Pytania i odpowiedzi o zasilanie - MEAN WELL

09.12.2020 How to / Zasilanie
Pytania i odpowiedzi - MEAN WELL
Wizerunek autora
Producent: MEAN WELL
 • Energetyka
 • Zakłady przemysłowe
 • Inteligentne miasta

Zachęcamy do zapoznania się z listą najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi od naszych Klientów na temat rozwiązań zasilania. 

Liczymy, że dzięki tym informacjom uda się Państwu zbudować łatwiej i szybciej odpowiedni system zasilania.

Funkcjonowanie urządzeń

1. Na co zwracać uwagę przy wyborze zasilacza impulsowego?

 1. Aby zwiększyć niezawodność zasilacza impulsowego sugerujemy wybrać model posiadający moc o 30% wyższą, niż aktualnie potrzebna. Na przykład, jeśli system potrzebuje źródła o mocy 100W, sugerujemy by użytkownik wybrał zasilacz o mocy wyjściowej 130W lub większej. W ten sposób, można skutecznie zwiększyć niezawodność zasilacza w danym systemie.
 2. Trzeba rozważyć w jakiej temperaturze otoczenia urządzenie będzie pracować, oraz czy jest dodatkowe urządzenie rozpraszające ciepło.  Jeśli urządzenie będzie pracować w środowisku o wysokiej temperaturze, to  trzeba uwzględnić spadek mocy wyjściowej. Zależność  mocy wyjściowej od temperatury otoczenia przedstawia wykres  umieszczony w specyfikacji urządzenia.
 3. Dobór funkcji w oparciu o aplikację
  1. funkcje zabezpieczeń : nadnapięciowe, termiczne, przeciążeniowe itd.
  2. funkcje aplikacji: sygnalizacyjne (np. zasilanie OK, zasilania brak), zdalnej kontroli, kompensacji napięcia itd.
  3. funkcje specjalne: korekta współczynnika mocy (PFC), nieprzerwanego zasilania energii (UPS)
 4. Trzeba upewnić się, że model spełnia normy i standardy bezpieczeństwa wymagane w danej aplikacji.

2. Czy zasilacze MEAN WELL mogą być użyte w zakresie częstotliwości 45Hz~440Hz? Jeśli tak, to co się stanie?

Zasilacze MEAN WELL mogą pracować w tym zakresie częstotliwości. Jeśli częstotliwość jest zbyt niska, to sprawność również będzie niska. Np. gdy zasilacz SP-200-24 jest obciążony i podłączony do napięcia 230VAC, a częstotliwość wynosi 60Hz, to sprawność będzie na poziomie około 84%, natomiast gdy częstotliwość napięcia sieciowego będzie równa 50Hz, to sprawność zasilacza wyniesie około 83,8%. Jeśli częstotliwość jest zbyt duża, to współczynnik mocy zasilacza wyposażonego w układ korekcji współczynnika mocy (PFC) będzie zredukowany, a to może powodować wyższy prąd upływu. Np. gdy zasilacz SP-200-24 jest podłączony do 230VAC i obciążony znamionowo, częstotliwość jest na poziomie 60Hz to współczynnik mocy wynosi 0,93 a prąd upływu około 0,7mA. Natomiast gdy częstotliwość na wejściu AC będzie na poziomie 440Hz, to współczynnik mocy wyniesie 0,75, a prąd upływy około 4,3mA.

3. Podczas testowania zasilacza dwuwyjściowego, napięcie na kanale +5V jest poprawne, natomiast ma napięcie na kanale +12V jest spoza zakresu ze specyfikacji. Co się dzieje?

Istnieją pewne wymagania dotyczące minimalnego obciążenia zasilaczy wielowyjściowych MEAN WELL, są one określone w specyfikacji i należy się z nimi zapoznać przed podłączeniem obciążenia.  Gdy stan obciążenia  wynosi 5V/4A, 12V/0A to napięcie wyjściowe z kanału 12V będzie wynosiło około 12.8V, jest to ponad wartość napięcia odchylenia podanego w specyfikacji (12,72V). Jeśli dodamy minimalne obciążenie 0.2A na kanale 12V, to napięcie zmniejszy się do około 12.3, które jest zgodne ze specyfikacją.

4. Dlaczego zasilacz wyłącza się podczas pracy, oraz czy po wyłączeniu się mogę go uruchomić ponownie?

Zazwyczaj dwie okoliczności powodują wyłączanie się zasilacza. Pierwsza z nich to włącznie się zabezpieczenia przeciążeniowego. Aby temu zaradzić zaleca się sprawdzić czy obciążenie nie jest zbyt duże i je zmniejszyć, lub zastosować zasilacz o większej mocy. Drugą przyczyną może być włączenie się zabezpieczenia termicznego gdy temperatura wewnątrz zasilacza osiągnie zadaną wartość. Należy odczekać aż temperatura spadnie. Oba  rozwiązania chronią zasilacz przed uszkodzeniem poprzez wyłączenie go. Po ustąpieniu warunków wywołujących zabezpieczenie, zasilacz będzie pracował poprawnie.

5. Dlaczego wentylator nie działa po włączeniu niektórych modeli?

Niektóre modele zasilaczy sterują wentylatorem na podstawie wewnętrznej temperatury, tak aby zwiększyć  jego żywotność. CHłodzenie włączy się, jeśli temperatura wewnętrzna przekroczy wartość włączenia wentylatora (np. ≥40oC). Jeśli temperatura wewnętrzna nie osiągnie żądanej wartości, wentylator nie włączy się, aż do momentu otrzymania sygnału startu.

W części modeli sterowanie wentylatorem jest realizowane na podstawie kontroli obciążenia. Jeśli obciążenie zasilacza przekroczy próg, wentylator zacznie pracować z pełną prędkością, natomiast jeśli obciążenie jest mniejsze niż ustawiony próg, wentylator przestanie działać lub będzie pracował z połową prędkości.

6. Co to jest prąd rozruchowy? Czy go zauważymy?

Po stronie wejścia w momencie włączenia zasilania następuje duży impuls prądu ( w zależności od zasilacza od 20A do 70A, trwający ½-1 cyklu tj. 1/120~1/60 sekundy przy częstotliwości AC 60Hz), a następnie prąd spada do nominalnej wartości. Prąd rozruchowy pojawia się za każdym razem po włączeniu zasilania. Nie uszkodzi on zasilacza, ale nie zaleca się szybko włączać i wyłączać zasilacza w krótkim czasie. Ponadto przy włączaniu w tym samym czasie kilku zasilaczy po stronie zasilania sieciowego może nastąpić odcięcie napięcia i włączy się zabezpieczenie z powodu zbyt dużego prądu rozruchu. W takim przypadku zaleca się włączać zasilacze pojedynczo, lub z wykorzystaniem funkcji zdalnego włączania/wyłączania (jeśli dany model ją posiada).

7. Co to jest PFC?

Skrót PFC oznacza korekcję współczynnika mocy (Power Factor Correction). Celem PFC jest poprawa stosunku mocy pozornej do mocy czynnej. W zasilaczach MEAN WELL współczynnik mocy wynosi tylko około 0,4 ~ 0,6 w modelach bez funkcji  PFC, natomiast w modelach z funkcją PFC współczynnik mocy może osiągnąć powyżej 0,95. Wzory obliczeniowe jak poniżej:

 • Moc pozorna = napięcie wejściowe x prąd wejściowy (VA)
 • Moc czynna = Napięcie wejściowe x Prąd wejściowy x współczynnik mocy (W)

Z punktu widzenia przyjaznego środowisku w celu stałego zapewnienia energii elektrycznej na rynku,  elektrownia musi generować moc, która jest większa niż moc pozorna. Prawdziwe wykorzystanie energii elektrycznej powinno być określone przez moc czynną. Zakładając, że współczynnik mocy zasilacza wynosi 0,5 elektrownia musi produkować więcej niż 2VA by dostarczyć 1W mocy czynnej. Natomiast gdy współczynnik mocy wynosi 0,95 to elektrownia musi jedynie wytworzyć około 1,06VA by dostarczyć 1W mocy czynnej, co jest bardziej efektywne.

8. Jaka jest różnica pomiędzy  pinem -V a COM zaznaczonymi na wyjściu?

COM (common) oznacz wspólną masę. Poniżej wyjaśnienie:

 • Pojedyncze wyjście: potencjał dodatni (+V), potencjał ujemny  (–V)
 • Kilka wyjść (wspólna masa): potencjał dodatni (+V1, +V2… ), potencjał ujemny (COM)

9. W katalogu MEAN WELL jest opis „wejście AC i DC”, co to oznacza?

Ze względu na różnie projektowane obwody,  w zasilaczach MEAN WELL występuje kilka typów wejść (√2VAC=VDC) :

 1. 85 ~ 264VAC;120 ~ 370VDC
 2. 176 ~ 264VAC;250 ~ 370VDC
 3. 85 ~ 132VAC/176~264VAC (przełączany zakres 115/230VAC);  250 ~ 370VDC
 4. 180 ~ 550VAC; 254 ~ 780VDC

W przypadku modeli z zakresem a) i b) zasilacze pracują prawidłowo bez względu na rodzaj napięcia AC czy DC. W niektórych modelach trzeba poprawnie podłączyć bieguny wejściowe, biegun dodatni podłączyć do AC/L, biegu ujemny do AC/N. Czasami wymaga się odwrotnego podłączenia tzn. biegun dodatni do AC/N natomiast biegun ujemny do AC/L (informacja o właściwym podłączeniu powinna być w specyfikacji). Jeśli użytkownik źle podłączy bieguny, to zasilacz nie uszkodzi się, a by pracował poprawnie wystarczy zmienić biegunowość.
W przypadku modeli z zakresem c) należy się upewnić, że przełącznik 115/230VAC jest w prawidłowej pozycji. Jeśli przełącznik będzie w pozycji 115VAC, a napięcie wejściowe będzie wynosić 230VAC, wówczas zasilacz ulegnie uszkodzeniu.

10. Co to jest MTBF? Czym to się różni  od pojęcia ‘cyklu życia’?

MTBF jest miarą tego jak solidny jest produkt.  Parametr  ten jest zwykle podawany w jednostkach godzin, im wyższy MTBF tym bardziej niezawodny produkt (nie jest to czas niezawodnej pracy urządzenia!). MTBF i cykl życia to wskaźniki niezawodności.  Jako podstawę określenia MTBF  MEAN WELL korzysta z modelu MIL-HDBK-217F. Oczekiwana niezawodność jest prognozowana na podstawie oceny komponentów (wyłączając wentylatory). Prawdopodobieństwo poprawnego działania urządzenia pracującego przez czas podany w MTBF będzie wynosić 36,8% (e-1=0.368). Jeśli zasilacz jest ciągle używany poprzez dwukrotność czasu MTBF, prawdopodobieństwo poprawnego działania będzie wynosić  około 13,5% (e-2=0.135).  
Cykl życia jest  określany dla kondensatora elektrolitycznego (w zależności od  temperatury pracy) i służy do oszacowania przybliżonej żywotności zasilacza.  Na przykład dla zasilacza RSP-750-12 MTBF=109.1K godzin; kondensator elektrolityczny C110 ma cykl życia = 213K godzin w temp. = 50oC.

11. Co to jest układ kontroli wentylatora dla zasilaczy z chłodzeniem wentylatorowym?

Wentylator chłodzący ma stosunkowo krótki czas życia w porównaniu do pozostałych komponentów zasilacza (typowo MTTF Mean Time To Failure średni czas do awarii wynosi około 5000-10000 godzin). W wyniku zmiany metody pracy wentylatora można przedłużyć jego czas pracy. Najpopularniejsze metody  sterownia to:

 1. Kontrola temperatury – jeśli wewnętrzna temperatura zasilacza wykryta przez czujnik temperatury  przekracza zadany  próg, wówczas wentylator zacznie pracować z pełną prędkością.  Natomiast jeśli wewnętrzna temperatura jest poniżej założonego progu wówczas wentylator wyłączy się lub będzie pracował z połową prędkości maksymalnej. Ponadto wentylatory w niektórych zasilaczach są sterowane liniowo przez co prędkość wentylatora może zmieniać się synchronicznie w zależności od różnej temperatury wewnętrznej.
 2. Kontrola obciążenia – jeśli obciążenie zasilacza przekracza zadany próg wówczas wentylator pracuje z pełną prędkością, natomiast gdy obciążenie jest mniejsze,  wentylator nie pracuje, lub obraca się z połową obrotów.

12. Co to są sygnały “power good” i “power fail” i jak je można wykorzystać ?

Niektóre zasilacze posiadają wyjścia „Power Good” (zasilanie prawidłowe) wysyłające sygnał gdy zasilacz jest włączony, oraz  "Power Fail" wysyłające, gdy zasilacz jest wyłączony. Może to być wykorzystywane w celu monitoringu i kontroli pracy urządzenia.

 • Power Good: gdy na wyjściu zasilacza napięcie osiągnie 90% napięcia znamionowego, to w ciągu 10-500ms zostanie wysłany sygnał TTL (około 5V).
 • Power Fail: zanim na wyjściu zasilacza napięcie spadnie poniżej 90% napięcia znamionowego, sygnał „power-good” będzie wyłączony co najmniej 1ms wcześniej.

13. Co jest minimalne wymagane obciążenie zasilacza i jak je odczytać ze specyfikacji.

Wielowyjściowe zasilacze MEAN WELL np. takie jak z dwoma kanałami (lub więcej), posiadają minimalne wymagania odnośnie obciążenia wyjścia. Zalecane jest zapoznanie się z nimi przed użyciem urządzenia. Dla prawidłowego działania, każdy kanał musi mieć dostarczone minimalny prąd, ponieważ jego brak może powodować niestabilność napięcia wyjściowego, lub przekroczenie zakresu tolerancji. Wymagania odnośnie minimalnego obciążenia można odczytać ze specyfikacji (pozycja „CURRENT RANGE”) jak na przykładzie poniżej:
Kanał 1 wymaga minimalnego prądu 2A, kanał 2 wymaga 0,5A, kanał 3 wymaga 0,2A, kanał 4 wymaga 0,2A.

14. Mam inwertor TN-1500/TN-3000. Dlaczego dioda sygnalizująca AC IN nie świeci się, jeśli napięcie sieciowe zostało podłączone?

Zgodnie ze standardami napięcia sieciowego w różnych krajach, wyjście inwertora TN-1500/3000 jest rożne. W wersji 110VAC można zmienić do 100, 110, 115, 120VAC. Podobnie w TN-1500/3000 w wersji na 230VAC można zmieniać napięcie na 200, 220, 230, 240VAC. Gdy inwertor ustawiony jest w tryb UPS, a wahania napięcia sieciowego przekraczają ± 15% ustawionego napięcia wyjściowego,  inwertor przełącza źródło zasilania z sieci na pracę z baterii, by zapewnić odpowiednie napięcie wyjściowe.  Wówczas dioda AC IN na przednim panelu inwertora nie świeci się.

15. W jaki sposób są realizowane zabezpieczenia przeciążeniowe?

Gdy pobierany prąd przekroczy wartość znamionową zasilacza,  zostanie uruchomione zabezpieczenie w celu ochrony urządzenia przed skutkami przeciążenia. Zabezpieczenia przeciążeniowe/nadprądowe można podzielić na kilka rodzajów:

 1. Zabezpieczenie typu FOLDBACK (FOLDBACK CURRENT LIMITING)
  Prąd wyjściowy zmniejsza się do około 20% prądu znamionowego, co pokazano jako krzywa (a) na rysunku.
 2. Ograniczenie stałoprądowe (CONSTANT CURRENT LIMITING)
  Prąd wyjściowy pozostaje na stałym poziomie, podczas gdy napięcie wyjściowe spada do niższego poziomu, co przedstawia krzywa (b) na rysunku.
 3. Ograniczenie stałomocowe (OVER POWER LIMITING)
  Moc wyjściowa pozostaje stała. Wraz ze wzrostem obciążenia wyjściowego napięcie wyjściowe maleje proporcjonalnie, co przedstawia krzywa (c) na rysunku.
 4. Zabezpieczenie typu HICCUP
  Napięcie wyjściowe i prąd pulsują wielokrotnie, gdy zabezpieczenie jest aktywne. Urządzenie automatycznie odzyskuje sprawność po usunięciu usterki.
 5. SHUT OFF
  Napięcie i prąd wyjściowy są odcinane, gdy obciążenie wyjściowe osiąga zakres ochrony.

W niektórych produktach łączy się z dwa różne typy zabezpieczeń np.: ograniczenie stałoprądowe + wyłączenie.

Przywracanie napięcia po zadziałaniu zabezpieczenia:
(1)Automatyczne przywracanie: zasilacz automatycznie odzyskuje sprawność po usunięciu usterki.
(2)Ponowne włączenie zasilania: Zasilacz uruchamia się ponownie po ręcznym ponownym włączeniu zasilania prądem przemiennym po usunięciu usterki.

Nie używaj zasilacza w stanie przetężenia lub zwarcia przez długi czas, aby zapobiec skróceniu żywotności lub uszkodzeniu.

16. Co to jest tętnienie i szum? Jak są mierzone?

 Tętnienie i szum to niewielkie, niepożądane, okresowe zmiany napięcia widoczne po stronie wtórnej zasilacza. Tętnienia mają niską częstotliwość i są pozostałością po impulsowej pracy układu prostującego. Częstotliwość tętnień jest 2 razy większa od częstotliwości napięcia po stronie AC. Z kolei szum to oscylacje o bardzo wysokiej częstotliwości pochodzące od przełączania tranzystorów kluczujących.

Pomiary tętnienia i szumu wykonywane są za pomocą oscyloskopu w paśmie 20MHz, sondy z możliwie najkrótszym przewodem uziemiającym oraz z dodaniem kondensatorów 0,1 uF i 47 uF równolegle z punktem pomiarowym w celu odfiltrowania zakłóceń.

17. Wytrzymałość elektryczna na przebicia. Czym jest? Jak jest określana?

Wytrzymałość elektryczna na przebicia to maksymalna wartość napięcia, jaka może wystąpić w dielektryku bez wywołania przebicia. Wartość określa się za pomocą testu Hi-Pot lub testu wytrzymałości elektrycznej. Test wykonuje się w pętli: I/P-O/P, I/P-FG i O/P-FG z określoną wartością wysokiego napięcia przez 1 minutę. (Typowy prąd upływowy wynosi 25mA podczas testowania z AC).


Test Hi-Pot to sposób na upewnienie się, że izolacja między obwodem pierwotnym a wtórnym jest wykonana prawidłowo. Napięcie testowe powinno być stopniowo zwiększane od 0 V do zadanego poziomu i pozostaje na zadanym poziomie przez 60 sekund z czasem narastania większym niż 1 sekunda. Jeżeli prąd upływu przepływający przez materiał izolacyjny gwałtownie wzrasta podczas przyłożenia napięcia probierczego, oznacza to nieskuteczność izolacji (przebicie dielektryczne). Efektu ulotu lub wyładowania niezupełnego nie uważa się za awarię. Po przyłożeniu napięcia testowego AC kondensatory Y są główną przyczyną prądu upływu. Kondensator 4,7 nF może powodować prąd upływu o natężeniu 5 mA. Zgodnie z przepisami UL-554, kondensatory Y należy wyjąć do testu Hi-Pot, co jest niepraktyczne w przypadku masowej produkcji. Jedynym rozwiązaniem jest zwiększenie ustawienia prądu upływu, zwykle 25mA, przyrządu testowego. Obecnie kryteria prądu upływu nie są zdefiniowane w przepisach bezpieczeństwa.

18. Jak MEAN WELL definiuje czas przełączania 1ms (BIC-2200)

Czas przełączania to okres potrzebny na zmianę kierunku przepływu prądu. Dokładne wartości przedstawiono w tabeli poniżej.

Zastosowanie urządzeń

1. W jaki sposób dobrać zasilacz do ładowania akumulatora?

MEAN WELL w ofercie posiada kilka serii ładowarek m.in. serie ENC, HEP-600C, GC, NPB, RPB i RCB (30W~10000W). Jeśli te serie nie spełniają wymagań, to jako ładowarki można użyć zwykłego zasilacza. Zalecamy wybrać modele z zabezpieczeniem przeciążeniowym w postaci ograniczenia stałoprądowego. Zasilacze z taką funkcją zapewniają stały prąd nawet kiedy zabezpieczenie jest uruchomione. Można również wybrać modele z ograniczaniem prądowym typu foldback (z redukcją prądu podczas zwarcia wyjścia), lub o stałej mocy. W tych modelach gdy akumulator jest rozładowany prąd wyjściowy będzie powili wzrastał. Szybkość wzrostu prądu zależeć będzie od pojemności akumulatora i stopnia rozładowania. Modele z zabezpieczeniem w postaci wyłączenia zasilacza (Shut-down) lub jego ponownym wzbudzaniem (Hiccup) nie są zalecane, ponieważ odcinają prąd na wyjściu. 

2. Jeśli potrzebuję zasilacza z wyjściem 24V, ale nie ma go w ofercie MEAN WELL, to czy mogę użyć dwóch zasilaczy 12V połączonych na wyjściu szeregowo aby uzyskać 24V?

Tak, można tak zrobić aby uzyskać właściwe napięcie wyjściowe, ale należy pamiętać, że znamionowy prąd wyjściowy przy połączeniu szeregowym nie powinien przekraczać maksymalnego prądu pojedynczego zasilacza w tym układzie. Zaleca się podłączyć na wyjściu zasilacza równolegle diodę , aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych kondensatorów.

Istnieje również możliwość połączenia szeregowego dwóch zasilaczy, w celu uzyskania na wyjściu napięcia symetrycznego. W takim przypadku należy połączyć zasilacze w sposob pokazany na schemacie:

3. Jeśli potrzebuje wyjścia o mocy 600W, czy można podłączyć dwa modele RSP-320 równolegle?

Nie, nie można podłączać modeli RSP-320 równolegle, gdyż nie posiadają funkcji pracy równoległej. Gdy dwa zasilacze są połączone równolegle, jeden o wyższym napięciu wyjściowym będzie bardziej obciążony i dostarczy więcej mocy (zazwyczaj całą)  do odbiornika, co będzie powodować, że zasilacze będą niezrównoważone. W takim przypadku zaleca się zastosować modele np. SDR-480P lub inne które posiadają funkcję dzielenia prądu (pracy równoległej).

4. Dlaczego zasilacz nie chce się włączyć, gdy obciążeniem jest silnik, żarówka, lub obciążenie pojemnościowe?

Jeśli do zasilacza podłączony zostanie silnik, żarówka lub obciążenie o dużej pojemności, to po jego włączeniu na wyjściu pojawi się  prąd udarowy,  który może uniemożliwiać włącznie się zasilacza.W takich przypadkach zaleca się stosowanie zasilaczy z ochroną przeciążeniową w postaci ograniczenia stałoprądowego na wyjściu.

5. Wyjście uziemiające (GND) i uziemienie obudowy (FG) jest na tym samym potencjale w zasilanym systemie, czy zasilacze MEAN WELL mogą być w nim użyte?

Tak, odkąd urządzenia  MEAN WELL są projektowane w oparciu o koncepcję izolacji, nie ma żadnego problemu z tym, że wyjście uziemiające (GND) i uziemienie obudowy (FG) są na tym samym potencjale w systemie, ale filtr EMI możne wpływać na to połączenie.

6. Podczas pracy zasilacza na obudowie pojawia się jakiś prad upływu. Czy to normalne? Czy ten prąd upływu może spowodować uszkodzenie ciała?

Ze względu na wymagania EMI, w celu poprawy kompatybilności  elektromagnetycznej (EMC) pomiędzy linie zasilania a obudowę są umieszcza się kondensatory typu Y. Te kondensatory mogą powodować powstawanie prądu upływu płynącego z linii zasilania do obudowy (zazwyczaj obudowa powinna być podłączona do uziemienia). Np. norma IEC62384-1 wymaga, by prąd ten był mniejszy niż 2mA dla sprzętu komputerowego, więc w zasadzie prąd upływu który może pojawić się na obudowie nie może uszkodzić ludzkiego ciała. Prawidłowe podłączenie do uziemiania rozwiązuje problem prądu upływu.

7. Czy jest możliwe zmniejszenie hałasu wentylatora, jeśli tak to w jakich przypadkach? 

Hałas jest bezpośrednio związana z wentylatorem (który jest wbudowany w zasilacz). Obniżenie przepływu powietrza z wentylatora oznacza zmniejszanie zdolności rozpraszania ciepła. Będzie to również wpływać na niezawodność produktów. Ponadto minimalny przepływ powietrza z wentylatorów jest zdefiniowany przez Organizację Bezpieczeństwa. Generalnie, kiedy wybieramy odpowiedni zasilacz wentylator nie jest konieczny  jeżeli moc jest poniżej 150W. Pomiędzy mocą 150W i 500W są dostępne zarówno modele bez wentylatorowe i wentylatorowe.  Dla zasilaczy o mocy powyżej  500W wentylator jest niezbędny (wyjątkiem są zasilacze na szynę DIN).  Zaleca się stosowanie modeli z funkcją kontroli pracy wentylatora  (układ dostosowuje prędkości wentylatora do obciążenia, co redukuje hałas gdy zasilacz nie jest obciążony).

8. Na co zwracać uwagę w przypadku montażu zasilacza w kierunku poziomym i pionowym?

Większość zasilaczy małej mocy i bezwentylatorowych są głównie instalowane w pozycji poziomej. Jeśli jest potrzeba zainstalować zasilacz pionowo np. ze względu na brak miejsca, należy uwzględnić obniżenie obciążenia znamionowego ze względu na odprowadzanie ciepła. Wykres zmiany dopuszczalnej temperatury otoczenia w zależności od pozycji zasilacza można znaleźć w specyfikacji. W przypadku zasilaczy z wbudowanym wentylatorem lub systemów z wymuszonym obiegiem powietrza pozycja urządzenia nie ma znaczenia. Np. w zasilaczu SP-150 wg. krzywej zmiany parametrów, różnica temperatury otoczenia pomiędzy instalacją pionowa, a poziomą wynosi 5oC. Moc wyjściowa przy wymuszonych chłodzeniu może być o 20% wyższa niż w przypadku chłodzenia konwekcyjnego.

9. Jak prawidłowo dobrać odpowiedni wyłącznik obwodu lub bezpiecznik dla zasilacza MEAN WELL?

Po stronie wejścia podczas włączania zasilacza występuje przejściowy duży prąd rozruchu. Prąd ten wynosi zazwyczaj od 20A do 70A w zależności od zasilacza i trwa od ½ do 1 cyklu wejścia AC (np. od 10ms do 20ms dla źródła AC 50Hz). Każdy wyłącznik nadprądowy lub bezpiecznik posiada swoją charakterystykę czasowo prądową. Użytkownik może wybrać wyłącznik lub bezpiecznik który ma znamionowy prąd wyższy niż prad wejściowy zasilacza i sprawdzić czy jego charakterystyka czasowo prądowa wytrzymuje duży prąd rozruchu o maksymalnym czasie trwania 1 cykl wejścia AC (np. 20ms).

Sugestie dotyczące właściwego wyłącznika można też znaleźć na stronie MEAN WELL:

 • Wejdź na stronę MEAN WELL Expo LINK: https://expo.meanwell.com/cbs/index.html
 • Wpisz odpowiednio wartości prądu rozruchowego, T50 (czas trwania min. 50% wartości prądu rozruchowego) i znamionowego prądu przemiennego, które są określone w specyfikacji.
 • Wynik należy zweryfikować.

Biorąc za przykład HLG-600H, prąd rozruchowy wynosi 70 A, T50 to 1000us, a prąd przemienny przy 230 V AC wynosi 3,3 A. Wynik zostanie wyświetlony po zakończeniu wprowadzania parametrów.

Pierwsza kolumna to model wyłącznika, pierwsza litera to charakterystyka wyłącznika, a liczba to prąd znamionowy. Na przykład B10 oznacza typ B z prądem znamionowym 10A.

Druga kolumna wskazuje maksymalną liczbę HLG-600H, które można podłączyć do jednego wyłącznika. Na przykład, jeśli wybrano B10, można podłączyć tylko jeden HLG-600H, a jeśli wybrano D16, można podłączyć cztery HLG-600H.

10. Czy ładowarka akumulatorów MEAN WELL może być użyta z akumulatorami litowymi lub innymi typami akumulatorów?

Wszystkie ładowarki MEAN WELL są przeznaczone do akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Każda bateria litowa (lub innego typu)  ma swoją własną charakterystykę ładowania/rozładowania. W przypadku niektórych ładowarek, które mogą dostosować krzywą ładowania (takich jak seria ENC / NPB), klienci mogą zaprogramować własną krzywą ładowania w zależności od charakterystyki ładowania i rozładowania akumulatorów. Proszę skontaktować się z naszą firmą, jeśli potrzebna jest inna, niestadardowa modyfikacja ładowarki.

11. Łączenie przewodów stosowanych w zasilaczach.

Aby zainstalować zasilacz, potrzebne są przewody do podłączenia zarówno obciążeń, jak źródła energii. Jest kilka punktów, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze przewodów, jednym z nich jest prąd znamionowy, który może powodować wysokie ciepło na przewodach lub w najgorszym przypadku spalenie przewodów, jeśli parametry znamionowe są przekroczone. Drugi to spadek napięcia: gdy prąd przepływa przez przewody z powodu rezystancji wewnętrznej następuje redukcja napięcia po stronie obciążenia. W tabeli przedstawiono przekroje wraz z maksymalnym sugerowanym obciążeniem dla 300V i 600V:

12. Funkcja kompensacji spadku napięcia

Użyj skręconych przewodów, podłącz +S do dodatniego końca wyjścia, a następnie -S do ujemnego końca wyjścia, jak pokazano na ilustracji. Przewody należy również trzymać z dala od kabli prądu przemiennego i kabli wyjściowych, aby zapobiec zakłóceniom.

Dodaj kondensatory na końcu wyjściowym, do którego podłączone są przewody teledetekcji, jeśli używane jest obciążenie dynamiczne (częstotliwość powyżej 1 kHz). Celem jest redukcja szumów, ponieważ zdalne wykrywanie jest funkcją wrażliwą. Dobierając odpowiedni kondensator należy pamiętać aby:

 1. Znamionowy prąd tętnienia był 0,2 razy większy niż prąd wyjściowy
 2. Napięcie znamionowe było wyższe niż napięcie wyjściowe

13. Czy możliwe jest zaprogramowanie własnej krzywej ładowania w inteligentnych ładowarkach MEAN WELL?

Tak, krzywe ładowania inteligentnych ładowarek, w tym serii ENC, RPB i RCB, można ustawić i dostosować za pomocą programatora ładowania SBP-001.

SBP-001 wykorzystując oprogramowanie PC umożliwia użytkownikom programowanie własnych krzywych ładowania.

Regulowane funkcje to:

 • Regulacja parametrów ładowania: można ustawić i regulować wartości prądu stałego (CC), napięcia stałego (CV), napięcia podtrzymania (FV)
 • Kompensacja temperatury akumulatora
 • Ustawienie limitu czasu: W pełni programowalny limit czasu podczas etapów umożliwia ustawienie wyłączenia ładowarki, aby zapobiec przeładowaniu akumulatora.

14. Czy zasilacz może pracować na dużych wysokościach?

Ograniczenia mocy MEAN WELL do działania na dużych wysokościach są następujące:

 1. Temperatura robocza powinna spadać co 3,5 ℃/1000 m dla zasilaczy bez wentylatora.
 2. Temperatura pracy powinna spadać co 5℃/1000m dla zasilaczy z wentylatorem.

*W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami

15. Czy mogę używać BIC-2200 jako zwykłej przetwornicy DC/AC, takiej jak seria NTS/NTU/TS/TN?

Nie. BIC-2200 jest kompatybilny z układem grid-tie, co oznacza, że BIC-2200 wejdzie w tryb ochrony przed pracą wyspową i nie będzie generować energii AC po odłączeniu od sieci. Dlatego BIC-2200 nie może być używany jako zwykła samodzielna przetwornica.

16. Dlaczego nie mogę korzystać z trybu bateryjnego i funkcji sterowania C/D w BIC-2200?

Tryb bateryjny i funkcja sterowania C/D - Direction Control mogą być aktywowane tylko przez interfejs komunikacyjny CANBus. Jeśli potrzebujesz tych funkcji, skontaktuj się z nami, aby zamówić model BIC-2200CAN.

17. Jaka jest różnica między systemami 3-fazowymi 3-przewodowymi a 3-fazowymi 4-przewodowymi i jak je okablować?

Istnieją dwie podstawowe konfiguracje trójfazowe: gwiazda (Y) i trójkąt (Δ). Połączenie w trójkąt polega na łączeniu źródeł zasilania lub obciążeń każdej fazy z kolei w celu utworzenia trójkątnego pierścienia. Połączenie w gwiazdę polega na połączeniu jednego końca źródeł zasilania lub obciążeń każdej fazy w jednym punkcie w celu utworzenia punktu neutralnego. Jeśli przewód neutralny zostanie poprowadzony z tego punktu neutralnego, całe połączenie będzie trójfazowe czteroprzewodowe.

Normy i regulacje

1. Dlaczego napięcie wejściowe podane w specyfikacji wynosi od 88VAC do 264VAC, natomiast na etykiecie zasilacza jest podane od 100VAC do 240VAC?

Podczas procesu weryfikacji  bezpieczeństwa urządzeń korzysta się z bardziej rygorystycznych norm  zakładając tolerancję +/-10% w zakresie napięcia wejściowego oznaczonego na zasilaczu do przeprowadzonych testów (norma IEC 62368 dopuszcza +10%, -10%). Tak więc praca urządzenia w szerszym zakresie napięcia wejściowego (wg. podanego w specyfikacji) jest dopuszczalna. Węższy zakres napięcia wejściowego oznaczony na zasilaczu jest po to, by spełnić standardy testów dotyczących bezpieczeństwa i upewniać się, że użytkownik podłączy napięcie wejściowe z prawidłowego zakresu.

2. Czy produkty MEAN WELL oznaczone symbolem CE spełniają wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej po zamontowaniu w danym systemie?

Producent nie gwarantuje na 100%, że w końcowy system będzie spełniał wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej.  Lokalizacja, okablowanie  i uziemienie urządzenia w danym systemie wpływa na jego właściwości elektromagnetyczne. Ten sam zasilacz użytkowany w różnych aplikacjach lub warunkach środowiskowych może dawać różne rezultaty. Wyniki badań producenta oparte są na konfiguracji przedstawionej w raporcie dotyczącym kompatybilności elektromagnetycznej.

3. Co to jest znak ENEC? Jaka jest różnica między ENEC a TUV w zasilaczach LED?

ENEC to europejski znak normy bezpieczeństwa.

Program opiera się na europejskim systemie certyfikacji ISO-type5, który został pierwotnie ustanowiony w 1991 roku. W programie uczestniczą 24 członkowskie jednostki certyfikujące, w tym TUV, VDE, Demko, Nemko. Na początku normy dotyczyły tylko wszelkiego rodzaju lamp i latarni. Dzięki staraniom europejskich organizacji przemysłowych i konsumenckich zakres zastosowania objął produkty oświetleniowe i ich akcesoria, przełączniki, sterowniki, złącza, sprzęgacze, wtyczki, produkty elektroniki użytkowej, sprzęt audiowizualny, sprzęt informatyczny, sprzęt AGD, izolację bezpieczeństwa transformatory, urządzenia elektryczne, filtry i inne produkty. Nowa generacja zasilaczy LED firmy MEAN WELL wystąpiła obecnie o znak ENEC. Kod jednostki legalizacyjnej jest dodany po znaku ENEC. Na przykład ENEC05 reprezentuje logo ENEC wydane przez DEKRA, a ENEC17 reprezentuje logo ENEC wydane przez TUV RH. Typowe kody ENEC są następujące.Różnica między ENEC a TUV dla zasilaczy LED polega na tym, że ENEC oprócz przepisów bezpieczeństwa EN 61347-1 i EN 61347-2-13 powinien również spełniać wymagania dotyczące wydajności EN 62384. Na przykład zasilacz LED będzie wymagał testowania przez 200 godzin w warunkach testowych.

4. Co oznacza klasa 2 (class 2), klasa II i skrót LPS? Czy są jakieś różnice pomiędzy klasą I i klasą II?

 • Klasa I: Urządzenia  w których ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym uzyskuje się  stosując izolację podstawową, oraz poprzez odpowiednie podłączenie urządzenia  do przewodu ochronnego  w budynku. Oznacza to, że zasilacza impulsowy klasy I ma wyście do podłączenia uziemienia.
 • Klasa II: Urządzenie  w którym ochrona przed porażeniem nie zależy tylko od izolacji podstawowej, ale od dodatkowych środków bezpieczeństwa  takich jak podwójna  lub wzmocniona izolacja ( ochrona nie zależy od przewodu uziemiającego lub warunków instalacji). Oznacza to, że zasilacza impulsowy klasy II na ma wyjścia do podłączenia uziemienia.
 • LPS (Limited Power Sources): Gdy obwód elektroniczny jest zasilany przez źródło o ograniczonej mocy prąd wyjściowy i moc są ograniczone, przez co niebezpieczeństwo pożaru może być znacznie zredukowane. Tak więc bezpieczne odległości i palność komponentów mogą być również znacznie niższe. W ten sposób  koszty projektowania zasilaczy impulsowych z LPS może być niższy  w porównaniu do zasilaczy bez LSP.

 5. Co to jest  SELV? Czy wszystkie zasilacze MEAN WELL są zgodne z SELV?

SELV (Separated or Safety Extra-Low Voltage) - jest to obwód bardzo niskiego napięcia (ELV) bez uziemienia. Rozporządzenie to dotyczy obwodu po stronie wtórnej zasilacza. Układ powinien być tak zaprojektowany aby zagwarantować, że w normalnych warunkach pracy napięcie między dwoma dotykanymi punktami powinno być mniejsze niż 42.4V (w szczycie) lub 60VDC. Dla urządzeń klasy I dotyczy "pomiędzy każdym dotykowym punktem, a uziemieniem". W warunkach uszkodzenia, napięcia pomiędzy dwoma przewodami obwodu SELV i między jednym przewodem a uziemieniem nie mogą przekraczać 42,4V(w szczycie) lub 60VDC na okres dłuższy niż 0,2 sekundy. Ponadto granica 71V (w szczycie) lub 120VDC nie może być przekroczona.  Zgodnie z wymaganiami podanymi poniżej, zasilacze impulsowe MEAN WELL mogą być zgodne z SELV:

 • IEC 60950-1 (zasilacze dla urządzeń informatycznych): napięcie na wyjściu jest mniejsze niż 60VDC w normalnych warunkach.
 • IEC 61347-2-13 (zasilacze LED): napięcie na wyjściu jest mniejsza niż 120VDC w normalnych warunkach.

6. Jaki jest status wdrożenia dyrektywy WEEE w MEAN WELL?

Od czasu obowiązywania nowej dyrektywy WEEE 2012/19/UE obowiązkowi rejestracji podlega znacznie więcej urządzeń niż w starej dyrektywie 2002/96/WE. Przykładowo od 15 sierpnia 2018 r. obowiązek dotyczy również mebli i odzieży czy tekstyliów z funkcjami elektrycznymi.

Zgodnie z przepisami WEEE, oprócz dostarczania raportów z demontażu produktów 3R (reduce, reuse, recycle), każdy kraj członkowski musi również ustanowić kompletny system recyklingu dla producentów w celu rejestracji i terminowego zgłaszania wyników statystycznych.

 Powyższe produkty ogólnie odnoszą się do produktów systemu END. Firma MEAN WELL będzie nadal dostarczać raport 3R z demontażu adapterów i zewnętrznych ładowarek do akumulatorów, aby sprzedawca systemu mógł przeprowadzić ostateczną ocenę wskaźnika regeneracji.

kategorie urządzeń  odzyskiwanie
ponowne użycie i recykling

Źródła ciepła

Urządzenia, których wymiar zewnętrzny jest większy niż 50 cm (wyposażenie duże)

85% 80%
Ekrany, Monitory i urządzenia o powierzchni większej niż 100 cm2 80% 70%
Urządzenia o wymiarze zewnętrznym mniejszym niż 50 cm (sprzęt małogabarytowy) Urządzenia małogabarytowe przeznaczone dla technologii informacyjnej i telekomunikacyjnej, których wymiary zewnętrzne są mniejsze niż 50 cm. 75% 55%
Lampy - 81%

 Zgodnie z przepisami WEEE, oprócz dostarczania raportów z demontażu produktów 3R, każdy kraj członkowski musi również ustanowić kompletny system recyklingu dla producentów w celu rejestracji i terminowego zgłaszania wyników statystycznych Komitetu Wykonawczego.

 Powyższe produkty ogólnie odnoszą się do produktów systemu END. Firma MEAN WELL będzie nadal dostarczać raport 3R z demontażu adapterów i zewnętrznych ładowarek do akumulatorów, aby sprzedawca systemu mógł przeprowadzić ostateczną ocenę wskaźnika regeneracji.

7. Co to jest LVLE? Jakie zasilacze spełniają wymagania LVLE?

Zgodnie z poniższą definicją UL8750:

 1. Napięcie wyjściowe 0-30 Vdc: Maksymalnie 8 amperów
 2. Napięcie wyjściowe 30-60Vdc: 150/V amperów

Jeśli zasilacze spełniają wymogi LVLE, produkt końcowy nie wymaga obudowy przeciwpożarowej.

8. Co to jest MOOP i MOPP?

 1. MOOP: środki ochrony operatora
 2. MOPP: środki ochrony pacjenta
 3. MOP: ogólne środki ochrony dla sprzętu medycznego i opieki zdrowotnej

Deklaracja produktów MW 2xMOPP oznacza, że produkt MW może zapewnić pacjentowi podwójną ochronę przez wzmocnioną izolację.

8. Jaka jest różnica między EN 61558-1/EN 61558-2-16. EN 60335-1 i EN 62368-1?

Różne wymagania przedstawiono w poniższej tabeli, tabela dotyczy wysokości mniejszej niż 2000 m, stopnia zanieczyszczenia 2, OVC II i napięcia znamionowego poniżej 250 V AC:

 

  EN 62368-1 EN 61558-1
EN 61558-2-16
EN 60335-1
Sprzęt DC/DC tak nie tak
Wymóg izolacji między SELV a ochronnym przewodem uziemiającym brak tak (izolacja podstawowa) tak (izolacja podstawowa)
Ograniczenie dla prądu upływowego doziemnego 7.07mApk 2mArms 2mArms
Wymagania dotyczące testu rozładowania pojemności 2 sec < tabela 5 IEC 62368-1 1sec < 60V 1sec < 34V
Requirement for bonding trace Z rozmiarami zacisków, które są nie więcej niż o jeden rozmiar mniejsze niż w tabeli 32 normy IEC 62368-1; lub z ograniczonym testem zwarciowym z załącznika R; Należy przeprowadzić test uziemienia 40A Należy przeprowadzić test uziemienia 25A, a liczba użytych ścieżek uziemienia nie powinna być mniejsza niż dwie
Badanie wytrzymałości elektrycznej izolacji 2500Vdc  2100Vac 1060Vac
Badanie wytrzymałości elektrycznej wzmocnionej izolacji 4000Vdc 4200Vac 3120Vac
Test palności przewodów brak tak
Minimalna grubość izolacji dla taśmy izolacyjnej Nie wymagana, ale stosuje się dwie lub więcej warstw; powinna być większa niż 0,15 mm dla dodatkowej izolacji
powinna być większa niż 3,3 mm w przypadku izolacji wzmocnionej
Minimalna grubość izolacji dla arkusza izolacyjnego powinna być większa niż 0,4 mm w przypadku izolacji dodatkowej lub izolacji wzmocnionej powinna być większa niż 0,5 mm dla izolacji dodatkowej i powinna być większa niż 1,0 mm dla izolacji wzmocnionej
Zmostkowana pojemność Zastosowano jedną lub więcej zmostkowanych pojemności Zastosowano jedną lub więcej zmostkowanych pojemności Nie może być mniej niż dwie użyte zmostkowane pojemności

 

9. Jeśli stężenie sześciowartościowego chromu (Cr6+) przekracza > 0,13 ug/cm2 (IEC-62327-7-1 2015), czy oznacza to, że nie spełnia on normy RoHs?

 1. Zgodnie z IEC-62327-7-1 2015, jeśli wynik testu sześciowartościowego chromu (Cr6+) > 0,13 ug/cm2, oznacza to tylko istnienie Cr6+, ale nie oznacza to, że nie spełnił wymagań RoHs (<1000 ppm (mg/kg).
 2. Korzystanie z ISO3613 to kolejny łatwy sposób oceny wyniku. Pomnóż grubość powłoki i gęstość powłoki (ug/cm2 -> ppm(mg/kg). Np. (Cr6+)2 ug/cm2, grubość powłoki: 5 um, gęstość powłoki: 7,14 g • cm-3. wynik to 2 ug/cm2 * 5um * 7,14 g • cm−3=71,4 ppm (mg/kg)
 3. Jeśli wynik nadal nie jest jasny, skorzystaj z rozporządzenia 2011/65/UE、2015/863/UE do ostatecznej oceny.

Inteligentne zasilacze MEAN WELL

1. Jakie są inteligentne produkty MEAN WELL?

Inteligentne produkty MEAN WELL to produkty wyposażone w interfejsy komunikacyjne, których parametry i funkcjonalność można regulować lub zmieniać za pomocą interfejsów. Weźmy na przykład RPB-1600, inteligentną ładowarkę do akumulatorów, użytkownicy mogą łatwo dostosować krzywe ładowania do różnych typów akumulatorów dzięki protokołowi komunikacyjnemu PMBus. MEAN WELL dzieli inteligentne produkty na cztery sekcje: PMBus, magistrala CAN, DALI, DALI-2 i KNX. Przeczytaj poniższe informacje, aby uzyskać więcej informacji.

 • PMBus

PMBus to skrót od Power Management Bus, który jest protokołem zarządzania zasilaniem w otwartym standardzie, charakteryzującym się elastycznością i bardzo uniwersalnością. Za pomocą protokołu PMBus można dokonywać ustawień parametrów, takich jak napięcie/prąd wyjściowy, raporty o stanie itp. Modele są jak poniżej:

RCP-2000

RCP/RPB/RCB-1600

RSP-1600PM

DRP/DBR/DBU-3200

DPU-3200PM

PHP-3500

UHP-1500/2500

HEP-1000

HEP-2300PM

SHP-10KPM

CMU2C-P

 • CANBus

Magistrala Controller Area Network to szeregowa magistrala komunikacyjna zaprojektowana z myślą o solidności i wydajności. Za pomocą protokołu CANBus można dokonywać ustawień parametrów, takich jak napięcie/prąd wyjściowy, raporty o stanie itp. Modele są jak poniżej:

RSP/RCP/RPB/RCB-1600CN

DPU/DRP/DBU/DBR-3200CN

PHP-3500CN

UHP-1500CN/2500CN

HEP-1000CN

HEP-2300

SHP-10K

DRS-240CAN/480CAN

CMU2C-C

 • MODBus

Modbus to protokół transmisji danych, który został pierwotnie zaprojektowany dla sterowników PLC. Istnieje wiele wariantów protokołów Modbus, MEAN WELL wybrał Modbus RTU (Remote Terminal Unit) z EIA-485 ze względu na elastyczność i wydajność. Modele są jak poniżej:

HEP-2300MOD

SHP-10KMOD

DRS-240/480

 • DALI

DALI oznacza Digital Addressable Lighting Interface, cyfrowy, przyjęty na całym świecie język używany do sterowania oświetleniem, takim jak sterowniki LED. Te produkty/sterowniki z protokołem są w stanie współpracować ze sterownikiem DALI tworząc inteligentne oprawy do użytku wewnętrznego. Modele są jak poniżej:

LCM-25DA/40DA/60DA

LCM-40UDA/60UDA

ELG-75CDA/100CDA/150CDA/200CDA/240CDA

ELG-75DA/100DA/150DA/200DA/240DA

HLG-320-CDA

HBG-100DA/160DA/200DA/240DA

HBC-100PDA/160PDA

HVGC-480ADA/650DA

ODLC-45DA/65DA

LDC-35DA/55DA/80DA

PWM-60DA/90DA/120DA

IDLC-45DA/65DA

IDPC-45DA/65DA

DAP-04

LDD-H-DA

 • DALI-2

DALI-2 to zaktualizowana wersja DALI. Produkty/sterowniki DALI-2 mogą nie tylko współpracować z kontrolerami aplikacyjnymi i urządzeniami wejściowymi DALI-2, ale także mogą być instalowane w systemie DALI. Modele są jak poniżej:

LCM-25DA2/40DA2/60DA2

PWM-60DA2/90DA2/120DA2/200DA2

ELGC-300-L/M/H-ADA

HBGC-300-L/M/H-ADA

HVGC-1000-L/M/H-DA

LDC-55DA2

LCM-40TW

DLC-02

 • KNX

KNX to otwarty standard automatyki budynków komercyjnych i domowych. Steruje wszystkimi systemami automatyki budynkowej, takimi jak: oświetlenie, ogrzewanie, chłodzenie i wentylacja, żaluzje/rolety. Produkty/sterowniki z protokołem mogą współpracować ze sterownikami i przełącznikami KNX tworząc małą sieć domową lub zostać zainstalowane w inteligentnym budynku komercyjnym. Modele są jak poniżej:

LCM-25KN/40KN/60KN

PWM-60KN/120KN

KAA-8R(-10)

KAA-4R4V(-10)

KDA-64

KNX-40E-1280D

DLC-02KN

 

2. Iloma jednostkami można sterować za pomocą aplikacji CASAMBI?

To 125 punktów, które mogą być kontrolowane jednocześnie przez aplikację CASAMBI.

3. Jaka jest różnica między liniowymi i logarytmicznymi krzywymi ściemniania w DALI?

Wzrost jasności w stałym/liniowym tempie nie jest obserwowany jako liniowy wzrost dla ludzkich oczu. Źródło światła, którego krzywa ściemniania w trybie logarytmicznym przedstawia liniowy wzrost dla ludzkiego oka. Użytkownicy w systemie DALI mają do wyboru liniowe i logarytmiczne krzywe ściemniania.

4. Jaka jest maksymalna odległość komunikacji dla produktów MEAN WELL wyposażonych w interfejs komunikacyjny CANbus?

Produkty z magistralą CANbus firmy MEAN WELL spełniają wymagania normy ISO 11898, a szybkość magistrali wynosi 250 kb/s. Maksymalna odległość komunikacyjna wynosi 150 m.

5. Jaka jest główna różnica między DALI-1 a DALI2? Na co zwrócić uwagę przed użyciem?

DALI-2 to ulepszona wersja DALI-1. DALI-2 został dostosowany i zoptymalizowany pod kątem następujących treści.

 1. Bardziej precyzyjna specyfikacja tolerancji elektrycznych i przebudowa specyfikacji sprawiają, że DALI-2 jest bardziej niezawodne
 2. DALI-2 dodaje 14 nowych poleceń/funkcji. Wprowadzony został między innymi przedłużony czas zanikania, którego zakres wynosi od 0,1 sekundy do 16 minut.
 1. DALI-2 optymalizuje sekwencję komunikacji między kontrolerem aplikacji, urządzeniem wejściowym i osprzętem sterującym, umożliwiając współpracę urządzeń różnych producentów na tej samej magistrali DALI.
 2. Produkty DALI-2 muszą być w pełni certyfikowane przez stowarzyszenie DiiA, zanim będą mogły używać znaku towarowego DALI-2.

     Produkty DALI-1 i DALI-2 mogą być używane razem. Problem ze zgodnością przedstawiono w poniższej tabeli.

Konfiguracja Opis
Kontroler DALI-2 z urządzeniami DALI-1 Zgodność, ale brak funkcji DALI-2 w sterownicach DALI-1
Urządzenia DALI-2 w systemie DALI-1 Zgodność

6. Jaka jest maksymalna długość kabla komunikacyjnego dla magistrali DALI/KNX/CAN/PMBus?

 

Interfejs Długość [m] Kabel
DALI 300 1,5mm2
KNX

Zasilacz KNX – urządzenie KNX: 350

urządzenie KNX - urządzenie KNX: 700
Kabel KNX
CANBus 150 kabel komunikacyjny
PMBus 10 kabel komunikacyjny

  

7. Gdzie mogę uzyskać listy komend dla protokołów komunikacyjnych?

W przypadku modeli wyposażonych w PMBus, takich jak RCP-1600, należy zapoznać się z rozdziałem dotyczącym interfejsu komunikacyjnego w instrukcji obsługi.

https://www.meanwell.com/productManual.aspx

8. Dlaczego moje sterowniki DALI nie mogą być adresowane przez urządzenie nadrzędne DALI?

W tabeli podano kilka najczęstszych powodów:

Możliwa przyczyna Sugerowane rozwiązanie

Do sterownika nie jest podłączony prąd zmienny

Spróbuj ponownie po włączeniu zasilania

Linia komunikacyjna DALI jest wyłączona

Spróbuj ponownie po podłączeniu do magistrali

Uszkodzony sterownik lub kontroler

Skontaktuj się z producentem w celu naprawy

 

9. Wystąpił problem z komunikacją w moich urządzeniach z magistralą PMBus/CAN, jak mogę go rozwiązać?

W tabeli podano kilka najczęstszych powodów:

Możliwa przyczyna Sugerowane rozwiązanie
Błąd adresowania Ustaw 100 kHz dla modeli PMBus i 250 kb/s dla modeli z magistralą CAN
Zasilanie jest WYŁĄCZONE Spróbuj ponownie po włączeniu zasilania
Linia komunikacyjna jest wyłączona Spróbuj ponownie po podłączeniu do magistrali
Zakłócenia i szumy Dodaj izolujący układ scalony przed MCU lub kontrolerem, aby zredukować szum

 

10. Jak zwiększyć niezawodność komunikacji dla magistrali CAN?

W ramach sygnalizacji różnicowej dodanie rezystorów zakończeniowych na obu końcach magistrali może zminimalizować odbicie sygnału, a następnie zwiększyć niezawodność komunikacji interfejsu. Odpowiedni rezystor to 120 omów +/- 10 omów z mini mocą znamionową 220 mW.

11. Dlaczego prąd nie może być ustawiony na zero podczas korzystania z CANBus?

Parametry regulacji prądu podczas korzystania z CANBus służą w rzeczywistości do regulacji ograniczenia prądu. Funkcja ta działa podobnie jak funkcja PC, którą MEAN WELL implementuje do innych zasilaczy przemysłowych.

Pozostałe

1. Czy oprogramowanie do monitorowania inwertorów serii TS i TN jest w zestawie z urządzeniem?

Oprogramowanie do monitorowania  przetwornic TS i TN  jest bezpłatne. Można je pobrać z naszej strony internetowej lub ze strony producenta.

 

 

Skontaktuj się ze specjalistą Elmark

Masz pytania? Potrzebujesz porady? Zadzwoń lub napisz do nas!