Obsługa wyjść przekaźnikowych w przemienniku częstotliwości

13.05.2021 Informacje produktowe / Sterowanie i akwizycja danych
Obsługa wyjść przekaźnikowych w przemienniku częstotliwości
Wizerunek autora
Paulina Łapińska
Producent: UNITRONICS
 • Zakłady przemysłowe
 • Woda i ścieki

Większość falowników w swoim wyposażeniu posiada wyjścia przekaźnikowe. Posiadają one bardzo wiele funkcji. Mogą informować nas o pracy silnika, awarii czy problemach z komunikacją. Na przykładzie przemienników częstotliwości Unitronics pokażę podstawowe funkcje wyjść przekaźnikowych.

>> INSTRUKCJA DO POBRANIA W FORMACIE PDF <<

Powrót do Akademii falowników Unitronics

Połączenie silnika z falownikiem

Poniżej znajduje się schemat poprawnego połączenia zasilania falownika, zasilania silnika oraz uziemienia.

Połączenie zacisków falownika

Przy zasilaniu trójfazowym napięcie należy podpiąć pod zaciski R, S, T.

Budowa wyjść przekaźnikowych

Model UMI- 0015BE-B1 w swoim obwodzie sterowania posiada 1 wyjście przekaźnikowe oznaczone jako RO1. Zostało ono przedstawione na rysunku poniżej.

Budowa wyjść przekaźnikowych w falowniku

Opis oraz właściwości wyjścia przekaźnikowego zostały przedstawione w tabeli poniżej:

Opis wyjść przekaźnikowych w falowniku

Na falowniku wyjścia przekaźnikowe zostały zaznaczone na zdjęciu.

Wyjścia przekaźnikowe w falowniku Unitronics

Funkcje wyjść przekaźnikowych 

Odpowiednie skonfigurowanie wyjść przekaźnikowych pozwoli na wyświetlenie za pomocą, np. Lampek pokazanie danego stanu falownika. Parametr, w którym ustawimy daną konfigurację to P06.03 dla przekaźnika RO1. A co możemy zakomunikować za pomocą tego wyjścia? Lista prezentuje się następująco:

 • 0 - wyjście nieaktywne;
 • 1 – Praca silnika;
 • 2 – Obroty silnika do przodu;
 • 3 - Obroty silnika do tyłu;
 • 4 – Praca w trybie JOG;
 • 5 - Błąd przemiennika częstotliwości;
 • 6 - Test poziomu częstotliwości FDT1;
 • 7 - Test poziomu częstotliwości FDT2;
 • 8 - Osiągnięcie częstotliwości zadanej;
 • 9 - Wartość prędkości wyjściowej równa jest 0;
 • 10 - Osiągnięto górną granicę częstotliwości;
 • 11 - Osiągnięto dolną granicę częstotliwości;
 • 12 – Gotowy do pracy;
 • 13 – Magnesowanie wstępne;
 • 14 - Ostrzeżenie przeciążenia;
 • 15 - Ostrzeżenie niedociążenia;
 • 16 - Ukończenie kroku wbudowanego PLC;
 • 17 - Zakończenie cyklu wbudowanego PLC;
 • 18 - Osiągnięcie zadanej wartości licznika;
 • 19 - Osiągnięcie zdefiniowanej wartości licznika;
 • 20 - Błąd zewnętrzny;
 • 21 - Wartość zarezerwowana;
 • 22 – Ustalony czas pracy;
 • 23 - Wyjście terminali wirtualnych komunikacji MODBUS;
 • 24-25 - Wartość zarezerwowana;
 • 26 - Ustalenie napięcia szyny DC;
 • 27 – Aktywacja funkcji STO;
 • 28-30 - Wartość zarezerwowana.

Przykład działania wyjść przekaźnikowych

W naszym przykładzie przedstawimy prosty układ, który składa się z 2 lampek: czerwonej i zielonej. Do wejścia RO1C zostało podłączone zewnętrzne źródło zasilania o wartości 24V. Do styku normalnie zamkniętego RO1B został podłączony przewód zasilający czerwoną lampkę, a potencjał ujemny został podłączony co portu COM zewnętrznego źródła zasilania. Do styku normalnie otwartego RO1A został podłączony przewód zasilający zieloną lampkę, a jej drugi przewód został połączony do zewnętrznego portu COM.

Podłączone lampki do wyjść przekaźnikowych

Ustawiona konfiguracja wejścia przekaźnikowego w parametrze P06.03 została ustawiona na wartość 1, czyli pracę silnika. W tym przypadku czerwona lampka będzie się świecić jak prędkość obrotowa silnika będzie równa 0. Zielona będzie aktywna w momencie gdy silnik będzie w ruchu, nawet podczas gdy nastąpi wyłączenie falownika, a silnik będzie hamował wolnym wybiegiem.

Jeśli masz problem ze swoim przemiennikiem częstotliwości lub chciałbyś dowiedzieć się więcej z dziedziny falowników zapraszamy do kontaktu sterowniki@elmark.com.pl

Wideo-poradnik

Powrót do Akademii falowników Unitronics