Unitronics: Remont układu automatyki biologicznej Oczyszczalni Ścieków

27.08.2020 Studia przypadków / Sterowanie i akwizycja danych
Unitronics: Remont układu automatyki biologicznej Oczyszczalni Ścieków
Wizerunek autora
Producent: UNITRONICS
  • Woda i ścieki
  • Zakłady przemysłowe

Remont układu automatyki biologicznej Oczyszczalni Ścieków

POSTER Zakład Automatyzacji Sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą w Poznaniu, Wykonawca zadania pn. „Remont układu automatyki biologicznej Oczyszczalni Ścieków w Ośrodku Rehabilitacyjnym dla dzieci Poznań – Kiekrz”.

Projekt realizowany był w roku 2015. Prace przy zadaniu polegały na przygotowaniu oczyszczalni ścieków należącej do Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu do odprowadzania ścieków oczyszczonych do rowu melioracyjnego, a następnie do Jeziora Kierskie Małe. Na podstawie danych z roku 2002 średnia ilość ścieków odprowadzanych z oczyszczalni wynosi 39,9m3 na dobę, z kolei jej przepustowość to 110 m3/d.  Do realizacji zadania użyty został sterownik V570 firmy Unitronics.
Sterownik V570 posiada kolorowy wyświetlacz LCD TFT, który jest jednocześnie dotykowym panelem operatorskim. Wyświetlacz służy do przekazywania komunikatów operatorowi oraz wskazywania aktualnych wartości parametrów i wielkości technologicznych. Za pomocą ekranów wizualizacyjnych operator może wskazać, które dane powinny być wyświetlone lub dokonywać niezbędnych zmian parametrów lub nastaw w programie działania sterownika oczyszczalni.

Praca wszystkich urządzeń odbywa się w trybie automatycznym, jednak w razie konieczności możliwe jest przejście w tryb ręczny (w celach kontrolnych i serwisowych), który pozwala na bezpośrednią miejscową obsługę urządzeń technologicznych. W trybie ręcznym urządzenia można obsługiwać z poziomu panelu operatorskiego lub analogicznie przełącznikami sterowania miejscowego umieszczonymi na elewacji szafy sterowniczej.

 

Dane wykonawcy projektu:

POSTER Zakład Automatyzacji
ul. Synów Pułku 26,
60-462 Poznań
Tel.: 61 842 26 10
office@poster.poznan.pl
http://poster.poznan.pl/