Posty otagowane 'Case studies'

System nadzoru w łódzkim zoo

Firma Sprint, znany integrator systemów telekomunikacyjnych oraz informatycznych wykonała system monitoringu dla łódzkiego zoo. Projekt obejmuje system nowoczesnego monitoringu wizyjnego wraz z systemem powiadamiania głosowego, instalacją czujek ruchu dalekiego zasięgu oraz instalacją oświetlaczy.

1 rok temu
196 view(s)

Modernizacja systemu sterowania linii produkcyjnych

Optymalizacja produkcji oraz sterowania w przemyśle to ważne zagadnienie dla każdego przedsiębiorstwa. Pozwala ono maksymalizować zyski firmy, jak i ograniczać straty. Przeczytaj w jaki sposób można wdrożyć system SCADA Iconics w przemyśle motoryzacyjnym.

1 rok temu
69 view(s)

Wykorzystanie serwera WWW w module ADAM-6217

Poprzez implementację prostego serwera www, dla modułów występujących w serii ADAM-6200, producent przewidział między innymi możliwość korzystania z urządzeń za pośrednictwem zgodnej z HTML5 przeglądarki internetowej (za pośrednictwem komputera, tabletu czy nawet smartfona). Po wpisaniu do pola adresowego przeglądarki adresu IP modułu i po prawidłowym zalogowaniu (wymagane jest podanie hasła ustawianego za pomocą programu narzędziowego AdamApax .NET Utility) uzyskujemy widok fabrycznie wgranej do urządzenia prostej strony www, pozwalającej na wgląd w aktualne stany we/wy (wraz z krótkim trendem graficznym) oraz ewentualne wysterowanie poszczególnych wyjść (w zależności od typu modułu). Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby strona ta została odpowiednio zmodyfikowana we własnym zakresie przez użytkownika. Wystarczy odpowiednie przygotowanie samego kodu HTML (oczywiście w połączeniu z JavaScript). Dla dostępu do danych modułu będzie to ajax’owe wykorzystanie zaimplementowanych i szczegółowo opisanych w instrukcji użytkownika wywołań GET/POST (zgodnych z architekturą REST i zwracających informacje w postaci danych XML). Do graficznej reprezentacji wyników skorzystać możemy z występującego w specyfikacji HTML5 i pozwalającego na uzyskanie rozbudowanych grafik elementu (kontenera) „canvas”, a do interakcji z użytkownikiem oczywiście z obiektów formularzowych. Utworzony kod wgrywamy do pamięci modułu za pomocą utility ... i gotowe!

7 lata temu
108 view(s)

ADAM-6266 w układzie wentylacji pomieszczenia

W tym przykładzie pokazemy jak wykorzytsać moduły ADAM do stworzenia układu sterowania wentylacji. Do naszego zadania wymagane są przynajmniej 4 wejścia (do czujników progowych) i 2 wyjścia dyskretne (do załączania wentylatorów). Z powodzeniem zastosować możemy moduł ADAM-6266 (4DI/4DO(REL)). Dwa pozostałe wyjścia cyfrowe nie zostaną nigdzie podłączone, ale wykorzystamy je jako sygnały logiczne do włączenia/wyłączenia automatyki i ręcznego wietrzenia. Prostą automatykę zaimplementujemy w regułach GCL, a wbudowany web-serwer pozwoli nam na obsługę za pośrednictwem HTTP. I ostatecznie zaimplementowana obsługa protokołu Modbus/TCP pozostawi nam możliwość późniejszej integracji z dowolnym nadrzędnym systemem automatyki (wspierającym ten protokół).

8 lata temu
108 view(s)