How to / Sterowanie i akwizycja danych

Konfiguracja prędkości serwisowej (JOG) w przemienniku częstotliwości

13.05.2021 Producent: UNITRONICS Zastosowanie: Zakłady przemysłowe
Wizerunek autora
Paulina Łapińska
Konfiguracja prędkości serwisowej (JOG) w przemienniku częstotliwości

Powrót do Akademii falowników Unitronics

Co to jest prędkość JOG? 

JOG – prędkość o najwyższym priorytecie w przemienniku częstotliwości. Wyzwolenie tej prędkości spowoduje nadpisanie wszystkich innych źródeł częstotliwości. Wartość tej prędkości jest stała i można ją ustawić w falowniku. Prędkość JOG wywołuje się poprzez wejścia cyfrowe, przyciski na panelu falownika lub przesłanie odpowiedniej komendy po Modbusie. Często prędkość JOG nazywana jest prędkością serwisową lub prędkością bazowania. Przykładem wykorzystania prędkości JOG jest maszyna, która nie ma ustawionego zakresu działania. Dzięki prędkości JOG z częstotliwością np. 5Hz możemy dokładnie i bezkolizyjnie dojechać do danego punktu.

Konfiguracja prędkości JOG w falowniku Unitronics

Częstotliwość JOG ustawiana jest w parametrze P08.06. W parametrze P08.07 możemy zdefiniować czas jaki będzie potrzebny do rozpędzenia silnika od 0Hz do częstotliwości maksymalnej. W parametrze P08.08 ustawimy czas hamowania od częstotliwości maksymalnej do 0Hz.

Widok parametrów odpowiedzialnych za konfigurację prędkości JOG

 

Konfiguracja prędkości JOG z poziomu UniLogic była przedstawiana w szybkiej konfiguracji falownika. kliknij tutaj

Powrót do Akademii falowników Unitronics