How to / Oprogramowanie przemysłowe

Zaawansowane raportowanie w systemie SCADA

03.02.2021 Producent: ICONICS Zastosowanie: Zakłady przemysłowe, Energetyka, Woda i ścieki
Wizerunek autora
Raporty i system SCADA - przykład konfiguracji

 


Raporty w systemie SCADA - wersja 10.96

Zobacz jak prosto można skonfigurować automatyczne raporty w systemie SCADA od ICONICS. Wszystko bez programowania.

 

Jeśli nie otwierają Ci się pełne rozmiary obrazków, klikaj w nie PPM i wybieraj „Otwórz w nowej karcie”.

 

O czym tu przeczytasz?

 

Wpis ten poświęcono przedstawieniu przykładowego rozwiązania w kategorii automatycznego raportowania, w systemie SCADA. Znajdziesz tu instrukcję w postaci filmu, która wyjaśni, jak zacząć pracę z wybranymi produktami ICONICS.

Firma ICONICS, wraz z wydaniem wersji 10.96 swojego oprogramowania przemysłowego, odświeżyła wiele pomniejszych produktów. Jednym z nich jest na przykład ReportWorX64. W wersji 10.96 zmieniono w znacznym stopniu sposób tworzenia szablonów dla raportów w programie MS Excel.

Do tej pory, "wtyczka" narzędzia ReportWorX do oprogramowania MS Excel wymuszała niejako otwieranie nowego interfejsu podczas pracy z arkuszem. Aby móc definiować nowe parametry oraz przypisywać zmienne do konkretnych komórek, użytkownik musiał przełączać się ze standardowego widoku arkusza.

Teraz jednak procedura mapowania zmiennych oraz wszystkie inne działania związane z konfiguracją szablonu są dużo prostsze. Użytkownik ma możliwość dodawania potrzebnych elementów wprost do arkusza. Dzieje się tak, gdyż opcje "wtyczki" ReportWorX 10.96 lepiej współpracują z tymi wbudowanymi w MS Excel.

Co za tym idzie, podczas projektowania raportu nie ma problemu z natychmiastowym przełączaniem się od narzędzi ReportWorX do innych, jak np. wykresów czy edycji tekstu.

Aby porównać, jak kiedyś projektowano raporty w systemie SCADA GENESIS64 przejdź do kolejnego rozdziału w ramach tego artykułu.

 

Wprowadzenie do narzędzi generujących raporty

 

Dostępne narzędzia

W systemie SCADA od ICONICS - GENESIS64 - narzędzie generujące raporty nosi nazwę ReportWorX. Istnieje jednak jego kilka odmian różniących się oczywiście ceną oraz zakresem funkcjonalności. Przede wszystkim wyróżnić można:

 • ReportWorX Express - widoczny w systemie jako "wtyczka" do MS Excel. Pozwala on generować raporty na żądanie lub projektować szablony dla raportów tworzonych przez pełną wersję ReportWorX;
 • ReportWorX64 - kompletne narzędzie od ICONICS, konfigurowane z poziomu programu Workbench, które pozwala na automatyzację oraz przetwarzanie generowanych raportów (e-mail, udostępnianie plików...);
 • ReportWorX365 - bezpłatny dodatek do MS Excel pobierany z Office Store.

Aby nie przedłużać teoretycznego opisu, niżej zamieszczono link do pliku pdf producenta, który przeprowadza porównanie powyższych produktów.

 

Należy zwrócić uwagę, że plik ten powstał przed wydaniem wersji 10.96 i może on nie zawierać wszystkich obecnie dostępnych funkcjonalności. W razie pytań, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail zamieszczonym na końcu wpisu.

Jak zacząć pracę z ReportWorX?

Standardowo, przed rozpoczęciem pracy z ReportWorX należy upewnić się, co do dwóch rzeczy. Po pierwsze, należy uruchomić jako administrator program ReportWorX Express Manager i upewnić się, że zaznaczona jest tam opcja "Enable...".

 

Raporty SCADA - ReportWorX Express Plugin Enable

 

Dalej, po uruchomieniu programu MS Excel, jako jedna z zakładek na górnym pasku narzędzi powinna pojawić się ta, o nazwie "ReportWorX64".

 

Zakładka od wtyczki ReportWorX Express w MS Excel

 

Jeśli tak się nie dzieje, należy otworzyć Opcje programu Excel i przejść do zakładki "Dodatki". Tam należy upewnić się, że dla kategorii "Dodatki COM" zainstalowano odpowiedni produkt dla ReportWorX Express.

 

Dodatki COM programu Excel

 

Raporty w systemie SCADA - przykład

 

Obsługę odnowionego narzędzia od ICONICS najlepiej przedstawić na przykładzie. W tym przypadku, zaprezentowane zostanie rozwiązanie, które zakłada:

 • sporządzanie raportu na temat wartości jednej z archiwizowanych zmiennych;
 • za każdym wywołaniem raport zawiera próbki tej zmiennej z ostatnich 15 minut (stosowanie automatycznych parametrów do określania zakresu czasu);
 • każdy raport zawiera automatycznie generowany wykres czasowy;
 • każdy raport posiada automatycznie sporządzony tytuł, który wskazuje na czas, w którym powstał;
 • po wygenerowaniu, raport udostępniany jest w lokalizacji sieciowej na serwerze lokalnym oraz wysyłany w wiadomości e-mail jako PDF.

 

 

Podsumowanie

 

ReportWorX64 (szczególnie w swojej pełnej wersji) to narzędzie, które oferuje bardzo wiele możliwości. Funkcją, która nie została poruszona na powyższym filmie, jest np. ustawienie automatycznego wykonywania raportów przy użyciu tzw. "trigger'ów". Raport może wykonywać się dzięki nim cyklicznie (po upływie określonego czasu), lub przy zachodzeniu określonych zmian w systemie.

Po więcej informacji, jak również w przypadku wątpliwości, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: iconics@elmark.com.pl .

Pobierz wersję DEMO oprogramowania GENESIS64, które zawiera ReportWorX64, ze strony producenta.

 

 

Prezentacja danych w postaci raportów (wersje 10.95 i niższe)

 

W tej publikacji przedstawimy prosty sposób tworzenia raportu odczytu czujnika wraz z reprezentacją graficzną danych za pomocą ReportWorX firmy ICONICS - w wersji 10.95.

Genesis64 udostępnia dwa narzędzia do tworzenia raportów:

 • ReportWorX™
 • ReportWorX™ Express

ReportWorX™  jest to dodatek do pakietu Genesis64  umożliwiający generowanie ręczne lub automatyczne, oraz przeglądanie raportów z poziomu wizualizacji.

Dane zawarte w raportach mogą pochodzić z serwera OPC, OPC UA, BACnetu, Modbusa czy też SNMP. ReportWorX  umożliwia również przedstawianie w raportach danych pochodzących z Hyper Historian™, AlarmWorX™, TrendWorX™ i innych źródeł danych pakietu ICONICS.

ReportWorX™ Express jest to darmowe narzędzie do raportowania na żądanie przy zachowaniu wszystkich podstawowych funkcji dodatku ReportWorX. ReportWorX Express to dodatek do programu Excel, który znajduje się w dowolnej instalacji ICONICS 64-bitowej, umożliwiającej użytkownikom generowanie raportów wykorzystujących dane z dowolnego produktu ICONICS.

 

Przygotowanie do tworzenia szablonu raportu

 

Tworzenie szablonu projektu należy rozpocząć od skonfigurowania zmiennej, dodania jej do  Hyper Historian™ oraz  skonfigurowania alarmu w AlarmWorX™. Po wykonaniu tego, w oknie Workbench przechodzimy do:

Reports>Teamplates>Historical Data Teamplate.

 

Ta zakładka służy do zarządzania szablonami raportów. Aby modyfikować szablon, należy ściągnąć aktualny szablon (1) - po ściągnięciu powinien się otworzyć automatycznie. Po włączeniu szablonu na pasku narzędzi pojawi się na pasku narzędzi programu Excel zakładka . Jeżeli nie, to należy uruchomić aplikację ReportWorX Express Menager jako administrator i zaznaczyć , następnie zrestartować MS Excel i przejść do Plik>Opcje>Dodatki. U dołu strony z rozwijanej listy wybrać wybrać przejdź i włączyć nieaktywny dodatek ReportWorXExpress. Po wykonaniu powyższych czynności przechodzimy do zakładki  wybieramy  .

 

Okno Layout and Parameter Configurator składa się z czterech sekcji:

 1. Data browser: w tej sekcji oknie znajdujemy dane które umieścimy w raporcie.
 2. Przestrzeń robocza: w tej sekcji określamy gdzie i w jaki sposób będą wyświetlane dane.
 3. Parameter configuration: w tej sekcji możemy dodać parametry szablonu.
 4. Properties: w tej sekcji określamy dodatkowe parametry wyświetlania danych.

 

 

Tworzenie szablonu raportu

 

Rozpoczęcie szablonu zaczniemy od usunięcia istniejącego mapowania zmiennej, w tym celu przyciskamy PPM na zapisanych komórkach i wybieramy Delete Mapping. Po usunięciu istniejącego mapowania tworzymy mapowanie naszej zmiennej, w tym celu znajdujemy naszą zmienną data browser>My Computer> Data Connectivity> OPC UA>  Hyper Historian> Nazwa zmiennej (1) i metodą przeciągnij i upuść przenosimy do obszaru roboczego (2). Wykorzystywany szablon ma dwa zdefiniowane parametry (4): StartDate oraz EndDate. Określają one początek i koniec przedziału czasowego, dla którego wygenerowany zostanie raport, ich domyślne ustawienia można zmienić naciskając   przy danym parametrze. Zdefiniowane parametry przypisujemy do wcześniej zmapowanej (3). Po wykonaniu czynności  zamykamy okno konfiguratora przyciskiem .

 

 

Po skonfigurowaniu i sparametryzowaniu szablonu projektu możemy sprawdzić poprawność wykonanych działań przez wygenerowanie ręczne raportu używając przycisku . Dane uzyskane za pomocą dodatku ReportWorX można dodatkowo dowolnie przetwarzać np. tworzyć wykresy. Po ręcznym wygenerowaniu raportu można zapisać go jako nowy plik w celu archiwizacji danych, po zapisaniu raportu należy wyczyścić szablon przyciskiem . Tutaj kończą się możliwości ReportWorX™ Express, dalszy opis dotyczy ReportWorX™.   Generowanie raportów z poziomu wizualizacji Aby generować raport z poziomu wizualizacji należy zaktualizować szablon raportu, w tym celu przechodzimy do zakładki Workbench>Reports>Teamplates>Historical Data Teamplate. W tej zakładce uaktualniamy szablon (1), następnie wyszukujemy stworzony przez nas arkusz programu excel (2) i akceptujemy zmiany. Po tym powinna pojawić się w oknie (3) nowa wersja, którą aktywujemy klikając na nią PPM i wybierając Set Active.

 

 

W zakładce Workbench>Reports>Teamplates>Historical Log Report możemy skonfigurować dodatkowe ustawienia takie jak: formaty w których generowane są raporty, unikalne nazwy generowanych raportów, opcje bezpieczeństwa, wysyłanie automatyczna na skrzynkę elektroniczną oraz inne. Generowanie raportu z poziomu wizualizacji Aby wygenerować raport przechodzimy do aplikacji Reporting, przechodzimy do skonfigurowanego raportu (1) następnie generujemy raport (2), po zakończeniu pojawi się . Dodatkowo zakładka (3) pozwala na przeglądanie wygenerowanych raportów oraz ściąganie ich w innych formatach (4) (jeśli został tak skonfigurowany raport).

 

 

Przykładowa realizacja projektu:

 

 

Jeśli chcesz porozmawiać o możliwości wdrożenia produktów ICONICS w Twoim przedsiębiorstwie, skontaktuj się z nami pod adresem: iconics@elmark.com.pl .