Urządzenia ochrony wód

27.08.2020 Studia przypadków / Sterowanie i akwizycja danych
Urządzenia ochrony wód
Wizerunek autora
Producent: UNITRONICS
  • Woda i ścieki
  • Energetyka
  • Gaz i Paliwa
  • Zakłady przemysłowe

Urządzenia ochrony wód

Ecol-Unicon to największy na polskim rynku producent i dystrybutor urządzeń ochrony wód i najbardziej rozpoznawalna marka w dziedzinie technologii oczyszczania ścieków deszczowych. Obecnie w każdej sekundzie urządzenia firmy Ecol-Unicon mogą oczyścić 2 miliony litrów wody i wartość ta zwiększa się codziennie. To tyle ile przepływa w Wiśle w ciągu pół godziny.

Rozwój oferty monitoringu i automatyki w roku 2008 wpłynął na 30% wzrost sprzedaży  w stosunku do roku poprzedniego. Zastosowanie automatyki przemysłowej w postaci sterowników PLC zintegrowanych z panelami HMI firmy Unitronics, pozwoliło na stworzenie wysokiej jakości rozwiązania, które dzięki swojej funkcjonalności i niskiej cenie cieszy się coraz szerszym zainteresowaniem wśród odbiorców. 

Monitoring oraz zdalne sterowanie urządzeń zainstalowanych w sieci kanalizacyjnej to nieodłączne elementy nowoczesnych systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, umożliwiające ekonomiczne i sprawne zarządzanie eksploatacją.
Wynika to przede wszystkim z:
- ograniczenia kosztów eksploatacji poprzez minimalizację potrzeby lokalnej kontroli obiektów oraz dokładniejszego harmonogramowania serwisowania
- zwiększenia bezpieczeństwa ekologicznego poprzez skrócenie czasu reakcji służb technicznych w przypadku wystąpienia awarii
- komfortu pracy użytkownika.
Dane pochodzące z monitoringu są nie tylko wsparciem w bieżącym sterowaniu systemem, ale także wykorzystuje się je w długoterminowych planach rozwoju działalności eksploatacyjnej.

Szafa sterująca pompowni
Szafa zasilająco-sterująca posiadająca certy kat CE (zgodność z dyrektywami 2004/108/EC, 2006/95/EC) stanowi standardowe wyposażenie pompowni. Zaprojektowana jest do sterowania pompowniami, można ją także wpiąć do systemu monitoringu. Poza automatycznym uruchamianiem pomp w zależności od poziomu ścieków w pompowni oraz pełną kontrolą parametrów pracy (w tym stanów awaryjnych) podstawowymi zadaniami układu sterowania są:
- czasowe załączanie pomp w przypadku małego napływu cieczy
- zabezpieczenie pomp przed „suchobiegiem”
- sygnalizacja optyczno-akustyczna stanów awaryjnych z możliwością odłączenia sygnału akustycznego
- pomiar czasu pracy i ilości załączeń pomp
- możliwość blokowania równoległej pracy pomp
- możliwość ustawienia limitu czasu pracy pomp
- zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe układu sterowania

Widok okna aplikacji do zdalnej kontroli sterowników Unitronics:

Dane wykonawcy projektu


Ecol-Unicon Sp. z o.o.
ul. Równa 2
80-067 Gdańsk
Tel: +48 58 340 48 30
bok@ecol-unicon.com
www.ecol-unicon.com