Obiegi uzdatniania wody basenowej

05.05.2022 Studia przypadków /
Obiegi uzdatniania wody basenowej
Wizerunek autora
Producent: Elmatic

Wykonawca projektu

Firma Anchem-Technologia basenowa z Koszalina zajmuje się projektowaniem, budową i serwisem układów technologicznych uzdatniania wody basenowej. W swoich projektach wykorzystuje falowniki Elmatic oraz sterowniki PLC Unitronics. 

Krótki opis projektu

Obiekt basenowy w ZL Gryf to 5 układów technologicznych: 4 niezależne obiegi basenowe oraz układ uzdatniania solanki. Zastosowana technologia to: filtracja podciśnieniowa z wykorzystaniem ziemi okrzemkowej, lampy UV oraz dodatkowe ozonowanie na basenie leczniczym. Całość instalacji wyposażona w pełną automatykę - zawory z napędami pneumatycznymi, falowniki, czujniki hydrostatyczne oraz szereg elementów pomocniczych.

Galeria zdjęć

 

>> Porozmawiajmy o takim rozwiązaniu w Twoim obiekcie basenowym <<

Zasada działania obiegu uzdatniania wody basenowej

W obiekcie basenowym ZL Gryf znajdują się 4 obiegi, których zasada działania została opisana poniżej.

Woda jest przepompowywana ze zbiornika buforowego do filtra podciśnieniowego. Druga pompa pompuje wodę przefiltrowaną do niecki basenowej. Z niecki basenowej woda korytami przelewowymi odprowadzana jest do zbiornika buforowego. W filtrze podciśnieniowym zamontowane są zawory, które automatycznie ustawiane są w zależności od trybu pracy do filtrowania lub płukania filtrów. Poziom wody w filtrze regulowany jest za pomocą czujnika oraz prędkością pomp, którymi sterują falowniki Elmatic. Poziom wody w zbiorniku buforowym utrzymywany jest na zadanym poziomie za pomocą sondy hydrostatycznej i elektrozaworu dolewającego wodę do zbiornika buforowego. Temperatura wody w basenie regulowana jest czujnikiem Pt100 oraz zaworem i pompką obiegową CO. Parametry chemiczne wody utrzymywane są za pomocą układu kontrolno-pomiarowego oraz pompek dozujących chemię basenową.

Projekt zawierał również realizację atrakcji basenowych, które to załączane są z panelu WOT-2070T z pomieszczenia ratownika.

>> Chciałbym zmodernizować swoje obiegi uzdatniania wody basenowej <<

Płukanie filtra podciśnieniowego odbywa się automatycznie i składa się z 12 etapów. Podczas płukania zawory są ustawiane automatycznie do kolejnego etapu płukania, sprawdzana jest prawidłowość ustawienia zaworów. Po odpowiednim ustawieniu rozpoczyna się kolejny etap płukania i załączane są pompy właściwe dla danego etapu. Jeżeli zostanie stwierdzona jakakolwiek nieprawidłowość pracy obiegu basenowego, natychmiast zostaje wysłany SMS do operatora i w zależności od sytuacji obieg zostaje zatrzymany lub pracuje w trybie awaryjnym do przybycia operatora. Zdalny nadzór zapewnia router NW10 i program Remote Operator.

Wykorzystane urządzenia:

  • 18 falowników Elmatic serii EDS od mocy 3,7kW do 7,5kW
  • 4 sterowniki serii Vision V700 ze SNAP-em V200-18-E2B
  • Sterownik serii Vision V350-J-TR34 
  • Lokalne moduły rozszerzeń I/O: EX-D16A3-TO16, IO-AI4-AO2
  • Alarmy wysyłane SMS-em wysyła modem GSM/LTE Volten VLT-100-LTE
  • Zdalny dostęp zapewnił router
  • Panel operatorski Advantech WOT-2070T

To nie był jednorazowy projekt

Falowniki Elmatic serii EDS wykorzystywane są w najnowszych realizacjach firmy ANCHEM. Kolejnym projektem była budowa obiektu basenowego dla ośrodka Interferie w Dąblach, która obejmowała dostawę i montaż kompleksowego układu technologicznego wraz z wyposażeniem niecek:

  • basenu rehabilitacyjnego,
  • basenu rekreacyjnego wraz atrakcjami
  • dwóch wanien z hydromasażem.

Obiegi pracują w oparciu o filtry ciśnieniowe. Układ wykonany w systemie DAISY®. Dzięki zastosowaniu złoża AFM®ng, oraz falowników do pomp obiegowych instalacja cechuje się obniżonym zapotrzebowaniem na media (woda, prąd i ciepło) co przekłada się na realane oszczędności eksploatacyjne.

Źródło: ANCHEM Technologia basenowa


Jesteś ciekawy, czy takie rozwiązanie ma sens w Twoim basenie?
Może nie wiesz, czy inwestycja w przemienniki częstotliwości przyniesie zysk?

Napisz do mnie, a przez 15 min (jeśli zajdzie potrzeba to nawet dłużej) porozmawiamy o sposobach modernizacji Twojego obiegu uzdatniania wody basenowych czy atrakcji wodnych. 

Możesz też nie czekać i zadzwonić do mnie już teraz.

Skontaktuj się ze specjalistą Elmark

Masz pytania? Potrzebujesz porady? Zadzwoń lub napisz do nas!