Rozdzielenie źródła sygnału start/stop oraz zadawania częstotliwości w falowniku

19.05.2021 How to / Sterowanie i akwizycja danych
Rozdzielenie źródła sygnału start/stop oraz zadawania częstotliwości w falowniku
Wizerunek autora
Paulina Łapińska
Producent: UNITRONICS
 • Zakłady przemysłowe

Przemiennik częstotliwości Unitronics posiada możliwość rozdzielenia źródła sygnału start/stop oraz zadawania częstotliwości. Jednym słowem sygnał startowy dla przemiennika może być zadawany z poziomu np. panelu sterowania falownika, a wartość prędkości obrotowej silnika może być podawana poprzez komunikację MODBUS. I właśnie taką konfiguracją dwóch źródeł zajmiemy się w niniejszej instrukcji. 

>> INSTRUKCJA DO POBRANIA W FORMACIE PDF <<

Powrót do Akademii falowników Unitronics

Połączenie silnika z falownikiem i komunikacją MODBUS

Poniżej znajduje się schemat poprawnego połączenia zasilania falownika, zasilania silnika,uziemienia oraz komunikacji MODBUS.

Połączenie zacisków falownika i komunikacji Modbus

Przy zasilaniu trójfazowym napięcie należy podpiąć pod zaciski R, S, T.

Aby mieć pewność, że komunikacja poprzez port RS485 będzie działać prawidłowo, warto się upewnić, że:

 • Wejście RS485+ jest podłączone do zacisku D+ sterownika
 • Wejście RS485- falownika jest podłączone do zacisku D- sterownika
 • Wejście COM falownika jest podłączone do zacisku SG sterownika
 • Po obu stronach (przy falowniku oraz sterowniku) jest załączona (bądź wyłączona) terminacja
 • Falownik oraz sterownik są prawidłowo uziemione
 • Do połączeń stosowane są ekranowane kable, w celu zniwelowania zakłóceń elektromagnetycznych

Konfiguracja przemiennika częstotliwości 

Za przykład rozdzielenia źródeł sygnału start/stop oraz zadawania częstotliwości posłuży nam przykład:

 • Sygnał uruchomienia i zatrzymania będzie zadawany z poziomu panelu sterowania;
 • Sygnał zadawania częstotliwości będzie pochodził z komunikacji MODBUS.

Ta konfiguracja źródeł została wybrana nie bez przyczyny. Przy standardowej parametryzacji, czyli parametr P00.01 na wartość 0, a parametr P00.06 na wartość 8 będzie pokazywał się błąd w sterowniku, a falownik nie będzie reagował na zmianę częstotliwości. Niestety, ta konfiguracja wymaga nieszablonowego podejścia.

a. Dodanie falownika do programu

Po dodaniu sterownika PLC do programu należy następnie dodać model falownika. Robimy to w zakładce Project → Hardware Configuration → Motion Drives →VFDs. Z Toolbox’a po prawej stronie wybieramy nasz model falownika i przeciągamy na główne okno.

Dodanie falownika do programu

b. Stworzenie konfiguracji falownika w programie UniLogic

Aby stworzyć konfigurację falownika w programie UniLogic należy przejść do zakładki Project → Hardware Configuration → Motion Drives → Configurations. Następnie z Toolbox’a należy wybrać dokładny model posiadanego falownika i przeciągnąć na ekran.

Stworzenie konfiguracji falownika w programie

Po kliknięciu w Configuration1 pokaże się lista parametrów jakie możemy skonfigurować w falowniku wraz z podziałem na grupy.

Widok okna do konfiguracji parametrów falownika

c. Uzupełnienie parametrów falownika w konfiguracji

Aby uruchamiać/zatrzymywać silnik elektryczny przy pomocy klawiatury panelu sterowania oraz zadawać częstotliwość po komunikacji MODBUS należy:

 • Parametr P00.01 ustawić na wartość 0 – wartość domyślna (sterowanie z poziomu klawiatury panelu sterowania)

Konfiguracja rozdzielenia źródeł

 • Parametr P00.06 należy ustawić na wartość 8, czyli źródło częstotliwości z poziomu komunikacji MODBUS:

d. Programowanie

Program swoje dokładne wyjaśnienie ma w szybkiej konfiguracji falownika (LINK). Aby wgrać konfigurację do przemiennika wystarczą jedynie 2 linie: jedna odpowiedzialna za umożliwienie połączenia z falownikiem a druga służąca do wgrywania konfiguracji zapisanej w pamięci sterownika:

Program do wgrania konfiguracji

Jeśli chcemy zadawać częstotliwość z poziomu komunikacji MODBUS należy użyć funkcji, która wyzwoli w sterowniku przesłanie ustawionej częstotliwości i kierunku obrotów. Funkcja ta wyzwalana jest zboczem (impulsem).

W związku z tym w toolbox’ie wyszukuję „VFD” i wybieram funkcję VFD Run Frequency Mode. Tak wygląda gotowy kod:

Wgrywanie częstotliwości do falownika

e. Wizualizacja panelu HMI

Do wgrania konfiguracji będzie potrzebny przycisk, który wyzwoli zmienną loadConfig. Zbocze narastające uruchomi wgranie konfiguracji zgodnie z napisanym programem lub wyzwoli przesłanie częstotliwości i kierunku obrotów do falownika.

Konfiguracja przycisku załaduj konfigurację:

Konfiguracja przycisku załaduj konfigurację

Następnie musimy dodać przycisk odpowiedzialny za zmianę kierunku obrotów silnika. Tak przedstawia się konfiguracja przycisku „Do przodu/Do tyłu”:

Konfiguracja przycisku zmiany kierunku

Ostatnim elementem na panelu HMI będzie slider przy pomocy którego będzie możliwe ustawienie zadanej częstotliwości. Jego konfiguracja przedstawiona jest poniżej:

Konfiguracja slidera do zadawania częstotliwości

Tak prezentuje się gotowy widok panelu HMI:

Wygląd panelu HMI

Nie znalazłeś tego co Cię interesowało? Masz problem z konfiguracją falownika zapraszamy do zapoznania się z innymi artykułami dostępnymi w sekcji Czytaj więcej. W razie pytań zapraszamy również do kontaktu pod adresem sterowniki@elmark.com.pl

Powrót do Akademii falowników Unitronics

Skontaktuj się ze specjalistą Elmark

Masz pytania? Potrzebujesz porady? Zadzwoń lub napisz do nas!