Pliki CAD, Visio oraz rysunki 3D do produktów Moxa