Prosta diagnostyka przemiennika częstotliwości Unitronics

17.05.2021 Informacje produktowe / Sterowanie i akwizycja danych
Prosta diagnostyka przemiennika częstotliwości Unitronics
Wizerunek autora
Paulina Łapińska
Producent: UNITRONICS
 • Zakłady przemysłowe
 • Woda i ścieki

Praktycznie większość urządzeń spotykanych w automatyce przemysłowej posiada w większym lub mniejszym stopniu diagnostykę. Ocena stanu działającego sprzętu lub procesu jest kluczowa do dalszej pracy lub jest pierwszym sygnałem zwiastującym konieczność wprowadzenia modernizacji. Na przykładzie przemienników częstotliwości Unitronics dowiesz się co możesz odczytać z falownika oraz jak wprowadzić podstawowe zabezpieczenia do swojej aplikacji.

Powrót do Akademii falowników Unitronics

Pomiary wykonywanie przez przemiennik częstotliwości

Falownik w sam w sobie wykonuje bardzo dużo pomiarów podczas pracy. Jest to związane chociażby z kontrolą napięcia czy prądu pobieranego przez silnik. Istnieje grupa parametrów, które możemy wyświetlić na ekranie przemiennika podczas pracy oraz trybu stop.

Parametry odczytywane w trakcie pracy przemiennika częstotliwości

Parametry jakie chcemy odczytywać w trakcie pracy urządzenia ustawiane są bitowo w parametrze P07.05 i P07.06. Jeśli chcemy, żeby dany parametr był widoczny ustawiamy bit na 1, jeśli nie – ustawiamy wartość 0.

Grupa parametrów ustawiana w P07.05 prezentuje się następująco:

 • BIT0: Częstotliwość pracy (dioda Hz zapalona)
 • BIT1: Częstotliwość zadana (dioda Hz miga)
 • BIT2: Napięcie obwodu pośredniego/kondensatorów (dioda Hz zapalona)
 • BIT3: Napięcie wyjściowe (dioda V zapalona)
 • BIT4: Prąd wyjściowy (dioda A zapalona)
 • BIT5: Bieżąca prędkość obrotowa (dioda rpm zapalona)
 • BIT6: Moc wyjściowa (dioda % zapalona)
 • BIT7: Wyjściowy moment obrotowy (dioda % zapalona)
 • BIT8: Wartość zadana regulatora PID (dioda % miga)
 • BIT9: Wartość sprzężenia zwrotnego regulatora PID (dioda % zapalona)
 • BIT10: Stan zacisków wejściowych
 • BIT11: Stan zacisków wyjściowych
 • BIT12: Wartość zadana momentu obrotowego (dioda % zapalona)
 • BIT13: Wartość licznika
 • BIT14: Zarezerwowany
 • BIT15: Numer kroku w trybie pracy automatycznej PLC

Grupa parametrów ustawiane w parametrze P07.06 prezentuje się następująco:

 • BIT0: Wartość wejścia AI1 (dioda V zapalona)
 • BIT1: Wartość wejścia AI2 (dioda V zapalona)
 • BIT2: Wartość wejścia AI3 (dioda V zapalona)
 • BIT3: Częstotliwość impulsów na wejściu HDI
 • BIT4: Obciążenie silnika w procentach (dioda % zapalona)
 • BIT5: Obciążenie przemiennika częstotliwości w procentach (dioda % zapalona)
 • BIT6: Rampa częstotliwości odniesienia (dioda Hz zapalona)
 • BIT7: Prędkość liniowa
 • BIT8: Prąd wejściowy AC (dioda A zapalona)
 • BIT9–15: Zarezerwowany

Parametry odczytywane w trakcie trybu stop przemiennika częstotliwości

Po przejściu falownika w tryb stop należy ustawić oddzielną grupę parametrów, jakie chcemy odczytać podczas zatrzymania. Ustawia się je w parametrze P07.07, a własności jakie możemy tam zobaczyć to:

 • BIT0: Częstotliwość zadana (dioda Hz zapalona, wpisana wartość częstotliwości miga)
 • BIT1: Napięcie obwodu pośredniego/kondensatorów (dioda V zapalona)
 • BIT2: Stan zacisków wejściowych
 • BIT3: Stan zacisków wyjściowych
 • BIT4: Wartość zadana regulatora PID (dioda % miga)
 • BIT5: Wartość sprzężenia zwrotnego regulatora PID (dioda % zapalona)
 • BIT6: Zadany moment obrotowy (dioda % miga)
 • BIT7: Wartość wejścia AI1 (dioda V zapalona)
 • BIT8: Wartość wejścia AI2 (dioda V zapalona)
 • BIT9: Wartość wejścia AI3 (dioda V zapalona)
 • BIT10: Częstotliwość impulsów na wejściu HDI
 • BIT11: Numer kroku w trybie pracy automatycznej PLC
 • BIT12: Wartość licznika
 • BIT13 – BIT15: zarezerwowane

Jak wyświetlić dane parametry na wyświetlaczu

Przewijać parametry można w prawo i w lewo. Aby przewijać w prawo należy użyć przycisku >>/SHIFT. Kombinacja przycisków DATA/ENT + QUICK/JOG przewija parametry w lewo.

Panel sterowania przemiennika częstotliwości UnitronicsPodstawowe zabezpieczenia

Zabezpieczenie przed zanikiem faz

Jednym z podstawowych zabezpieczeń aplikacji z przemiennikiem częstotliwości jest zabezpieczenie przed zanikiem faz zasilających jak i faz wyjściowych (czyli tych wychodzących na silnik). Takie zabezpieczenie ochroni przed przegrzaniem się przemiennika częstotliwości oraz silnika. Ustawiane jest to w parametrze P11.00, który już domyślnie jest ustawiony na wartość 0x001. Tam możemy załączyć 3 zabezpieczenia:

 • Cyfra jedności - Programowe zabezpieczenie utraty fazy zasilającej
 • Cyfra dziesiątek - Zabezpieczenie utraty fazy na wyjściu
 • Cyfra setek - Sprzętowe zabezpieczenie utraty fazy zasilającej (domyślnie załączone)

Parametr P11.00 składa się z 3 bitów, które możemy ustawić jako wartość 0 lub 1. Wartość 1 załącza nam zabezpieczenie, a 0 wyłącza.

Zabezpieczenie przez przeciążeniem i niedociążeniem

Przeciążenia i niedociążenia falownika lub silnika są bardzo niebezpieczne dla urządzeń jak i samych aplikacji, które napędzają. Ostrzeżenia lub błąd przeciążenia/niedociążenia może uchronić nas przed suchobiegiem pompy, poinformować nas o zerwaniu pasku napędzającego wentylator czy zabezpieczyć silnik przed przepływem zbyt dużego prądu.

Zabezpieczenia o przeciążeniu silnika zmieniane są w parametrze od P11.08 do P11.10. Ustawimy tam, co przemiennik ma zrobić, gdy otrzyma ostrzeżenie o przeciążeniu, opóźnienie zadziałania wyjść przekaźnikowych falownika oraz wartość prądu, przy którym załączy się ostrzeżenie.

Dla ostrzeżenia o niedociążeniu będą to już tylko 2 parametry: jeden, gdzie ustawimy wartość prądu załączenia ostrzeżenia oraz drugi, gdzie ustawiamy opóźnienie zadziałania wyjść przekaźnikowych  

Detekcja wahania prędkości

Jeśli podczas pracy naszej aplikacji mogą wystąpić niechciane oscylacje prędkości przemienniki częstotliwości Unitronics posiadają funkcję wykrycia ich, a następnie zgłoszenia błędu. Zakres wahania prędkości ustawiany jest w parametrze P11.14. Następnie ustawiamy czas detekcji danej wartości, po którym wystąpi błąd.

Wykres detekcji wahania prędkości

Masz pytania z dziedziny falowników? Może problem z konfiguracją? A może chciałbyś dowiedzieć się więcej o przemiennikach częstotliwości Unitronics? Zapoznaj się z naszymi artykułami dostępnymi w zakładce Czytaj więcej lub skontaktuj się z naszymi doradcami sterowniki@elmark.com.pl

Powrót do Akademii falowników Unitronics

Skontaktuj się ze specjalistą Elmark

Masz pytania? Potrzebujesz porady? Zadzwoń lub napisz do nas!