Unitronics: Szafa sterownicza tłoczni ścieków

27.08.2020 Studia przypadków / Sterowanie i akwizycja danych
Unitronics: Szafa sterownicza tłoczni ścieków
Wizerunek autora
Producent: UNITRONICS
 • Woda i ścieki
 • Zakłady przemysłowe

Szafa sterownicza tłoczni ścieków

AquaRD Sp. z o.o. jest firmą działającą głównie w branży wodno-kanalizacyjnej. W szerokim zakresie działalności firma oferuje projektowanie, zarządzanie, wizualizację, sterowanie i raportowanie działania systemów pomiarowych, budowanie systemów AKPiA, transmisję bezprzewodową oraz działalność innowacyjna. Firma posiada szereg własny produktów do sterowania i transmisji GPRS z rodziny CellBOX, począwszy od prostych modemów GSM/GPRS (CellBOX U3), poprzez urządzenia z loggerami do montażu komorowego (CellBOX H3 IP68), kończąc na sterowniku GSM/GPRS zaworu redukcyjnego CellBOX R2. Dostarczamy kompleksowe rozwiązania oraz systemy optymalizacji dystrybucji zasobów wody. Kolejnym nurtem działalności jest dostawa szaf sterowniczych do przepompowni ścieków, zestawów pompowych, tłoczni ścieków. Poniżej, jeden z licznych przykładów wykorzystujący sterownik firmy Unitronics.

Szafa sterownicza tłoczni ścieków, wykonana przez firmę Aquard Sp. z o.o. wykorzystuje sterownik Vision V130-33-TR20 firmy Unitronics.

Służy do sterowania pracą tłoczni ścieków. Sonda hydrostatyczna dokonuje pomiaru poziomu ścieków i przesyła sygnał prądowy 4-20mA do sterownika. Wartość tego sygnału jest przetwarzana przez sterownik i wyświetlana na panelu operatorskim w centymetrach. Na podstawie tych danych oraz wprowadzonych wartości poziomu załączeń i wyłączeń pomp, steruje załączeniami pomp utrzymując poziom ścieków w zbiorniku na zadanym poziomie.

Sterownik jest odpowiedzialny za zbieranie danych obiektowych, wykorzystując moduł komunikacji bezprzewodowej GSM/GPRS o nazwie CellBOX-UxR. Zastosowanie powyższego urządzenia pozwala na pracę zdarzeniową obrazującą zmiany obiektowe w czasie rzeczywistym. Po zajściu warunku alarmowego jest niezwłocznie wysyłana informacja do serwera SCADA, gdzie jest przetwarzana i prezentowana w postaci plansz synoptycznych, wykresów i raportów. Dane są pobierane po protokole MODBUS z obszaru tablicy ulokowanej w Holding Register. Vision V130 realizuje również proces sterowania przepompownią na podstawie ustalonego algorytmu, stanu odpowiednich wejść cyfrowych a także monitoruje stan ochrony obiektu poprzez wbudowane alarmy i powiadamia o stanach awaryjnych poprzez wysyłanie SMS.

Zastosowanie sterownika V130 pozwala na:

  • Zdalne sterowanie pracą tłoczni, za pośrednictwem GPRS. Monitorowanie, zmianę nastaw, uruchomienie lub zatrzymanie tłoczni oraz przesył danych w trybie zdarzeniowym lub na żądanie nadrzędnego systemu SCADA
  • Naprzemienną pracę pomp z funkcją zmiany pompy po przekroczeniu dopuszczalnego czasu pracy lub awarii jednej z nich, dla zapewnienia niezawodności i równomiernego zużywania się pomp
  • przeliczanie pojemności paliwa do pojemności w temperaturze 15 stopni Celsjusza,
  • Pomiar poziomu ścieków z możliwością zaprogramowania progów pracy tłoczni oraz poziomu alternatywnego w zbiorniku i wyświetlenie na panelu operatorskim
  • Pomiar prądu niezależnie dla każdej z pomp z odczytem na panelu operatorskim i zdalny przekaz do systemu nadrzędnego
  • Odpompowanie ścieków w trybie automatycznym po postoju tłoczni ponad 24 godziny
  • Ochronę antywłamaniową poprzez monitoring otwarcia włazu i szafy sterowniczej z zaprogramowaną funkcją centralki alarmowej w sterowniku - uzbrajanie i rozbrajanie za pomocą pilota (możliwość blokowania sygnału dźwiękowego zdalnie lub lokalnie)
  • Możliwość pracy tłoczni w trybie automatycznym (bezobsługowo) lub ręcznym
  • Zliczanie godzin pracy każdej pompy, zliczanie włączeń każdej z pomp, zliczanie czasu do przeglądu każdej pompy, oraz pomiar czasu ostatniego cyklu pracy pompy
  • Wgląd w historię alarmów i zdarzeń dostępną z poziomu panelu operatorskiego
  • Autoryzacje dostępu do nastaw na poziomie: operator (tylko odczyt) i serwis (odczyt i zmiany nastaw tłoczni) z panelu operatorskiego
  • Wyświetlenie informacji o stanie pomp i tłoczni na panelu operatorskim: prąd przeciążenia, prąd suchobiegu, przegląd pomp, przekroczony czas pracy
  • Ręczne sterowanie miejscowe przyciskami START/STOP
Dane wykonawcy projektu

AquaRD Sp. z o.o.

AquaRD Sp. z o.o.
Oddział Białystok
ul. Ciołkowskiego 2/2A
15 - 245 Białystok
tel. + 48 85 67 49 473
tel. + 48 85 74 23 337
tel. + 48 85 74 06 894
fax.+ 48 22 25 78 776
aquard@aquard.pl
http://www.aquard.pl/