Unitronics: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków

27.08.2020 Studia przypadków / Sterowanie i akwizycja danych
Unitronics: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków
Wizerunek autora
Producent: UNITRONICS
  • Woda i ścieki
  • Zakłady przemysłowe

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków

W 2018 roku firma POSTER zakład Automatyzacji ukończyła zadanie Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie. Średnia przepustowość oczyszczalni po rozbudowie wyniosła 615m3/d. W trakcie rozbudowy oczyszczalni jej praca nie była przerwana.

Projekt obejmował modernizację zasilania i sterowania takich obiektów jak: Zbiornik retencyjny ścieków ogólnych (ZR), Przepompownię wewnętrzną ścieków (PS), Komorę defosfatacji, Reaktory biologiczne, Komorę stabilizacji osadu, Osadniki wtórne, Stację dmuchaw (SD), Zbiornik wody technologicznej (ZW), Stację dozowania reagentów (DR) i Zagęszczacz grawitacyjny osadu oraz dokumentację obiektowych szafek zasilania i sterowania pracą pomp, mieszadeł i innych urządzeń technologicznych, wraz z liniami kablowymi zasilania, sterowania, sygnalizacji i pomiarów technologicznych.

Projekt obejmował zastosowanie komputerowej stacji operatorskiej. Została ona zainstalowana w Budynku Socjalno-Technicznym. Urządzenia technologiczne oczyszczalni ścieków sterowane są zasadniczo sterownikiem mikroprocesorowym PLC

 

Dane wykonawcy projektu:

POSTER Zakład Automatyzacji
ul. Synów Pułku 26,
60-462 Poznań
Tel.: 61 842 26 10
office@poster.poznan.pl
http://poster.poznan.pl/