Facility AnalytiX Standard

System zarządzania i diagnostyki pracy urządzeń automatyki budynkowej

  • Przewidywanie i diagnostyka awarii.
  • Redukcja kosztów i przestojów wynikających z usterek.
  • Gotowe szablony funkcji dla popularnych typów urządzeń.
Producent: Manufacturer Label
Brak w magazynie
Wybierz model

Modele

Opis produktu

Facility AnalytiX Standard to inteligentne oprogramowanie predykcyjne do zarządzania obiektami - w zakresie automatyki budynkowej. Pozwala ono przewidywać, wykrywać, analizować oraz śledzić stan usterek sprzętu znajdującego się w monitorowanych obiektach. Co za tym idzie, operatorzy BMS dostają dokładnieszy wgląd w to, jak funkcjonuje budynek, którym zarządzają. Pozwala to im lepiej zrozumieć monitorowane procesy, co póżniej przekłada się na trafniejsze decyzje dotyczące utrzymania infrastruktury w dobrej kondycji.

Facility AnalytiX zawiera zestawy prekonfigurowanych reguł obliczeniowych dla najpopularniejszych urządzeń HVAC i innych. Pozwala to skrócić czas wdrożenia aplikacji oraz nakłady związane ze szkoleniem nowej kadry pracownicznej. Doświadczeni użyktkownicy mogą również tworzyć swoje własne funkcje i reguł, bazując na posiadanym wieloletnim doświadczeniu. 

Dzięki powyższemu narzędziu możesz również archiwizować zmiany stanów poszczególnych urządzęń oraz związane z nimi przebiegi napraw. Wszystko to ma na celu zwiększenie wydajności procesów polegających na konserwacji zasobów, a w konsekwencji optymalizacje kosztów przedsiębiorstwa. 

Korzyści płynące z zastosowania Facility AnalytiX:

  • automatyczna obsługa od kilku do tysięcy reguł usterek,
  • minimalizowanie czasu przestojów w produkcji,
  • oszczędności płynące z przewidywania awarii,
  • szybsze reakcje na sytuacje kryzysowe,
  • zaawansowane analizy funkcjonowania infrastruktury. 

Specyfikacja techniczna

Działający osobno Facility AnalytiX w wersji "Standard" zawiera:

Narzędzie Hyper Historian wraz z określoną w licencji liczbą zmiennych,
Serwer automatycznych raportów ReportWorX64 oraz ReportWorX v92 (32 bitowy odpowiednik),

Narzędzia pakietu SCADA GENESIS64 z liczbą zmiennych określoną w licencji.

 

Dostępnych jest kilka modeli Facility AnalytiX Standard.
AX-FA-5-G64-75 V10 - do samodzielnej instalacji ("Standalone").
AX-FA-A V10 - do aktywacji wersji "Standard" w istniejącym systemie SCADA - bez pełnej wersji Hyper Historian.
AX-FA-ASSET/xxx V10 - do rozszerzania istniejącej licencji Facility AnalytiX.

 

Facility AnalytiX Standard wykorzystuje pełną wersję archiwizatora danych Hyper Historian od ICONICS (wersje Standard lub Enterprise). Do integracji z wersją "Express" Hyper Historian należy używać Facility AnalytiX Lite.

Pliki do pobrania