Studia przypadków / Sterowanie i akwizycja danych

Unitronics: Szafka do zasilania i sterowania przenośnikami dla myjni jabłek

27.08.2020 Producent: UNITRONICS Zastosowanie: Woda i ścieki, Zakłady przemysłowe
Wizerunek autora
Unitronics: Szafka do zasilania i sterowania przenośnikami dla myjni jabłek

Szafka do zasilania i sterowania przenośnikami dla myjni jabłek 

W 2018 roku firma POSTER zakład Automatyzacji ukończyła zadanie „Szafka do zasilania i sterowania przenośnikami dla myjni jabłek w m. Sandomierz”.
Zadanie polegało na dostawie szafy  zasilająco sterującej do układu 5 przenośników. Obiekt służy do sterowania układem taśmociągów. Operator linii rozładowczej każdorazowo najpierw wybiera położenie zespołu przenośników nad wannami. Następnie wskazuje w które miejsce mają być dystrybuowane jabłka i na koniec uruchomi rozładunek. Zakończenie rozładunku przez naciśnięcie przycisku stop na panelu operatorskim.

Sterownik mikroprocesorowy V700 firmy Unitronics wyposażony w panel operatorski w szafie zasilającej analizuje informacje od operatora i monitoruje stan silników oraz zabezpieczeń poszczególnych przenośników. Dodatkowo w torach przenośnika zainstalowane zostały wyłączniki krańcowe zabezpieczające układ przed niekontrolowanym zjechaniem z toru myjni. Po wybraniu miejsca rozładunku jabłek układ mikroprocesorowy odpowiednio załączy poszczególne przenośniki dokonując rozładunku jabłek.

 

Dane wykonawcy projektu:

POSTER Zakład Automatyzacji
ul. Synów Pułku 26,
60-462 Poznań
Tel.: 61 842 26 10
office@poster.poznan.pl
http://poster.poznan.pl/