Studia przypadków / Sterowanie i akwizycja danych

Unitronics: Stanowisko dydaktyczne

27.08.2020 Producent: UNITRONICS Zastosowanie: Woda i ścieki, Zakłady przemysłowe
Wizerunek autora
Unitronics: Stanowisko dydaktyczne

Stanowisko dydaktyczne

Laboratorium automatyki w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest stale rozwijane poprzez tworzenie nowych stanowisk dydaktycznych służących do nauki procesów automatycznej regulacji, sterowników PLC, paneli HMI oraz innych komponentów automatyki przemysłowej.

W jednej z prac magisterskich, która polegała na budowie stanowiska dydaktycznego, jako element sterujący wykorzystano sterownik Unitronics serii Vision V570-57-T20B-J wraz ze snapem V200-18-E2B. Praca stanowiska polegała na kontroli kąta wychylenia ramienia, do którego przymocowana była przeciwwaga. Jego pozycja określana była przy pomocy enkodera inkrementalnego, a sterowanie wychyleniem ramienia odbywało się poprzez współpracę sterownika V570 i sterownika silników prądu stałego Wobit SID1812v2. Sterownik firmy Unitronics zbierał dane z enkodera, a następnie poprzez zaimplementowany algorytm PID sterował wielkością wyjścia analogowego z zakresu 0-5V, co było przetwarzane przez sterownik Wobit na sygnał od -12V do 12V.

Dodatkowo, na potrzeby badań, sterownik OPLC wykonywał zadanie akwizycji danych i eksportował je do arkusza kalkulacyjnego Excel. 

Główne zadania wykonywane przez sterownik serii Vision V570:

  • Zbieranie informacji o aktualnym położeniu ramienia
  • Zbieranie danych historycznych o położeniu ramienia oraz eksport danych do arkusza Excel
  • Sterowanie wartością wyjścia analogowego przy pomocy algorytmu PID
  • Wprowadzanie wartości zadanej oraz nastaw algorytmu PID
  • Wizualizacja procesu na panelu HMI oraz odczyt informacji o przebiegu procesu automatycznej regulacji