Produal: bezprzewodowy system monitorowania temperatury i wilgotności

22.12.2023 Informacje produktowe /
monitoring temperatury
Wizerunek autora
Producent: UNITRONICS, Produal OY

Jesteś na etapie poszukiwania systemu, który bezprzewodowo zmierzy temperaturę, wilgotność czy poziom dwutlenku węgla w Twoim obiekcie publicznym lub biurze? Poniżej znajdziesz kompletne rozwiązanie, którego montaż jest możliwy nawet w już istniejących obiektach publicznych, biurach, instytucjach naukowych czy magazynach.


Monitoring temperatury i wilgotności - lepiej mieć niż żałować...

Pomysł monitorowania różnych parametrów pojawia się zazwyczaj dopiero po tym, jak boleśnie przekonamy się o skutkach braku takiego systemu. Może być to wyrzucenie partii leków, towarów spożywczych, ale też nagły wzrost rachunków za energię elektryczną. Ale to nie wszystko.

 1. W niektórych branżach obowiązują konkretne przepisy i standardy dotyczące warunków środowiskowych. Monitorowanie i spełnianie tych wymagań jest nie tylko kwestią jakościową, ale wymogiem zgodności z regulacjami prawnymi.

 2. W budynkach mieszkalnych, biurowych czy użyteczności publicznej, monitorowanie warunków środowiskowych jest istotne dla zapewnienia komfortu i zdrowia mieszkańców, pracowników czy klientów. Odpowiednie warunki pomagają unikać problemów zdrowotnych związanych ze zbyt wysoką lub niską temperaturą, a także wilgotnością.

 3. W laboratoriach czy magazynach substancji chemicznych, leków czy materiałów biologicznych, kontrola warunków środowiskowych jest kluczowa dla utrzymania stabilności i integralności przechowywanych substancji. Dla wielu właściwe warunki są istotne dla zachowania ich skuteczności lub właściwości.

 4. W przemyśle produkcyjnym optymalne warunki środowiskowe są niezbędne dla efektywności i jakości produkcji. Monitorowanie i kontrola warunków pomagają w unikaniu awarii maszyn, utrzymaniu wydajności procesów oraz minimalizowaniu strat produkcyjnych.

 5. Monitorowanie temperatury i wilgotności jest niezbędne w muzeach i galeriach sztuki. Poprawne warunki pozwalają uniknąć zniszczenia dzieł, które posiadają bardzo dużą wartość. Odpowiednie przechowywanie ogranicza również ilość niezbędnych renowacji.

To jest tylko kilka przykładów, gdzie najczęściej możemy się spotkać z koniecznością monitorowania temperatury i wilgotności.


Zdalny monitoring w czasie rzeczywistym z systemem BMS Produal

Produal już od ponad 35 lat dostarcza swoje rozwiązania automatyki budynkowej na światowy rynek. Ich rozwiązania można spotkać chociażby na stacjach warszawskiego metra. Tam jakość powietrza jest kluczowym parametrem, a w ramach potrzeby zostaje wysłany alarm do dozorcy stacji.

Sercem bezprzewodowego systemu jest stacja bazowa WBU, która jest w stanie zebrać pomiary ze 100 czujników Produal rozsianych po całym obiekcie. Parowanie czujników z WBU oraz konfiguracja takich parametrów jak:

 • COV (change of value - czujnik wyśle informacje do WBU, jeśli dana wartość zmieni się o zadaną ilość),

 • offset (przydatne do kalibracji czujnika),

 • wymuszenie wysyłania danych (alternatywa dla COV),

dokonuje się w prosty sposób za pomocą smartfona w aplikacji na Androida - Produal MyTool.

Czujniki pomiarowe warunków środowiskowych... i nie tylko

System monitorowania temperatury i wilgotności nie obejdzie się bez zamontowanych czujników w wybranych przez nas miejscach. W skład zestawu wchodzą czujniki:

 • temperatury,

 • wilgotności,

 • obecności,

 • ruchu,

 • ciśnienia,

i wiele innych.

W portfolio znajdziemy również regulatory, siłowniki czy zawory. Poniższy rysunek obrazowo przedstawia rodzaje wszystkich dostępnych sensorów.

Brak przewodów w czujnikach powoduje, że możemy je umieścić w pomieszczeniach o dowolnej lokalizacji. Nawet w tej bardzo trudno dostępnej, np. na wysokości 5 m, zamkniętych chłodniach do przechowywania produktów, wilgotnych środowiskach.

Czujniki bezprzewodowe posiadają wbudowaną baterię Li-SOCl2 (litowo-chlorkowo-tionylowej), której żywotność wynosi od 2 do nawet 7 lat. Nie ma potrzeby ciągnięcia długich przewodów zasilających. Dzięki temu czysta i łatwa instalacja jest możliwa. Umożliwia to również przeprowadzenie sprawnych prac montażowych bez wyłączania budynku z użytkowania.

Wszelkie czujniki temperatury, wilgotności czy CO2 możemy zastąpić czujnikami przewodowymi lub podłączyć do nich zasilanie z zewnątrz.


Zasada komunikacji bezprzewodowej czujników Produal

Komunikacja pomiędzy czujnikami bezprzewodowymi odbywa się w sieci MESH w paśmie 2,45GHz (tak samo jak WiFi, tylko po innym kanale, więc ze sobą nie kolidują).

Czujnik automatycznie znajduje najlepszą i najkrótszą drogę do stacji bazowej. Każdy sensor jest jednocześnie repeaterem sygnału, co pozwala zwiększyć ten sygnał. Tym samym jesteśmy w stanie dotrzeć w nawet najbardziej odległe zakątki obiektów. Jeśli czujnik z jakiejś przyczyny straci zasięg, po chwili ponownie szuka drogi do stacji bazowej, łącząc się z nią poprzez inny czujnik.


UniCloud - bezpieczny system zbierania danych i zdalnego dostępu

Wszystkie dane czujniki podłączone do stacji bazowej WBU możemy przesłać do dowolnego systemu do wizualizacji czy bazy danych.

Przetestowanym przez nas i wchodzący w skład całego systemu do monitorowania temperatury i wilgotności jest usługa chmurowa UniCloud od Unitronicsa ze sterownikiem PLC UniStream. Zastosowanie rozwiązania przemysłowego daje wysoką jakość i pełne dostosowanie do konkretnego przypadku użytkownika.

Chmura UniCloud jest w 100% obsługiwana przez przeglądarkę internetową. Programowanie jej nie wymaga specjalistycznego software'u ani technicznej wiedzy. Wszystko odbywa się na zasadzie "przenieś i upuść".

Chmura stworzona do zarządzania

UniCloud został stworzona z myślą o producentach maszyn, którzy muszą zdalnie zarządzać maszynami rozsianymi po całym świecie. Dzięki biznesowemu podejściu mamy automatyczne generowanie raportów (np. dziennych, tygodniowych, miesięcznych, rocznych), które będą wysyłane na maila w pełni dopasowane do wymagań użytkownika.

Są miejsca, w których zmiana temperatury względem dopuszczalnych wartości jest niedopuszczalna. To m.in. magazyny produktów leczniczych, hurtownie farmaceutyczne czy magazyny branży spożywczej. W najgorszym przypadku zmiana warunków sprawi, że będziemy musieli wyrzucić całą partię. Tutaj niezbędne jest odpowiednie i szybkie zaalarmowanie techników.

Chmura UniCloud pozwala na alarmy sms lub wysyłanie maili. Każdy o niepożądanej sytuacji zostanie powiadomiony natychmiast.

Wizualizacje dostosowane do użytkownika

Na życzenie klienta można stworzyć różne poziomy dostępu do wyświetlanych danych. Dzięki temu każdy pracownik, może widzieć tylko to co powinien, bez możliwości zobaczenia niepożądanych danych.

Użytkownik sam może wybrać co i w jaki sposób będzie wyświetlane na pulpitach. Mogą to być:

 • wykresy

 • słupki

 • wskaźniki

 • wartości


Archiwizacja danych z chmurą UniCloud

W dzisiejszym świecie, gwałtowny rozwój technologii skłania przedsiębiorstwa, instytucje oraz laboratoria do stosowania zaawansowanych systemów monitorowania, szczególnie jeśli chodzi o parametry środowiskowe takie jak temperatura, wilgotność czy poziom dwutlenku węgla (CO2). Jednym z kluczowych elementów efektywnego zarządzania tymi danymi jest archiwizacja. Dlaczego jednak archiwizacja danych z chmurą UniCloud w monitorowaniu tych parametrów jest tak istotna?

 • Gwarantuje ona, że dane są zawsze dokładne. W monitoringu warunków środowiskowych precyzja informacji jest kluczowa.

 • Przechowywanie danych na dłuższy okres pozwala wykrywać trendów i anomalii, co ułatwia przewidywanie ewentualnych problemów.

 • W obszarach, gdzie obowiązują rygorystyczne przepisy (np. farmacja czy przemysł spożywczy), archiwizacja jest niezbędna do spełnienia wymagań regulacyjnych.

 • Systematyczna archiwizacja ułatwia przeprowadzanie audytów oraz generowanie raportów, co jest kluczowe przy udowadnianiu zgodności z normami.

 • Długoterminowe przechowywanie danych umożliwia analizę efektywności energetycznej, co pomaga w optymalizacji systemów HVAC czy oświetleniowych.

 • Archiwizacja danych umożliwia błyskawiczne reagowanie na alarmy. Analiza historycznych danych pozwala na skuteczne zarządzanie nagłymi sytuacjami.

 • Dla instytucji badawczych archiwizacja danych jest niezbędna do gromadzenia informacji do badań naukowych, analizy trendów czy doskonalenia procesów.

Wszystkie 7 punktów możemy spełnić dzięki zastosowaniu systemu do monitoringu temperatury i wilgotności ze sterownikiem UniStream oraz chmurą UniCloud. Wszystkie dane, które zostają przesłane do chmury możemy bezpiecznie archiwizować nawet do 7 lat.


Jakie korzyści przynosi system monitorowania temperatury i wilgotności

1. Zachowanie bezpieczeństwa wyrobów

Monitorowanie danych środowiskowych pozwala utrzymywać odpowiednie warunki przechowywania dla różnych produktów, zwłaszcza w branżach spożywczej, farmaceutycznej czy chemicznej. To zabezpiecza przed zepsuciem się produktów i utratą wartości.

W laboratoriach i magazynach substancji chemicznych, farmaceutycznych czy biologicznych, systemy monitoringu są kluczowe dla utrzymania stabilności i integralności przechowywanych substancji.

2. Minimalizacja strat produkcyjnych

W środowiskach przemysłowych monitoring warunków pomaga w unikaniu awarii maszyn, utrzymaniu optymalnych warunków dla procesów produkcyjnych oraz minimalizowaniu strat związanych z przerwami w produkcji.

3. Optymalizacja kontroli jakości

Systemy monitoringu pomagają w utrzymaniu odpowiednich warunków dla procesów związanych z kontrolą jakości, co ma znaczenie zarówno w produkcji, jak i w laboratoriach badawczych.

4. Zwiększenie efektywności energetycznej

Systemy monitoringu pozwalają na efektywne zarządzanie zużyciem energii w budynkach, kontrolując systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja) oraz oświetlenie w zależności od aktualnych warunków.

5. Zapewnienie zgodności z przepisami

W branżach podlegających rygorystycznym przepisom, takim jak farmacja czy przemysł spożywczy, system monitoringu pozwala na spełnienie wymagań regulacyjnych i zgodność z normami branżowymi.

6. Zdrowie i komfort ludzi

W przypadku budynków mieszkalnych, biurowych czy użyteczności publicznej, kompletny system monitoringu pomaga w zapewnieniu zdrowego i komfortowego środowiska dla mieszkańców, pracowników czy klientów.

7. Zdalne monitorowanie i alarmy SMS

Systemy umożliwiają zdalne monitorowanie warunków, a także generowanie alertów w przypadku awarii lub przekroczenia ustalonych parametrów. To pozwala na szybką reakcję, nawet w przypadku nieobecności personelu na miejscu.

8. Optymalizacja kosztów eksploatacji

Dzięki systemowi monitoringu można zoptymalizować koszty eksploatacji, zarządzając zużyciem energii, unikając strat związanych z awariami oraz minimalizując koszty związane z przechowywaniem towarów.


Przykłady wdrożenia

Nasi klienci, którzy wdrożyli system monitorowania temperatury i wilgotności w swoich magazynach są najlepszym przykładem na to, ile taki system może usprawnić i uratować. Dwa bardzo skrajne przypadki: jeden z chłodnią, której gruba ściana nie umożliwiała modernizacji, drugi z ogromnym magazynem i pracującymi tam robotami samojezdnymi.

Zobacz przykłady wdrożenia


Taki system monitoringu został również założony w Muzeum Narodowym w Warszawie.


Podsumowanie i wnioski

W artykule przedstawiłam jeden z wielu systemów monitowania temperatury i wilgotności, które możemy spotkać na rynku. Jednak budynki użyteczności publicznej, magazyny czy laboratoria wymagają najwyższej skuteczności działania i niezawodności. Stąd właśnie powstał system oparty na dwóch producentach: Unitroncis oraz Produal. 

Przemysłowy system zapewni nam najwyższe możliwe bezpieczeństwo danych, które niestety w tych czasach są nową walutą. Nad tym czuwają specjaliści Amazona, na której oparta jest aplikacja chmurowa UniCloud. 

Skuteczne i mądre monitorowanie warunków środowiskowych może przyczynić się do poprawy efektywności, zgodności z normami oraz optymalizacji kosztów eksploatacji w różnych branżach i obszarach. Od magazynów farmaceutycznych po muzea sztuki, BMS Produal dostarcza kompleksowe podejście do monitorowania i utrzymania optymalnych warunków, co znacznie wpływa na oszczędności.


Masz pytania?

Zapraszam do kontaktu: paulina.lapinska@elmark.com.pl 

Skontaktuj się ze specjalistą Elmark

Masz pytania? Potrzebujesz porady? Zadzwoń lub napisz do nas!