Pytania i odpowiedzi o zasilanie - MEAN WELL

09.12.2020 How to / Zasilanie
Pytania i odpowiedzi - MEAN WELL
Wizerunek autora
Łukasz Szymczak
Producent: MEAN WELL
 • Energetyka
 • Zakłady przemysłowe
 • Inteligentne miasta

Zachęcamy do zapoznania się z listą najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi od naszych Klientów na temat rozwiązań zasilania. 

Liczymy, że dzięki tym informacjom uda się Państwu zbudować łatwiej i szybciej odpowiedni system zasilania.

Spis treści

Funkcjonowanie urządzeń

1. Na co zwracać uwagę przy wyborze zasilacza impulsowego?

 1. Aby zwiększyć niezawodność zasilacza impulsowego sugerujemy wybrać model posiadający moc o 30% wyższą, niż aktualnie potrzebna. Na przykład, jeśli system potrzebuje źródła o mocy 100W, sugerujemy by użytkownik wybrał zasilacz o mocy wyjściowej 130W lub większej. W ten sposób, można skutecznie zwiększyć niezawodność zasilacza w danym systemie.
 2. Trzeba rozważyć w jakiej temperaturze otoczenia urządzenie będzie pracować, oraz czy jest dodatkowe urządzenie rozpraszające ciepło.  Jeśli urządzenie będzie pracować w środowisku o wysokiej temperaturze, to  trzeba uwzględnić spadek mocy wyjściowej. Zależność  mocy wyjściowej od temperatury otoczenia przedstawia wykres  umieszczony w specyfikacji urządzenia.
 3. Dobór funkcji w oparciu o aplikację
  1. funkcje zabezpieczeń : nadnapięciowe, termiczne, przeciążeniowe itd.
  2. funkcje aplikacji: sygnalizacyjne (np. zasilanie OK, zasilania brak), zdalnej kontroli, kompensacji napięcia itd.
  3. funkcje specjalne: korekta współczynnika mocy (PFC), nieprzerwanego zasilania energii (UPS)
 4. Trzeba upewnić się, że model spełnia normy i standardy bezpieczeństwa wymagane w danej aplikacji.

2. Czy zasilacze Mean Well mogą być użyte w zakresie częstotliwości 45Hz~440Hz? Jeśli tak, to co się stanie?

Zasilacze Mean Well mogą pracować w tym zakresie częstotliwości. Jeśli częstotliwość jest zbyt niska, to sprawność również będzie niska. Np. gdy zasilacz SP-200-24 jest obciążony i podłączony do napięcia 230VAC, a częstotliwość wynosi 60Hz, to sprawność będzie na poziomie około 84%, natomiast gdy częstotliwość napięcia sieciowego będzie równa 50Hz, to sprawność zasilacza wyniesie około 83,8%. Jeśli częstotliwość jest zbyt duża, to współczynnik mocy zasilacza wyposażonego w układ korekcji współczynnika mocy (PFC) będzie zredukowany, a to może powodować wyższy prąd upływu. Np. gdy zasilacz SP-200-24 jest podłączony do 230VAC i obciążony znamionowo, częstotliwość jest na poziomie 60Hz to współczynnik mocy wynosi 0,93 a prąd upływu około 0,7mA. Natomiast gdy częstotliwość na wejściu AC będzie na poziomie 440Hz, to współczynnik mocy wyniesie 0,75, a prąd upływy około 4,3mA.

3. Podczas testowania zasilacza dwuwyjściowego, napięcie na kanale +5V jest poprawne, natomiast ma napięcie na kanale +12V jest spoza zakresu ze specyfikacji. Co się dzieje?

Istnieją pewne wymagania dotyczące minimalnego obciążenia zasilaczy wielowyjściowych Mean Well, są one określone w specyfikacji i należy się z nimi zapoznać przed podłączeniem obciążenia.  Gdy stan obciążenia  wynosi 5V/4A, 12V/0A to napięcie wyjściowe z kanału 12V będzie wynosiło około 12.8V, jest to ponad wartość napięcia odchylenia podanego w specyfikacji (12,72V). Jeśli dodamy minimalne obciążenie 0.2A na kanale 12V, to napięcie zmniejszy się do około 12.3, które jest zgodne ze specyfikacją.

4. Dlaczego zasilacz wyłącza się podczas pracy, oraz czy po wyłączeniu się mogę go uruchomić ponownie?

Zazwyczaj dwie okoliczności powodują wyłączanie się zasilacza. Pierwsza z nich to włącznie się zabezpieczenia przeciążeniowego. Aby temu zaradzić zaleca się sprawdzić czy obciążenie nie jest zbyt duże i je zmniejszyć, lub zastosować zasilacz o większej mocy. Drugą przyczyną może być włączenie się zabezpieczenia termicznego gdy temperatura wewnątrz zasilacza osiągnie zadaną wartość. Należy odczekać aż temperatura spadnie. Oda  rozwiązania chronią zasilacz przed uszkodzeniem poprzez wyłączenie go. Po ustąpieniu warunków wywołujących zabezpieczenie, zasilacz będzie pracował poprawnie.

5. Dlaczego wentylator nie działa po włączeniu niektórych modeli?

Niektóre modele zasilaczy sterują wentylatorem na podstawie wewnętrznej temperatury, tak aby zwiększyć  jego żywotność. Np. temperatura włączenia wentylatora dla zasilaczy serii  S-240 wynosi ≥40oC. Jeśli temperatura wewnętrzna nie osiągnie żądanej wartości, wentylator nie włączy się, aż do momentu gdy otrzymania sygnału startu.

6. Co to jest prąd rozruchowy? Czy go zauważymy?

Po stronie wejścia w momencie włączenia zasilania następuje duży impuls prądu ( w zależności od zasilacza od 20A do 70A, trwający ½-1 cyklu tj. 1/120~1/60 sekundy przy częstotliwości AC 60Hz), a następnie prąd spada do nominalnej wartości. Prąd rozruchowy pojawia się za każdym razem po włączeniu zasilania. Nie uszkodzi on zasilacza, ale nie zaleca się szybko włączać i wyłączać zasilacza w krótkim czasie. Ponadto przy włączaniu w tym samym czasie kilku zasilaczy po stronie zasilania sieciowego może nastąpić odcięcie napięcia i włączy się zabezpieczenie z powodu zbyt dużego prądu rozruchu. W takim przypadku zaleca się włączać zasilacze pojedynczo, lub z wykorzystaniem funkcji zdalnego włączania/wyłączania (jeśli dany model ją posiada).

7. Co to jest PFC?

Skrót PFC oznacza korekcję współczynnika mocy (Power Factor Correction). Celem PFC jest poprawa stosunku mocy pozornej do mocy czynnej. W zasilaczach Mean Well współczynnik mocy wynosi tylko około 0,4 ~ 0,6 w modelach bez funkcji  PFC, natomiast w modelach z funkcją PFC współczynnik mocy może osiągnąć powyżej 0,95. Wzory obliczeniowe jak poniżej:

 • Moc pozorna = napięcie wejściowe x prąd wejściowy (VA)
 • Moc czynna = Napięcie wejściowe x Prąd wejściowy x współczynnik mocy (W)

Z punktu widzenia przyjaznego środowisku w celu stałego zapewnienia energii elektrycznej na rynku,  elektrownia musi generować moc, która jest większa niż moc pozorna. Prawdziwe wykorzystanie energii elektrycznej powinno być określone przez moc czynną. Zakładając, że współczynnik mocy zasilacza wynosi 0,5 elektrownia musi produkować więcej niż 2VA by dostarczyć 1W mocy czynnej. Natomiast gdy współczynnik mocy wynosi 0,95 to elektrownia musi jedynie wytworzyć około 1,06VA by dostarczyć 1W mocy czynnej, co jest bardziej efektywne.

8. Jaka jest różnica pomiędzy  pinem -V a COM zaznaczonymi na wyjściu?

COM (common) oznacz wspólną masę. Poniżej wyjaśnienie:

 • Pojedyncze wyjście: potencjał dodatni (+V), potencjał ujemny  (–V)
 • Kilka wyjść (wspólna masa): potencjał dodatni (+V1, +V2… ), potencjał ujemny (COM)

9. W katalogu Mean Well jest opis „wejście AC i DC”, co to oznacza?

Ze względu na różnie projektowane obwody,  w zasilaczach Mean Well występuje kilka typów wejść (√2VAC=VDC) :

 1. 85 ~ 264VAC;120 ~ 370VDC
 2. 176 ~ 264VAC;250 ~ 370VDC
 3. 85 ~ 132VAC/176~264VAC (przełączany zakres 115/230VAC);  250 ~ 370VDC
 4. 180 ~ 550VAC; 254 ~ 780VDC

W przypadku modeli z zakresem a) i b) zasilacze pracują prawidłowo bez względu na rodzaj napięcia AC czy DC. W niektórych modelach trzeba poprawnie podłączyć bieguny wejściowe, biegun dodatni podłączyć do AC/L, biegu ujemny do AC/N. Czasami wymaga się odwrotnego podłączenia tzn. biegun dodatni do AC/N natomiast biegun ujemny do AC/L (informacja o właściwym podłączeniu powinna być w specyfikacji). Jeśli użytkownik źle podłączy bieguny, to zasilacz nie uszkodzi się, a by pracował poprawnie wystarczy zmienić biegunowość.
W przypadku modeli z zakresem c) należy się upewnić, że przełącznik 115/230VAC jest w prawidłowej pozycji. Jeśli przełącznik będzie w pozycji 115VAC, a napięcie wejściowe będzie wynosić 230VAC, wówczas zasilacz ulegnie uszkodzeniu.

10. Co to jest MTBF? Czym to się różni  od pojęcia ‘cyklu życia’?

MTBF jest miarą tego jak solidny jest produkt.  Parametr  ten jest zwykle podawany w jednostkach godzin, im wyższy MTBF tym bardziej niezawodny produkt (nie jest to czas niezawodnej pracy urządzenia!). MTBF i cykl życia to wskaźniki niezawodności.  Jako podstawę określenia MTBF  Mean Well korzysta z modelu MIL-HDBK-217F. Oczekiwana niezawodność jest prognozowana na podstawie oceny komponentów (wyłączając wentylatory). Prawdopodobieństwo poprawnego działania urządzenia pracującego przez czas podany w MTBF będzie wynosić 36,8% (e-1=0.368). Jeśli zasilacz jest ciągle używany poprzez dwukrotność czasu MTBF, prawdopodobieństwo poprawnego działania będzie wynosić  około 13,5% (e-2=0.135).  
Cykl życia jest  określany dla kondensatora elektrolitycznego (w zależności od  temperatury pracy) i służy do oszacowania przybliżonej żywotności zasilacza.  Na przykład dla zasilacza  SP-750-12 MTBF = 769.3K godzin; kondensator elektrolityczny C108 ma cykl życia = 202.2K godzin w temp. = 45oC (  948K godzin w temp. = 25oC).

11. Co to jest układ kontroli wentylatora dla zasilaczy z chłodzeniem wentylatorowym?

Wentylator chłodzący ma stosunkowo krótki czas życia w porównaniu do pozostałych komponentów zasilacza (typowo MTTF Mean Time To Failure średni czas do awarii wynosi około 5000-10000 godzin). W wyniku zmiany metody pracy wentylatora można przedłużyć jego czas pracy. Najpopularniejsze metody  sterownia to:

 1. Kontrola temperatury – jeśli wewnętrzna temperatura zasilacza wykryta przez czujnik temperatury  przekracza zadany  próg, wówczas wentylator zacznie pracować z pełną prędkością.  Natomiast jeśli wewnętrzna temperatura jest poniżej założonego progu wówczas wentylator wyłączy się lub będzie pracował z połową prędkości maksymalnej. Ponadto wentylatory w niektórych zasilaczach są sterowane liniowo przez co prędkość wentylatora może zmieniać się synchronicznie w zależności od różnej temperatury wewnętrznej.
 2. Kontrola obciążenia – jeśli obciążenie zasilacza przekracza zadany próg wówczas wentylator pracuje z pełną prędkością, natomiast gdy obciążenie jest mniejsze,  wentylator nie pracuje, lub obraca się z połową obrotów.

12. Co to są sygnały “power good” i “power fail” i jak je można wykorzystać ?

Niektóre zasilacze posiadają wyjścia „Power Good” (zasilanie prawidłowe) wysyłające sygnał gdy zasilacz jest włączony, oraz  "Power Fail" wysyłające, gdy zasilacz jest wyłączony. Może to być wykorzystywane w celu monitoringu i kontroli pracy urządzenia.

 • Power Good: gdy na wyjściu zasilacza napięcie osiągnie 90% napięcia znamionowego, to w ciągu 10-500ms zostanie wysłany sygnał TTL (około 5V).
 • Power Fail: zanim na wyjściu zasilacza napięcie spadnie poniżej 90% napięcia znamionowego, sygnał „power-good” będzie wyłączony co najmniej 1ms wcześniej.

13. Co jest minimalne wymagane obciążenie zasilacza i jak je odczytać ze specyfikacji.

Wielowyjściowe zasilacze Mean Well np. takie jak z dwoma kanałami (lub więcej), posiadają minimalne wymagania odnośnie obciążenia wyjścia. Zalecane jest zapoznanie się z nimi przed użyciem urządzenia. Dla prawidłowego działania, każdy kanał musi mieć dostarczone minimalny prąd, ponieważ jego brak może powodować niestabilność napięcia wyjściowego, lub przekroczenie zakresu tolerancji. Wymagania odnośnie minimalnego obciążenia można odczytać ze specyfikacji (pozycja „CURRENT RANGE”) jak na przykładzie poniżej:
Kanał 1 wymaga minimalnego prądu 2A, kanał 2 wymaga 0,5A, kanał 3 wymaga 0,2A, kanał 4 wymaga 0,2A.

14. Mam inwertor TN-1500/TN-3000. Dlaczego dioda sygnalizująca AC IN nie świeci się, jeśli napięcie sieciowe zostało podłączone?

Zgodnie ze standardami napięcia sieciowego w różnych krajach, wyjście inwertora TN-1500/3000 jest rożne. W wersji 110VAC można zmienić do 100, 110, 115, 120VAC. Podobnie w TN-1500/3000 w wersji na 230VAC można zmieniać napięcie na 200, 220, 230, 240VAC. Gdy inwertor ustawiony jest w tryb UPS, a wahania napięcia sieciowego przekraczają ± 15% ustawionego napięcia wyjściowego,  inwertor przełącza źródło zasilania z sieci na pracę z baterii, by zapewnić odpowiednie napięcie wyjściowe.  Wówczas dioda AC IN na przednim panelu inwertora nie świeci się.

Zastosowanie urządzeń

1. W jaki sposób dobrać zasilacz do ładowania akumulatora?

Mean Well w ofercie posiada kilka serii ładowarek m.in. serie ESC, GC, PA i PB (30W~10000W). Jeśli te serie nie spełniają wymagań, to jako ładowarki można użyć zwykłego zasilacza. Zalecamy wybrać modele z zabezpieczeniem przeciążeniowym w postaci ograniczenia stałoprądowego. Zasilacze z taką funkcją zapewniają stały prąd nawet kiedy zabezpieczenie jest uruchomione. Można również wybrać modele z ograniczaniem prądowym typu foldback (z redukcją prądu podczas zwarcia wyjścia), lub o stałej mocy. W tych modelach gdy akumulator jest rozładowany prąd wyjściowy będzie powili wzrastał. Szybkość wzrostu prądu zależeć będzie od pojemności akumulatora i stopnia rozładowania. Modele z zabezpieczeniem w postaci wyłączenia zasilacza (Shut-down) lub jego ponownym wzbudzaniem (Hiccup) nie są zalecane, ponieważ odcinają prądu na wyjściu. 

2. Jeśli potrzebuję zasilacza z wyjściem 24V, ale nie ma go w ofercie Mean Well, to czy mogę użyć dwóch zasilaczy 12V połączonych na wyjściu szeregowo aby uzyskać 24V?

Tak, można tak zrobić aby uzyskać właściwe napięcie wyjściowe, ale należy pamiętać, że znamionowy prąd wyjściowy przy połączeniu szeregowym nie powinien przekraczać maksymalnego prądu pojedynczego zasilacza w tym układzie. Zaleca się podłączyć na wyjściu zasilacza równolegle diodę , aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych kondensatorów.

3. Jeśli potrzebuje wyjścia o mocy 600W, czy można podłączyć dwa modele SP-320 równolegle?

Nie, nie można podłączać modeli SP-320 równolegle, gdyż nie posiadają funkcji pracy równoległej. Gdy dwa zasilacze są połączone równolegle, jeden o wyższym napięciu wyjściowym będzie bardziej obciążony i dostarczy więcej mocy (zazwyczaj całą)  do odbiornika, co będzie powodować, że zasilacze będą niezrównoważone. W takim przypadku zaleca się zastosować modele np. SDR-480P lub inne które posiadają funkcję dzielenia prądu (pracy równoległej).

4. Dlaczego zasilacz nie chce się włączyć, gdy obciążeniem jest silnik, żarówka, lub obciążenie pojemnościowe?

Jeśli do zasilacza podłączony zostanie silnik, żarówka lub obciążenie o dużej pojemności, to po jego włączeniu na wyjściu pojawi się  prąd udarowy,  który może uniemożliwiać włącznie się zasilacza.W takich przypadkach zaleca się stosowanie zasilaczy z ochroną przeciążeniową w postaci ograniczenia stałoprądowego na wyjściu.

5. Wyjście uziemiające (GND) i uziemienie obudowy (FG) jest na tym samym potencjale w zasilanym systemie, czy zasilacze Mean Well mogą być w nim użyte?

Tak, odkąd urządzenia  Mean Well są projektowane w oparciu o koncepcję izolacji, nie ma żadnego problemu z tym, że wyjście uziemiające (GND) i uziemienie obudowy (FG) są na tym samym potencjale w systemie, ale filtr EMI możne wpływać na to połączenie.

6. Podczas pracy zasilacza na obudowie pojawia się jakiś prad upływu. Czy to normalne? Czy ten prąd upływu może spowodować uszkodzenie ciała?

Ze względu na wymagania EMI, w celu poprawy kompatybilności  elektromagnetycznej (EMC) pomiędzy linie zasilania a obudowę są umieszcza się kondensatory typu Y. Te kondensatory mogą powodować powstawanie prądu upływu płynącego z linii zasilania do obudowy (zazwyczaj obudowa powinna być podłączona do uziemienia). Np. norma IEC-60950-1 wymaga, by prąd ten był mniejszy niż 3,5mA dla sprzętu komputerowego, więc w zasadzie prąd upływu który może pojawić się na obudowie nie może uszkodzić ludzkiego ciała. Prawidłowe podłączenie do uziemiania rozwiązuje problem prądu upływu.

7. Czy jest możliwe zmniejszenie hałasu wentylatora, jeśli tak to w jakich przypadkach? 

Hałas jest bezpośrednio związana z wentylatorem (który jest wbudowany w zasilacz). Obniżenie przepływu powietrza z wentylatora oznacza zmniejszanie zdolności rozpraszania ciepła. Będzie to również wpływać na niezawodność produktów. Ponadto minimalny przepływ powietrza z wentylatorów jest zdefiniowany przez Organizację Bezpieczeństwa. Generalnie, kiedy wybieramy odpowiedni zasilacz wentylator nie jest konieczny  jeżeli moc jest poniżej 150W. Pomiędzy mocą 150W i 500W są dostępne zarówno modele bez wentylatorowe i wentylatorowe.  Dla zasilaczy o mocy powyżej  500W wentylator jest niezbędny (wyjątkiem są zasilacze na szynę DIN).  Zaleca się stosowanie modeli z funkcją kontroli pracy wentylatora  (układ dostosowuje prędkości wentylatora do obciążenia, co redukuje hałas gdy zasilacz nie jest obciążony).

8. Na co zwracać uwagę w przypadku montażu zasilacza w kierunku poziomym i pionowym?

Większość zasilaczy małej mocy i bezwentylatorowych są głównie instalowane w pozycji poziomej. Jeśli jest potrzeba zainstalować zasilacz pionowo np. ze względu na brak miejsca, należy uwzględnić obniżenie obciążenia znamionowego ze względu na odprowadzanie ciepła. Wykres zmiany dopuszczalnej temperatury otoczenia w zależności od pozycji zasilacza można znaleźć w specyfikacji. W przypadku zasilaczy z wbudowanym wentylatorem lub systemów z wymuszonym obiegiem powietrza pozycja urządzenia nie ma znaczenia. Np. w zasilaczu SP-150 wg. krzywej zmiany parametrów, różnica temperatury otoczenia pomiędzy instalacją pionowa, a poziomą wynosi 5oC. Moc wyjściowa przy wymuszonych chłodzeniu może być o 20% wyższa niż w przypadku chłodzenia konwekcyjnego.

9. Jak prawidłowo dobrać odpowiedni wyłącznik obwodu lub bezpiecznik dla zasilacza Mean Well?

Po stronie wejścia podczas włączania zasilacza występuje przejściowy duży prąd rozruchu. Prąd ten wynosi zazwyczaj od 20A do 70A w zależności od zasilacza i trwa od ½ do 1 cyklu wejścia AC (np. od 10ms do 20ms dla źródła AC 50Hz). Każdy wyłącznik nadprądowy lub bezpiecznik posiada swoją charakterystykę czasowo prądową. Użytkownik może wybrać wyłącznik lub bezpiecznik który ma znamionowy prąd wyższy niż prad wejściowy zasilacza i sprawdzić czy jego charakterystyka czasowo prądowa wytrzymuje duży prąd rozruchu o maksymalnym czasie trwania 1 cykl wejścia AC (np. 20ms).

10. Czy ładowarka akumulatorów Mean Well może być użyta z akumulatorami litowymi lub innymi typami akumulatorów?

Wszystkie ładowarki Mean Well są przeznaczone do akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Każda bateria litowa (lub innego typu)  ma swoją własną charakterystykę ładowania/rozładowania. Dla ładowarek Mean Well będzie wymagana modyfikacja, aby dopasować jej parametry do danego typu akumulatora lub indywidualnych wymagań użytkownika. Proszę skontaktować się z nasza firmą, jeśli potrzebna jest modyfikacja pod konkretny typ akumulatora.

Normy i regulacje

1. Dlaczego napięcie wejściowe podane w specyfikacji wynosi od 88VAC do 264VAC, natomiast na etykiecie zasilacza jest podane od 100VAC do 240VAC?

Podczas procesu weryfikacji  bezpieczeństwa urządzeń korzysta się z bardziej rygorystycznych norm  zakładając tolerancję +/-10% w zakresie napięcia wejściowego oznaczonego na zasilaczu do przeprowadzonych testów (norma IEC60950 dopuszcza +6%, -10%). Tak więc praca urządzenia w szerszym zakresie napięcia wejściowego (wg. podanego w specyfikacji) jest dopuszczalna. Węższy zakres napięcia wejściowego oznaczony na zasilaczu jest po to, by spełnić standardy testów dotyczących bezpieczeństwa i upewniać się, że użytkownik podłączy napięcie wejściowe z prawidłowego zakresu.

2. Czy produkty Mean Well oznaczone symbolem CE spełniają wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej po zamontowaniu w danym systemie?

Producent nie gwarantuje na 100%, że w końcowy system będzie spełniał wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej.  Lokalizacja, okablowanie  i uziemienie urządzenia w danym systemie wpływa na jego właściwości elektromagnetyczne. Ten sam zasilacz użytkowany w różnych aplikacjach lub warunkach środowiskowych może dawać różne rezultaty. Wyniki badań producenta oparte są na konfiguracji przedstawionej w raporcie dotyczącym kompatybilności elektromagnetycznej.

3. Jaka jest różnica pomiędzy standardami bezpieczeństwa dla urządzeń informatycznych (EN60950-1) i medycznych (EN60601-1)?

Zgodnie z normą bezpieczeństwa EN60950-1 klasy I prąd upływu nie może przekraczać 3,5mA, a w normie EN60601-1 0,3mA. Inne  kryteria takie jak bezpieczna odległość i liczba bezpieczników są różne. Proszę zapoznać się z poniższą tabelą.

4. Co oznacza klasa 2 (class 2), klasa II i skrót LPS? Czy są jakieś różnice pomiędzy klasą I i klasą II?

 • Klasa I: Urządzenia  w których ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym uzyskuje się  stosując izolację podstawową, oraz poprzez odpowiednie podłączenie urządzenia  do przewodu ochronnego  w budynku. Oznacza to, że zasilacza impulsowy klasy I ma wyście do podłączenia uziemienia.
 • Klasa II: Urządzenie  w którym ochrona przed porażeniem nie zależy tylko od izolacji podstawowej, ale od dodatkowych środków bezpieczeństwa  takich jak podwójna  lub wzmocniona izolacja ( ochrona nie zależy od przewodu uziemiającego lub warunków instalacji). Oznacza to, że zasilacza impulsowy klasy II na ma wyjścia do podłączenia uziemienia.
 • LPS (Limited Power Sources): Gdy obwód elektroniczny jest zasilany przez źródło o ograniczonej mocy prąd wyjściowy i moc są ograniczone, przez co niebezpieczeństwo pożaru może być znacznie zredukowane. Tak więc bezpieczne odległości i palność komponentów mogą być również znacznie niższe. W ten sposób  koszty projektowania zasilaczy impulsowych z LPS może być niższy  w porównaniu do zasilaczy bez LSP.

 5. Co to jest  SELV? Czy wszystkie zasilacze Mean Well są zgodne z SELV?

SELV (Separated or Safety Extra-Low Voltage) - jest to obwód bardzo niskiego napięcia (ELV) bez uziemienia. Rozporządzenie to dotyczy obwodu po stronie wtórnej zasilacza. Układ powinien być tak zaprojektowany aby zagwarantować, że w normalnych warunkach pracy napięcie między dwoma dotykanymi punktami powinno być mniejsze niż 42.4V (w szczycie) lub 60VDC. Dla urządzeń klasy I dotyczy "pomiędzy każdym dotykowym punktem, a uziemieniem". W warunkach uszkodzenia, napięcia pomiędzy dwoma przewodami obwodu SELV i między jednym przewodem a uziemieniem nie mogą przekraczać 42,4V(w szczycie) lub 60VDC na okres dłuższy niż 0,2 sekundy. Ponadto granica 71V (w szczycie) lub 120VDC nie może być przekroczona.  Zgodnie z wymaganiami podanymi poniżej, zasilacze impulsowe Mean Well mogą być zgodne z SELV:

 • IEC 60950-1 (zasilacze dla urządzeń informatycznych): napięcie na wyjściu jest mniejsze niż 60VDC w normalnych warunkach.
 • IEC 61347-2-13 (zasilacze LED): napięcie na wyjściu jest mniejsza niż 120VDC w normalnych warunkach.

Pozostałe

1. Czy oprogramowanie do monitorowania inwertorów serii TS i TN jest w zestawie z urządzeniem?

Oprogramowanie do monitorowania  przetwornic TS i TN  jest bezpłatne. Można je pobrać z naszej strony internetowej lub ze strony producenta.

 

 

Skontaktuj się ze specjalistą Elmark

Masz pytania? Potrzebujesz porady? Zadzwoń lub napisz do nas!