Aktualności, Informacje produktowe / Robotyzacja

W Polsce przybywa robotów przemysłowych

19.11.2020 Producent: Universal Robots Zastosowanie: Zakłady przemysłowe
Wizerunek autora
Maciej Antosiuk Inne artykuły tego autora
automatyzacja linii produkcyjnej

Międzynarodowa Federacja Robotyki (IFR) opublikowała raport robotyzacji za 2019 rok.

Wieści dla polskiego rynku są pozytywne, Polska zajęła 14. miejsce na świecie jeśli chodzi o liczbę wdrożonych w 2019 roku robotów przemysłowych, co jest naszym najwyższym wynikiem w historii. Jednocześnie gęstość robotyzacji, czyli wskaźnik liczby robotów przypadających na 10.000 pracowników zatrudnionych w przemyśle, jest ciągle znacznie niższy w porównaniu do średniej światowej czy europejskiej. Wedłg danych IFR w ostatnim roku wdrożono 373 tys. robotów przemysłowych, dzięki czemu ich łączna liczba przekroczyła już 2,7 mln sztuk.

Gęstość robotyzacji w Polsce rośnie

W 2019 roku w Polsce zainstalowano 2.642 roboty przemysłowe (wzrost liczby robotów o 16%), co jest niemal identyczną liczbą jak rok wcześniej (2.651 sztuk). To dobry wynik, biorąc pod uwagę, że w porównaniu do 2018 roku na całym świecie nastąpił spadek liczby zamontowanych robotów o 12%. Tym samym w Polsce pracuje już 15.800 robotów przemysłowych, z czego coraz większy odsetek stanowią roboty współpracujące (coboty). W naszym kraju tradycyjnie najbardziej zrobotyzowany jest przemysł automotive, gdzie na 10.000 pracowników przemysłowych przypada aż 190 robotów. Natomiast coraz coraz częściej roboty wykorzystywane są także w innych branżach, gdzie w 2019 roku gęstość robotyzacji wynosiła 33 sztuki na 10.000 pracowników. Ogólnie w polskim przemyśle w 2019 roku gęstość robotyzacji liczyła 46 robotów na 10.000 pracowników, wobec 42 w roku 2018.

Polska na mapie robotyzacji
Polska na tle innych krajów

Polska cały czas ma przed sobą długą drogę jeśli chodzi o robotyzację. 46 robotów na 10.000 pracowników zatrudnionych w przemyśle, wobec średniej europejskiej na poziomi 114 sztuk świadczy o tym, że cały czas w wielu przypadkach polski pracownik jest tańszy od robota. Choć pensja minimalna rośnie i można przyjąć, że w 2019 roku średnio operator linii produkcyjnej w naszym kraju kosztował pracodawcę 4.500 zł miesięcznie, to jednak ciągle boom inwestycyjny na roboty przemsyłowe przed nami. Dla porównania, gęstość robotyzacji w Czechach wyniosła 147 sztuk/10.000 pracowników, na Węgrzech 106 sztuk/10.000 pracowników, zaś w Niemczech aż 346 sztuk/10.000 pracowników. Z kolei Polska znacząco przebija m.in. Rumunię, w której gęstość robotyzacji liczyła jedynie 25 robotów przemysłowych/10.000 pracowników.

Mimo to warto podkreślić ogromny sukces jakim jest wejście Polski do grona 15-tu największych rynków robotyki przemysłowej w 2019 roku. Spore nadzieje przedsiębiorców budzi zapowiadana przez Ministerstwo Rozwoju ulga na robotyzację, która zakłada możliwość odliczenia 50% kosztów kwalifikowanych przy zakupie robota wraz z akcesoriami. Co ważne dotyczyłaby ona wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości. Szczegóły przedstawiono na stronie Ministerstwa Rozwoju:     https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/ulga-na-robotyzacje–nowe-ulatwienie-od-1-stycznia-2021-roku


Gęstość robotyzacji

Które procesy najczęściej robotyzowano?

Według danych z raportu IFR w 2019 roku niezmiennie najpopularniejszym zastosowaniem robotów w Polsce było przenoszenie materiałów i obsługa maszyn (59% wszystkich wdrożeń). Drugim najpopularniejszym obszarem, w którym wykorzystano roboty przemysłowe było spawanie (15% wszystkich wdrożeń) co jest nieznacznym spadkiem wobec 2018 roku, zaś 7% zainstalowanych w 2019 roku robotów wykorzystano do prac montażowych. Tradycyjnie większość z nich została zakupiona przez przemysł automotive (982 sztuki), następnie przez branżę tworzyw sztucznych i chemii (386 sztuk), wreszcie przez przemysł metalowy i maszynowy (252 sztuki). Jest to zbieżne w większości z trendami światowymi, choć na świecie bardzo popularne jest zastosowanie robotów do branży elektrycznej/elektronicznej, która u nas zajęła dopiero 4. miejsce. Różnica ta wynika z rodzaju zakładów przemysłowych jakie występują na terenie naszego kraju.
Polska na mapie robotyzacji_raport IFR_2019

Coboty coraz powszechniejsze

Choć roboty współpracujące (coboty), w tym roboty Universal Robots stanowią ciągle mniejszą część rynku robotów przemysłowych, to jednak ich udział stale rośnie. W 2019 roku na świecie zainstalowano aż 18.000 sztuk cobotów, co stanowiło 4,8 % wszystkich zamontowanych w tamtym roku robotów przemysłowych. Dla porównania 2 lata wcześniej, w 2017 roku wdrożono jedynie 11.000 robotów współpracujących, których udział w rynku robotyki przemysłowej wyniósł wówczas 2,75 %. To co niewątpliwe jest atrakcyjne w ich przypadku, to znacznie większa łatwość programowania i instalacji w porównaniu do tradycyjnych robotów przemysłowych, większa elastyczność i uniwersalność zastosowań oraz niższe koszty dodatkowe związane z wdrożeniem. Co ważne, są one szansą dla przedsiębiorstw produkcyjnych z sektora MŚP, dla których robotyzacja wcześniej nie była dostępna.

 

Komentarze