapewnia komunikacje z modułami kontrolno-pomiarowymi ioLogic E1242.

Aplikacja SCADA realizuje wizualizację poszczególnych obiektów, monitoring parametrów, archiwizacje danych oraz raportowanie.

Dzięki systemowi SCADA służby techniczne prowadzą ciągły nadzór nad monitorowanym obiektem co zmniejsza ryzyko awarii oraz umożliwia przeprowadzanie optymalizacji pracy obiektu, co z kolei przekłada się na zmniejszenie energochłonności obiektu.

Projekt został zrealizowany wiosną 2011 roku.

Przykłady fizycznego montażu urządzeń Moxa:

Dane wykonawcy projektu

Senga s.c.
ul.Mogilska 80
31-546 Kraków
tel (012) 617-81-14
tel/fax (012) 617-83-97
senga@senga.com.pl
http://www.senga.com.pl/

Skontaktuj się ze specjalistą Elmark

Masz pytania? Potrzebujesz porady? Zadzwoń lub napisz do nas!