How to / Komunikacja przemysłowa

Routery Advantech - Zdalne wysyłanie wiadomości SMS z wykorzystaniem metody HTTP Post

02.03.2020 Producent: Advantech Zastosowanie: Zakłady przemysłowe, Energetyka, Woda i ścieki, Gaz i Paliwa
Wizerunek autora
Przemysław Strzała Inne artykuły tego autora
Routery Advantech - Zdalne wysyłanie wiadomości SMS z wykorzystaniem metody HTTP Post

Zdalne wysyłanie wiadomości SMS z wykorzystaniem metody HTTP Post.

Wiadomości tekstowe mogą zostać również wysyłane zdalnie. Posłużyc do tego mogą html’owe komendy takie jak POST. Poniżej przykład prostego skryptu pozwalającego na wysyłanie wiadomości SMS na podany numer. Przykład zrealizowany został w środowisku Linux.

#!/bin/sh

 

ROUTER=192.168.1.1

phone=+48500123456

message="Hello world."

 

curl -k -d "username=root&password=root" --dump-header /tmp/headers --output /dev/null https://$ROUTER/login_exec.cgi

REQUEST_ID=$(curl -k -b /tmp/headers https://$ROUTER/send.cgi | sed -n '/hidden/s/.*name="request_id"\s\+value="\([^"]\+\).*/\1/p')

curl -k -b /tmp/headers --form request_id=$REQUEST_ID --form phone="$phone" --form message="$message" --output /dev/null https://$ROUTER/send_exec.cgi