Unitronics: Sterowanie automatyką pieca do wyrobu węgla drzewnego metodą pirolizy

27.08.2020 Studia przypadków / Sterowanie i akwizycja danych
Unitronics: Sterowanie automatyką pieca do wyrobu węgla drzewnego metodą pirolizy
Wizerunek autora
Producent: UNITRONICS
  • Woda i ścieki
  • Zakłady przemysłowe

Unitronics: Projekt sterowania automatyką pieca do wyrobu węgla drzewnego metodą pirolizy

Sterownik Unitronics ma za zadanie odczytywać temperaturę w poszczególnych etapach procesu, a także sterować wlotami i wylotami powietrza w piecu. Cała wizualizacja stworzona na panelu, ma pomóc osiągnąć optymalne parametry całego procesu. Użytkownik poprzez obserwację stanu całego układu jest w stanie odpowiednio zareagować i zmienić odpowiednie parametry tak, aby uzyskać pożądany efekt.

Przy odpowiednio dobranej temperaturze w komorze palnika (część środkowa) wytworzone ciepło  przechodzi do reaktora A (lewa komora). Dzięki takiemu zabiegowi w reaktorze A tworzą się parogazy, które w procesie pirolizy spalają wkład drewna w zadanym przez użytkownika czasie. W kolejnym kroku, palnik zostaje wyłączony i następuje przekierowanie parogazów do reaktora B (prawa komora). Tam powtarzany jest identyczny proces jak w komorze A, która w tym samym momencie jest opróżniana ze stworzonego w ten sposób węgla drzewnego i załadowywana nową porcją świeżego drewna.

Dzięki takiemu rozwiązaniu, produkcja trwa bez przerwy. Parogazy wędrują na zmianę z jednej komory do drugiej, co pozwala na jednoczesną produkcję węgla, a także wymianę wkładu w zbiorniku aktualnie niepracującym.

Dobranie odpowiednich parametrów w procesie pirolizy nie jest prostym zadaniem. Aby ułatwić to zadanie, stworzona jest przejrzysta wizualizacja, a dane z procesu zbierane są na karcie SD. Prócz dedykowanej wizualizacji, w celu lepszego zaprezentowania przebiegu temperatur, przygotowane są specjalne wykresy przedstawiające poziom temperatur w komorach.

 

Dane wykonawcy projektu:

Przedsiębiorstwo Usługowe Incom-Serwis Leszek Ziółkowski
Franciszka Żwirki 35B,
97-300 Piotrków Trybunalski
Tel.: 698-780-131
leszekziolkowski.incom@gmail.com