Dwa źródła zadawania prędkości obrotowej oraz prędkość krokowa falownika

14.05.2021 How to / Sterowanie i akwizycja danych
Dwa źródła zadawania prędkości obrotowej oraz prędkość krokowa falownika
Wizerunek autora
Paulina Łapińska
Producent: UNITRONICS
  • Zakłady przemysłowe
  • Woda i ścieki

Przemiennik częstotliwości może posiadać 2 źródła częstotliwości. W falowniku Unitronics są oznaczone jako częstotliwość A oraz częstotliwość B. Dzięki temu otrzymujemy możliwość przełączenia sterowania falownikiem z dwóch niezależnych od siebie źródeł. W dalszej części instrukcji zostanie przedstawione jak skonfigurować różne źródła zadawania prędkości obrotowej oraz pokazano sposób ustawienia prędkości krokowych w falowniku.

Prędkości krokowej najczęściej używa się do zapamiętania wartości częstotliwości, które są najczęściej używane podczas pracy. Przykładowo – możemy na panelu HMI dodać 6 przycisków, jako bieg 1, bieg 2 … bieg 6. Pod każdy przycisk skonfigurowana będzie inna prędkość obrotowa silnika, którą załączymy poprzez wciśnięcie przycisku. Dzięki temu mamy kilka prędkości, szybko konfigurowalnych i bez konieczności ręcznego wpisywania wartości czy zadawania z potencjometru.

>> INSTRUKCJA DO POBRANIA W FORMACIE PDF <<

Powrót do Akademii falowników Unitronics

Połączenie silnika z falownikiem

Poniżej znajduje się schemat poprawnego połączenia zasilania falownika, zasilania silnika, uziemienia oraz połączenia MODBUS. 

Poprawne połączenie zacisków Falownika

Przy zasilaniu trójfazowym napięcie należy podpiąć pod zaciski R, S, T.

Fizyczne połączenie

Częstotliwość A będzie zadawana poprzez protokół Modbus TCP. Również tak będzie podawany sygnał START/STOP. Został wykorzystany program pokazany w szybkiej konfiguracji falownika (LINK). Prędkości JOG nie będą wykorzystywane w tej instrukcji. W tym przypadku do falownika został podłączony przewód do wejścia RS485.

Podłączony RS485 do falownika

Kolejnym krokiem będzie podłączenie przycisku bistabilnego (przełącznika piórkowego). Będzie on służył jako przełącznik między częstotliwością A i częstotliwością B. Został on podłączony do wejścia S1 falownika i portu COM.

Podłączenie przełącznika dwustanowego

Na koniec zostaną połączone przyciski do wyboru prędkości krokowej. Najlepiej, żeby to były również przełączniki piórkowe. My posłużymy się zwykłymi przyciskami monostabilnymi normalnie otwartymi. Zostaną one podłączone do wejścia S1, S2 i S3. Wszystkie połączyliśmy do portu COM falownika. Połączenie zostało przedstawione na zdjęciach poniżej.

Podłączenie przycisków do falownika

Konfiguracja przemiennika częstotliwości

Jako, że część parametrów związanych z komunikacją RS485 została już przedstawiona (LINK), zostaną one pominięte. Skupimy się tutaj na sparametryzowaniu prędkości krokowych poprzez program UniLogic.

Pierwszą rzeczą do ustawienia będzie źródło częstotliwości B. Ustawiamy to w parametrze P00.07 wybierając wartość 6, czyli w trybie pracy krokowej (lub inaczej w trybie pracy krokowej).

Parametryzacja falownika

Następnie przechodzimy do parametrów związanych z wejściami falownika, czyli grupy P05. Do wejścia S1 podłączony został przełącznik piórkowy, który ma za zadanie przełączać nas między częstotliwością A i B. W takim razie parametr P05.01 związany właśnie z wejściem S1 ustawiamy na wartość 13, czyli przełącznik pomiędzy A i B.

Następnie do wejść S2, S3 i S4 zostały podłączone przyciski, które będą służyć do wybierania prędkości krokowych (źródło częstotliwości B). Prędkości krokowe wybierane są na podstawie relacji aktywnych lub nieaktywnych terminali wejściowych prędkości krokowych. Maksymalnie można ustawić 4 terminale wejściowe, czyli aż 16 różnych wartości prędkości. Relacje wejść zostały przedstawione w tabeli poniżej.

Relacje wejść terminalu prędkości krokowej

Jako, że mamy podłączone 3 wejścia cyfrowe możemy wykorzystać maksymalnie 8 różnych prędkości. Konfiguracja pozostałych wejść:

  • S2 jako terminal 1 prędkości krokowej (P05.02 na wartość 16);
  • S3 jako terminal 2 prędkości krokowej (P05.03 na wartość 17);
  • S4 jako terminal 3 prędkości krokowej (P05.04 na wartość 18).

Parametryzacja falownika

Ostatnią rzeczą jaką należy zrobić przy konfiguracji prędkości krokowych jest ich wartość. Ustawiamy je w grupie parametrów P10. Podajemy je w wartościach procentowych, gdzie 100% odpowiada maksymalnej częstotliwości wyjściowej ustawionej w parametrze P00.03. Ujemna wartość procentów odpowiada obrotom do tyłu.

Informacja! W tych samych parametrach możemy ustawić cykl pracy wbudowanego PLC.

Parametryzacja falownika

Całość instrukcji jest możliwa do pobrania w formacie PFD (LINK). Również tam znajduje się gotowy program ze stworzoną konfiguracją. Jeśli pojawiły się pytania z dziedziny przemienników częstotliwości zapraszamy do kontaktu sterowniki@elmark.com.pl

Wideo-poradnik

Powrót do Akademii falowników Unitronics