Zmiana struktury licencjonowania od 01.01.2021

Z początkiem roku 2021 wchodzi nowy system licencjonowania oprogramowania Gridvis. Zmienią się nazwy licencji oraz wspierane funkcje. Więcej szczegółów na stronie producenta: https://www.gridvis.com/

GridVis

Oprogramowane do wizualizacji i zarządzania siecią elektryczną, współpracujące z analizatorami Janitza a także firm trzecich

Producent: Janitza
Producent: Janitza
 • Elementarny składnik systemów zarządzania i monitorowania jakości energii
 • Analiza i wizualizacja danych pomiarowych energii i mocy, i wielu innych parametrów jakościowych
 • Nieprzerwana akwizycja ważnych danych pomiarowych
 • Chronologiczny układ harmonicznych
 • Wczesne wykrywanie niskiej jakości zasilania zapobiega przestojom produkcyjnym i optymalizuje użycie sprzętu produkcyjnego
 • Umożliwia wprowadzenie działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej w wyniku analizy profili obciążenia i zużycia energii
 • Stworzenie warunków ramowych dla systemów zarządzania energią (ISO 50001)
 • Dedykowane oprogramowanie i sprzęt zapewniają większą przejrzystość i bardziej wiarygodną dokumentacją dostaw energii
 • Systemy zarządzania energią pomagają w ekonomicznym, ekologicznym i optymalnym wykorzystaniu energii w firmach
Cena od 3 808,00 zł netto

Wysoka cena? Zaloguj się i kupuj taniej

Na zamówienie

Darmowa dostawa od 500 zł

Pokaż 20 modeli

Promocja cenowa na model HDR-15-5

Modele

Opis

Wybór odpowiedniej wersji oprogramowania

 1. Wybór edycji GridVis®: GridVis® Essentials, GridVis® Standard, GridVis® Expert

W przypadku wyboru wersji Essentials liczba elementów jest nieograniczona, więc poniższe kroki nie są konieczne. 

    2. Wybór pakietu podstawowego  

Pakiety podstawowe są dostępne w różnych rozmiarach, w zależności od wymaganej liczby elementów. Każdy pakiet podstawowy obejmuje okres aktualizacji wynoszący jeden rok. Najnowszą wersję można uzyskać w dowolnym momencie w okresie aktualizacji. GridVis® może być nadal używany po wygaśnięciu okresu aktualizacji; w takim przypadku aktualizacje nie są już możliwe. Możliwe ilości elementów: 10, 25, 50, 100, 250.

Czym są element?
Elementy to urządzenia, użytkownicy i importy danych utworzone w GridVis®.

Czym są urządzenia?|
Urządzenia to liczniki, moduły UMG 801, moduły UMG 20CM, urządzenia modbus od dostawców zewnętrznych.

Uwaga:
Wirtualne urządzenia nie zużywają przedmiotów i mogą być tworzone w nieskończoność!

Jeden miernik odpowiada jednemu elementowi, niezależnie od tego, ile punktów danych jest zbieranych przez ten miernik. Moduły UMG 801 i moduły UMG 20CM są również liczone jako osobne pozycje, co nie dotyczy modułów innych urządzeń. W każdej chwili możesz zwiększyć liczbę swoich przedmiotów. Ulepszenie elementu umożliwia ekonomiczne zwiększenie rozmiaru projektu.

Przykład obliczeń przy doborze odpowiedniej wersji oprogramowania

Mierniki: 50

Moduły: 10

Użytkownicy: 2

Import danych: 1 
Jeden import danych może zawierać do 50 zmiennych lub wartości pomiarowych na grupę

Całkowita ilość elementów: 63

Wymagany pakiet: 50 + 25

Elementy nadal dostęlne: 12

OPCJE, AKTUALIZACJE I ROZSZERZENIA

-Wydłuż okres aktualizacji (Dostępne dla wersji Standard i Expert)  
Jeśli chcesz nadal otrzymywać aktualizacje po wygaśnięciu okresu aktualizacji, możesz w dowolnym momencie wykupić przedłużenie okresu aktualizacji o rok lub 3 lata. Możesz także wybierać pomiędzy różnymi rozmiarami pakietów (patrz pakiety podstawowe). Zakupione pakiety są następnie obciążane i uznawane na podstawie istniejących przedmiotów i poprzedniej daty ważności.

-Zaktualizuj do GridVis® Expert (Dostępne dla wersji Standard)
Wraz z aktualizacją zakres funkcji GridVis® Standard może zostać zwiększony do zakresu funkcji GridVis® Expert. Możesz dokonać aktualizacji w dowolnym momencie, a okres aktualizacji jest automatycznie przedłużany o 12 miesięcy. Należy pamiętać, że ulepszenie zależy również od liczby przedmiotów. Musi być większa lub równa bieżącej liczbie używanych przedmiotów.

-Zwiększ ilość przedmiotów (Dostępne dla wersji Standard i Expert)
Podstawowe pakiety można wzbogacić o pakiety przedmiotów. Te ulepszenia można zamawiać więcej niż jeden raz i łączyć ze sobą. Dostępne jest zwiększenie o 10, 25 lub 50 elementów.

 • AMR - automatyczny system odczytu liczników i analizatorów energii
 • Monitoring i konfiguracja analizatorów UMG
 • Zarządzanie urządzeniem pomiarowym
 • Automatyczny lub ręczny odczyt danych pomiarowych (w zależności od wersji)
 • Graficzna prezentacja wartości mierzonych aktualnych i historycznych
 • Wskazanie minimalnej, średniej i maksymalnej wartości na wykresie
 • Analiza statystyczna
 • Kompleksowe funkcje eksportu np. do pliku Excel
 • Dodatkowe funkcje dzięki aplikacjom aka. „App”: (customowe i gotowe, dostarczone przez producenta)
 • Zapisywanie pomiarów w bazie danych. zarządzania bazami danych (np MySQL / MS SQL / Derby DB / Janitza DB)
 • Widoki topologii (konfigurowalne, graficzny interfejs użytkownika)
 • Indywidualnie konfigurowalne harmonogramy (np. generator raportów, odczyt pamięci, itd.)
 • Urządzenia wirtualne np. do sumowania energii z kilku urządzeń
 • Generic Modbus – możliwość integracji liczników i analizatorów firm trzecich, wykorzystujących protokół Modbus do komunikacji
 • Generatory raportów (koszty energii i jakości zasilania)
 • Kompleksowe zarządzanie alarmami i zapisem do logu
 • Zarządzanie użytkownikami

Konfiguracja analizatorów UMG

 • Ustawianie i konfiguracja urządzeń pomiarowych
 • Przyjazny interfejs do parametryzacji i konfiguracji urządzeń UMG
 • Określenie wartości progowych dla pomiaru zdarzeń i stanów nieustalonych
 • Zapisywanie indywidualnie zdefiniowanych wartości pomiarowych wraz z ich stopką czasową
 • Wartości progowe dla funkcji monitorowania można zaprogramować za pomocą komparatorów
 • Dzięki wejściu temperaturowemu można też rejestrować temperaturę otocznia (wymaga oddzielnego czujnika)
 • Automatyczne ustawianie czasu za pomocą protokołu NTP

Specyfikacja

 

Porównanie wersji:

Atrybut

GridVis Essentials

GridVis Standard

GridVis Expert

Funkcje systemu

Konfiguracja urządzeń

Serwis

-

Logika

-

Automatyzacja

-

Zapis danych online

-

Zarządzanie bazami danych

-

Monitorowanie urządzeń

-

Zarządzanie użytkownikami

-

Aktywny katalog

-

-

Zarządzanie alarmami

-

-

Wizualizacja

Funkcja wykresów

Przegląd urządzeń

Przegląd zdarzeń

Pulpity nawigacyjne i szablony

-

Podstawowy pakiet widgetów

-

Ulepszanie widgetów

-

-

Schemat Sankeya

-

-

Kluczowe wskaźniki wydajności

-

-

Dokumentacja

Export podstawowych danych

Raporty RCM (prąd upływu)

Raporty PQ (jakości energii)

-

Raporty EnMS

-

Edytowalne raporty

-

-

Łączność

Import danych CSV

-

Import danych MSCONS

-

REST API

-

Obsługa urządzeń Modbus innych firm

-

-

OPC UA client

-

-

Export danych Comtrade

-

-

Export danych MSCONS

-

-

Skontaktuj się ze specjalistą Elmark

Masz pytania? Potrzebujesz porady? Zadzwoń lub napisz do nas!