Sterowanie silnikiem przy pomocy przycisków podłączonych do falownika

14.05.2021 How to / Sterowanie i akwizycja danych
Sterowanie silnikiem przy pomocy przycisków podłączonych do falownika
Wizerunek autora
Paulina Łapińska
Producent: UNITRONICS
 • Zakłady przemysłowe
 • Woda i ścieki

Podłączenie zewnętrznych przycisków do falowników znajdzie swoje zastosowanie zazwyczaj tam, gdzie będzie występował tryb pracy ręcznej, np. przy wciągarkach, nawijarkach czy taśmociągach. Takie aplikacje w trybie manualnym wymagają ciągłego wciskania przycisku, aby na wale silnika powstał moment obrotowy. W niniejszej instrukcji dowiesz się jak podłączyć przycisk monostabilny i przełącznik dwustanowy do falownika i za ich pomocą sterować pracą silnika. 

>> INSTRUKCJA DO POBRANIA W FORMACIE PDF <<

Powrót do Akademii falowników Unitronics

Połączenie silnika z falownikiem 

Poniżej znajduje się schemat poprawnego połączenia zasilania falownika, zasilania silnika oraz uziemienia.

Połączenie zacisków falownika

Przy zasilaniu trójfazowym napięcie należy podpiąć pod zaciski R, S, T.

Podłączenie przycisków do falownika

Do sterowania silnikiem wykorzystamy:

 • P1 - Przycisk monostabilny normalnie otwarty;
 • P2 - Przycisk bistabilny (przełącznik dwustanowy/pokrętny).

Schemat połączenia przycisków jest następujący:

Schemat połączenia przycisków

Widok podłączonego przełącznika dwustanowego do wejścia S2.

Podłączony przełącznik dwustanowy do wejścia S2

Ręczna konfiguracja przemiennika częstotliwości

Aby ręcznie skonfigurować falownik i przygotować go do pracy z zewnętrznymi przyciskami należy wejść w tryb programowania falownika przyciskiem PRG/ESC, a następnie:

 1. Wejść w grupę parametrów P00 przyciskiem DATA/ENT i przyciskiem „Ʌ” lub  „V” wybrać parametr P00.01. Następnie należy wybrać wartość „1” (również przy pomocy przycisków Ʌ” lub  „V”)  i zatwierdzić przyciskiem DATA/ENT.
 2. Przy pomocy strzałki „Ʌ” przejść do parametru P00.06 i wybrać jedno ze źródeł zadawania częstotliwości:
  • 0 – klawiatura panelu sterowania;
  • 1 – Wbudowany potencjometr;
  • 2 – Wejście analogowe AI2
  • 3 – Wejścia analogowe AI3;
  • 4 – Wejście wysokiej częstotliwości HDI;
  • 5 – Wbudowany PLC;
  • 6 – Prędkość krokowa;
  • 7 – Regulator PID;
  • 8 – Komunikacja MODBUS;
 3. Cofnąć się do wyboru grupy przyciskiem PRG/ESC i przy pomocy przycisku „Ʌ” przejść do P05 i kliknąć DATA/ENT.
 4. Przejść do parametru P05.01 i jego wartość ustawić na 1 (wartość domyślna parametru). Zatwierdzić przyciskiem DATA/ENT.
 5. Wartość parametru P05.02 ustawić na 2. Zatwierdzić przyciskiem DATA/ENT.
 6. Wyjść przyciskiem PRG/ESC z trybu programowania.

W tym momencie falownik będzie słuchał podłączonych przycisków.

Konfiguracja poprzez program UniLogic

Taką samą konfigurację można wgrać poprzez program UniLogic. Poniżej instrukcja jak to krok po kroku zrobić. Pełna instrukcja wraz z dokładnym wytłumaczeniem konfiguracji falownika poprzez MODBUS dostępna pod linkiem (LINK).

Podłączenie RS485

Aby mieć pewność, że komunikacja poprzez port RS485 będzie działać prawidłowo, warto się upewnić, że:

 • Wejście RS485+ jest podłączone do zacisku D+ sterownika
 • Wejście RS485- falownika jest podłączone do zacisku D- sterownika
 • Wejście COM falownika jest podłączone do zacisku SG sterownika
 • Po obu stronach (przy falowniku oraz sterowniku) jest załączona (bądź wyłączona) terminacja
 • Falownik oraz sterownik są prawidłowo uziemione
 • Do połączeń stosowane są ekranowane kable, w celu zniwelowania zakłóceń elektromagnetycznych

Prawidłowe podłączenie falownika – komunikacja oraz zasilanie, zostało przedstawione na rysunku poniżej:

Podłączenie zacisków falownika i RS485

Dodanie falownika do programu

Po dodaniu sterownika PLC do programu należy następnie dodać model falownika. Robimy to w zakładce Project → Hardware Configuration → Motion Drives →VFDs. Z Toolbox’a po prawej stronie wybieramy nasz model falownika i przeciągamy na główne okno.

Dodanie falownika do programu UniLogic

Stworzenie konfiguracji falownika w programie UniLogic

Aby stworzyć konfigurację falownika w programie UniLogic należy przejść do zakładki Project → Hardware Configuration → Motion Drives → Configurations. Następnie z Toolbox’a  należy wybrać dokładny model posiadanego falownika i przeciągnąć na ekran.

Stworzenie konfiguracji falownika w programie UniLogic

Po kliknięciu w Configuration1 pokaże się lista parametrów jakie możemy skonfigurować w falowniku wraz z podziałem na grupy.

Widok parametrów w programie UniLogic

Parametryzacja falownika w programie UniLogic

Do sterowania silnikiem elektycznym przy pomocy przycisków należy ustawić:

 • Parametr P00.01 na wartość 1

Parametryzacja falownika

 • W parametrze P00.06 wybrać źródło zadawania częstotliwości (domyślnie jest to zadawane z poziomu klawiatury panelu sterowania)

Parametryzacja falownika

 • W parametrze P05.02 należy wybrać wartość 2, czyli praca do tyłu. Parametr P05.01, czyli wejście cyfrowe S1 jest domyślnie skonfigurowane jako praca do przodu.

Parametryzacja falownika

Program do wgrywania konfiguracji

Program swoje dokładne wyjaśnienie ma w szybkiej konfiguracji falownika (LINK). Aby wgrać konfigurację do przemiennika wystarczą jedynie 2 linie: jedna odpowiedzialna za umożliwienie połączenia z falownikiem.

Program do wgrania konfiguracji

Wizualizacja panelu HMI

Do wgrania konfiguracji będzie potrzebny przycisk, który wyzwoli zmienną loadConfig. Zbocze narastające uruchomi wgranie konfiguracji zgodnie z napisanym programem. Tutaj taki przycisk będzie stworzony na panelu HMI. Równie dobrze może to być fizyczny przycisk monostabilny podłączony do wejścia cyfrowego sterownika PLC.

Wygląd panelu HMI

Ustawienia przycisku:

Ustawienia przycisku do wgrywania konfiguracji

Program stworzony w artykule jest do pobrania w instrukcji (LINK). Jeśli masz problem z konfiguracją przemiennika częstotliwości lub pytania z tematu falowników zapraszamy do kontaktu sterowniki@elmark.com.pl

>> INSTRUKCJA DO POBRANIA W FORMACIE PDF <<

Wideo-poradnik

Powrót do Akademii falowników Unitronics

 

Skontaktuj się ze specjalistą Elmark

Masz pytania? Potrzebujesz porady? Zadzwoń lub napisz do nas!