Unitronics: Szafa sterownicza stacji uzdatniania wody

27.08.2020 Studia przypadków / Sterowanie i akwizycja danych
Unitronics: Szafa sterownicza stacji uzdatniania wody
Wizerunek autora
Producent: UNITRONICS
 • Woda i ścieki
 • Energetyka
 • Gaz i Paliwa
 • Zakłady przemysłowe

Szafa sterownicza stacji uzdatniania wody

EKOIDEA jest polską firmą działającą w branży uzdatniania wody od 1995 roku. Stawia na ekologię oraz oszczędność energii, wybudowała już kilka tysięcy stacji uzdatniania wody. Jest importerem i producentem najnowocześniejszych , ekologicznych i ekonomicznych filtrów oraz urządzeń do uzdatniania wody zgodnych z normami ISO 9000, posiadających atesty PZH oraz dopuszczenia UDT.

Firma realizuje kompleksowo usługi w zakresie uzdatniania wody począwszy od szczegółowego opracowania technologii poprzez projektowanie, montaż, rozruch oraz obsługę serwisową gwarancyjną i pogwarancyjną dla indywidualnych odbiorców jak i dużych miast.

Szafa sterownicza stacji uzdatniania wody wykonana przez firmę Ekoidea wykorzystuje sterowniki V1040 oraz V570 firmy Unitronics. Stanowi ona obudowę układów zabezpieczeń, sygnalizacji i sterowania. Głównymi elementami szafy sterowniczej są: sterownik PLC Vision, aparatura elektryczna sterująca i zabezpieczająca, elementy sygnalizacyjne oraz radiomodem.

Algorytm sterownika PLC polega na kontrolowaniu poprawnej pracy pomp głębinowych, dmuchawy, urządzeń technologicznych, trybu procesu uzdatniania według wprowadzonych nastaw oraz sterowanie procesem regeneracji filtrów. Zamontowany jest na drzwiach szafy. Na dotykowym
i kolorowym panelu operatorskim prezentowana jest wizualizacja stanu napełnienia zbiorników wody uzdatnionej, sygnalizacja czasu pracy pomp, ilość przepompowanej wody oraz wartości przepływu wody. Panel umożliwia też zmianę nastaw parametrów. Proces uzdatniania wody następuje
w układzie dwustopniowej filtracji tj. woda surowa, wstępnie napowietrzona w aeratorach, podawana jest na cztery równolegle połączone filtry 1-go stopnia, następnie kierowana jest na cztery filtry 2-go stopnia, skąd już uzdatniona woda trafia do zbiorników magazynowych wody.

Układ sterowania urządzeń jest praktycznie bezobsługowy. W domyślnym automatycznym trybie pracy nadzór nad załączaniem pomp głębinowych i innych urządzeń technologicznych sprawuje sterownik PLC w oparciu o pomiar lustra wody w zbiornikach wody uzdatnionej oraz o algorytm pracy i regeneracji filtrów. Algorytm załączania i wyłączania pomp głębinowych kontrolowany jest poprzez sterownik PLC współpracujący z sondą hydrostatyczną, umieszczoną w zbiorniku wody uzdatnionej. Sonda w sposób analogowy przekazuje poziom lustra wody do sterownika Vision, gdzie w sposób graficzny na wyświetlaczu zostaje przedstawiony stan napełnienia zbiornika.

Zalety zastosowania sprzętu Unitronics:

  • Możliwość dostosowania systemu sterowania do konkretnej stacji uzdatniania wody poprzez zmiany nastaw w programie sterownika
  • Automatyczna zmiana pracy pomp co 24 godziny, w celu równomiernego zużycia pomp głębinowych
  • Duży i czytelny panel pozwala na przejrzyste prezentowanie danych w postaci grafów, wykresów i animacji. W sposób wyraźny podaje informacje o prawidłowej pracy stacji uzdatniania wody lub o usterkach w za pomocą ekranów alarmowych
  • Wgląd do historii alarmów, sprawdzenie kiedy i o której godzinie alarm wystąpił i co go wywołało
  • W przypadku wyłączenia z eksploatacji jednej z pomp głębinowych sterownik PLC samoczynnie zastępuje wyłączoną pompę drugą.
  • W trybie ręcznym pompa dozująca załączona jest na stałe a jej wydajność regulowana jest poprzez sterownik PLC
  • Utrzymanie w gotowości pompy rezerwowej, załączanej w przypadku awarii pomp podstawowych, poprzez załączanie jej raz w tygodniu na jedną godzinę. Zapobiega to tak zwanemu zastaniu się pompy
  • Kontrola otwarcia przepustnic pneumatycznych z pomocą czujników krańcowych przez sterownik w celu uzyskania właściwego przepływu przez filtr
  • Sygnalizacja stanu przepustnic na panelu operatorskim
  • Sterowanie przepustnicami regulacyjnymi oraz przepływomierzami elektromagnetycznymi przez sterownik w celu równomiernego rozkładu przepływu wody przez filtry
  • Możliwość ustawienia wartości przepływu przez każdy filtr za pośrednictwem panelu operatorskiego
  • Regulacja kąta otwarcia każdej przepustnicy, w celu osiągnięcia zadanych wartości przepływu
  • Wykrywanie błędnego ustawienia przepustnic i wyświetlenie stosownego alarmu
  • Pomiar ciśnienia poprzez przetwornik przekazujący sygnał analogowy do sterownika. Kiedy ciśnienie osiągnie wartość mniejszą niż minimalne zadane poprzez panel operatorski, uruchamia się alarm blokujący pracę pomp, który kasowany jest automatycznie po osiągnięciu ciśnienia maksymalnego pozwalającego na prawidłową pracę pomp głębinowych
  • W przypadku pojawienia się niepożądanych stanów (suchobieg, przelew zbiornika, awaria termiczna pompy) uaktywniona zostaje optyczna sygnalizacja lampkami a na panelu operatorskim na poszczególnych ekranach sterownika pojawiają się komunikaty informujące użytkownika
   o rodzaju występujących stanów awaryjnych
Dane wykonawcy projektu

EKOIDEA

EKOIDEA
Radom
ul. Warszawska 187
tel. + 48 381 11 00
ekoidea@ekoidea.pl
http://ekoidea.pl/ei/