Oprogramowanie jest darmowe, można jest pobrać ze strony producenta - link.

ThingsPro Edge

Oprogramowanie do zarządzania bramą IIoT oraz urządzeniami brzegowymi (Edge)

Producent: MOXA
Producent: MOXA
 • Kompleksowe przetwarzanie danych z urządzeń końcowych i procesowanie przed wsyłaniem do platformy chmuorwej
 • Wbudowane SDK dla popularnych platform chmurowych Azure, AWS i Sparkplug
 • Konsola web'owa do zdalnego monitorowania i konfiguracji urządzeń oraz wizualizacji danych
 • Bezpieczna implementacja OTA (Over-the-Air) zapewniająca ciągłą łączność z bramami IIoT
 • Interfejsy RESTful API do rozszerzania istniejących funkcjonalności i integrowania ich z usługami IT
 • Narzędzie ThingsPro Proxy do konfiguracji bram IIoT Moxa
Na zamówienie

Darmowa dostawa od 500 zł

Promocja cenowa na model HDR-15-5

ThingsPro Edge

ThingsPro Edge

Opis

ThingsPro Edge to oprogramowanie bramy IIoT, które pomaga przekształcić komputer brzegowy w bezpieczną i niezawodną bramę IIoT, aby dopasować się do Twoich potrzeb biznesowych.
Administratorzy systemu po stronie technologii operacyjnej (OT) mogą korzystać z intuicyjnego interfejsu GUI, aby zapewnić ciągłość działania, podczas gdy programiści IT mogą korzystać z interfejsów API RESTful do konfigurowania, monitorowania i efektywnego sterowania urządzeniami bramy IIoT.
ThingsPro Edge zapewnia również:

 • Silnik Modbus do akwizycji danych z urządzeń końcowych rozmieszczonych w systemie przemysłowym
 • Uproszczone przesyłanie danych z urządzeń Modbus do brokera MQTT w aplikacjach chmurowych
 • Możliwość konfiguracji transmisji danych telemetrycznych do chmury
 • Menedżer sieci, który obsługuje łączność urządzeń przemysłowych z siecią WAN

Architektura:

architecture

Integracja z platformami chmury publicznej i prywatnej

 • Obsługuje Azure IoT Device, AWS IoT Core, Sparkplug i klienta MQTT.
 • Obsługa zdalnego zarządzania urządzeniem za pośrednictwem portali usług chmurowych, takich jak Azure Direct Methods, umożliwiająca ponowne uruchomienie urządzenia i aktualizację konfiguracji.
 • Obsługa wiadomości wejściowych i wyjściowych MQTT do wywoływania interfejsów API RESTful

Transmisja danych z urządzeń końcowych do chmury

 • Modbus master umożliwia pozyskiwania danych z urządzeń brzegowych i publikowania ich w usłudze chmurowej
 • Buforowanie komunikatów z urządzenia końcowych w określonej lokalizacji i definiowanie zasad wysyłania ich do chmury
 • Dostosowywanie formatu komunikatów publikowanych do platform chmurowych w celu dostosowania ich do własnych aplikacji

Zarządzanie urządzeniami

 • Przegląd pulpitu nawigacyjnego w celu monitorowania zużycia zasobów i konfiguracji urządzenia, takich jak ustawienia GPS czy siła sygnału komórkowego
 • Obsługa kontroli keep-alive i priorytetu trasy domyślnej w celu zapewnienia ciągłej łączności z siecią
 • Obsługa trybu punktu dostępowego Wi-Fi do zdalnego łączenia się z urządzeniami w celu rozwiązywania problemów
 • Import i eksport konfiguracji systemu w celu utworzenia kopii zapasowych

Bezpieczna konstrukcja i solidna aktualizacja OTA

 • Funkcja SecureBoot i wbudowany moduł TPM (Trusted Platform Module) zwiększają bezpieczeństwo bram IIoT.
 • Aktualizacje OTA (Over-the-air) pozwalają utrzymać aktualność oprogramowania i oprogramowania sprzętowego urządzenia
 • Możliwość wznawiania zapewnia integralność pakietów aktualizacyjnych, a mechanizm cofania (roll-back) zapewnia cofnięcie nieudanych aktualizacji.

ThingsPro Proxy

 • ThingsPro Proxy (TPP) do konfigurowania bram IIoT. TPP jest narzędziem opartym na systemie Windows, które można pobrać z witryny Moxa i zainstalować w środowisku Windows 10.
 • Obsługuje instalację ThingsPro Edge
 • Bezproblemowe konfiguracja urządzeń, w tym aktualizacja oprogramowania, zapisywanie w chmurze i konfiguracja urządzeń

Specyfikacja

Kompatybilne urządzenia  
Seria Model Wersja produktu Wersja Firmware 
UC-8100A-ME-T  UC-8112A-ME-T-LX 1.0.2/1.0.3 1.5
UC-8112A-ME-T-LX-AP 1.0.2/1.0.3 1.5
UC-8112A-ME-T-LX-US 1.0.2/1.0.3 1.5
UC-8112A-ME-T-LX-EU 1.0.2/1.0.3 1.5
UC-8200 UC-8210-T-LX 1.0.0/1.0.1 1.3
UC-8210-T-LX-S 1.0.0/1.0.1 1.3
UC-8220-T-LX 1.0.0/1.0.1 1.3
UC-8220-T-LX-US-S 1.0.0/1.0.1 1.3
UC-8220-T-LX-EU-S 1.0.0/1.0.1 1.3
UC-8220-T-LX-AP-S 1.0.0/1.0.1 1.3